Velkommen til nye medlemmer

    10. september 2017:
    August Ask Bjerrum, Helle Bjerrum, Elder Davy, Sarah Davy, Kim Lykke Jensen, Mathias Enghøj Lange, Birthe Nielsen, Christina Sonne Olsson, Per Olsson, Thomas Rodam, Fernando Alvarez Sainz, Niels V. Haar Sørensen, Brian Thomsen, Jakob Villumsen

    27. august 2017:
    Sylvester Bæklund, Villads Emil Askou Kjer, Martin Prier, Bo Christensen, Anders Rademacher, Simon Schou, Lotte Varder, Riff Arentsen, Hafrun Alda Karlsdottir, Kristin Kristjansdottir, Henrik Menne, Bo Karl Christensen.