Velkommen til nye medlemmer

  30. juni 2018:
  Dorthe Christine Hvidkjær, 1418 Kbh. K.
  Bugvi Joensen, 2300 Kbh. S.
  Christina Krog Madsen, 2200 Kbh. S.
  Josefine Boel Rasmussen, 2300 Kbh. S.
  Tobias Aarskrogh Ubbesen, 2300 Kbh. S.
  Bjarne Hansen, 2500 Valby
  Oliver Cruz Kristensen, 2300 Kbh. S.
  David Kruz Kristensen, 2300 Kbh. S.
  Johan V. Sigsgaard, 2300 Kbh. S.
  Maise Sundstrup Brinkmann, 1799 Kbh. V.
  Johannes Brauner Andersen, 2300 Kbh. S.
  Amalie Zastrow Nygaard, 2300 Kbh. S.