Vedtægter

    Vedtægter og reglementer for Sundby Sejlforening (pdf)
    Vedtægter senest revideret på generalforsamlingen 25. marts 2018
    Reglementer senest revideret på generalforsamlingen 24. marts 2019

    Bekendtgørelser, som gælder for SSF, jf. vores vedtægter