Trænere søges

  dsc_8034

  Forudsætning

  • Lyst til at undervise børn og unge mellem 8-25 år i teoretisk og praktisk sejlads.
  • Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere.
  • Ren børneattest.

   Formål

  • Sikre de unge sejlere får gode og lærerige oplevelser på vandet og på land.
  • Lære de unge sejlere at færdes på og omkring vandet på betryggende vis.
  • Medvirke til et sejlermiljø, hvor kammeratskabet mellem de unge sejlere kan trives og udvikles til gavn for både de unge og trænerne.
  • Styrke og støtte den enkeltes sejlermæssige udvikling både de som vil hyggesejle og de som vil kapsejladsen.

   Udførelse

  • Så vidt muligt møde 10-15 min. før træningen starter.
  • Dagens trænere fastlægger dagens program ud fra vejrforholdende den pågældende dag.
  • Planlægge i og optagning af følgebåd(e), udlægning og indtagning af sejladsbaner, fordeling af trænere i følgebåde, fordeling af sejlerne i grupper mm.
  • Der afholdes skippermøde med gennemgang af dagens program, vejrforhold, udførelse af til- og fralægning mm.
  • Forestå træningen på vandet.
  • Afholde afrigningsmøde efter afrigningen.
  • Videregive besked om evt. skader/mangler på grejet til ….
  • Deltage i planlægning og udførelse af afdelingens arrangementer.

   Sikkerhed

  • Alle der færdes ved slæbested og jollebro skal bære redningsvest. Der skal bæres påklædning efter vejrforholdende. Redningsvest er påkrævet under sejlads.