Velkommen til nye medlemmer

  5. juni 2020
  Nikolai Kold, 2300 Kbh. S
  Jakob Bennike Mayall, 2300 Kbh. S
  Nina Davies, 2400 Kbh. NV
  Sverri Hammer Ur Skuoy, 2300 Kbh. S
  Gustav Kræmer Lützhøft, 2300 Kbh. S
  Hjalte Matthias Rosendahl Arge, 2100 Kbh. Ø
  Jeppe Schou, 2200 Kbh. N
  Edmund S. Jacobsen, 2300 Kbh. S
  Tania Leiton, 2300 Kbh. S
  Christian Dietz, 2300 Kbh. S
  Mia Thomsen, 2300 Kbh. S
  Jens Mark, 2300 Kbh. S
  Vivian Hjorth, 2300 Kbh. S
  Michael Kjær, 2200 Kbh. N
  Andreas Georg Nielsen, 2300 Kbh. S
  Trine Madsen, 2300 Kbh. S
  Marie Randi Christensen, 2300 Kbh. S
  Frederik Rongsted, 2300 Kbh. S
  Jamie Rossello Portmann, 2300 Kbh. S