Velkommen til nye medlemmer i juni 2022

Maria Pries Møller2970  Hørsholm
Martin Molt Ipsen2300  København S
Bertram Silver2100  København Ø
Mads Hansen2300  København S
Jacob Høholt Nielsen2300  København S
Janus Borges2770  Kastrup
Anita Vibsig Netsky-Wulff2300  København S
Marcus Mchay2300  København S
Louise Piel Mckay2300  København S
Mette M Skovbo Silbiger1720  København V
Mikkel Skovbo4000  Roskilde
Amalie Konigsfeld2400  København NV
Kathrine Piil Just2300  København S
Per Schandorff1416  København K

Ifølge foreningens vedtægter kan der gøres indsigelser 14 dage fra d.d.(16/8/2022)

Sortering og bortskaffelse af affald i SSF

I SSF har vi 6 affalds-/miljøstationer fordelt på havneområdet:

 • Masteskuret
  • 2 containere til dagrenovation (brændbart)
  • 1 container til pap
  • 1 container til metal(dåser)
 • Søndre plads
  • 3 containere til male-/kemiaffald
  • 1 container til spraydåser
 • Gammelt havnekontor
  • 2 containere til dagrenovation (brændbart)
  • 1 container til pap
  • 1 container til metal(dåser)
  • 1 container til glas
 • Pumpepladsen
  • 1 12 m3 container til brændbart restaffald (incl. haveaffald)
  • 1 åben container til metalaffald
 • Servicekajen
  • 1 container til dagrenovation (brændbart)
  • 2 containere til male-/kemiaffald
  • 1 container til el-/elektronikaffald
  • 1 container til restaffald (ikke dagrenovation)
  • 1 tank til spildolie uden vand
  • 1 tromle til spildolie med vand
  • 1 tromle til kølervæske
  • 1 beholder til batterier
 • Nordre plads (ved toiletter)
  • 2 containere til dagrenovation (brændbart)
  • 1 container til pap
  • 1 container til metal(dåser)
  • 1 container til glas

Alle affaldscontainere er tydeligt mærket med affaldstype.

Vi sorterer endnu ikke i alle de 10 ”fraktioner”, som bliver et krav i fremtiden, men vi kan let sortere vort affald i de hovedkategorier, der svarer til mærkningen af vore containere. Med de mange affaldscontainere placeret rundt omkring på havnen er det altid muligt at bortskaffe sit affald korrekt.

Det sker dog dagligt, at affald smides i de forkerte containere. Dette er ikke alene ødelæggende for genanvendelsen og skadeligt for miljøet, men koster også SSF mange penge, idet vi må betale ekstra gebyrer for manuel sortering af affaldet (hvis ikke havnens medarbejdere ikke allerede har gjort dette), og højere pris for bortskaffelse af affaldet. Eksempelvis kan en malerbøtte i en container til dagrenovation medføre at hele containeren bliver kategoriseret som maleraffald, som er meget dyrt at bortskaffe. Almindeligt affald (dagrenovation) smidt i en container til maleaffald bortskaffes til den dyre takst for maleaffald.

Nedenstående foto viser det manuelt frasorterede indhold i en papcontainer en tilfældig dag i juli 2022, som kostede SSF et ekstra gebyr for manuel sortering af containeren.

image003.png

Vi anmoder derfor alle i SSF til at 

 • Smide alt affald i affaldscontainere.
 • Sortere affaldet korrekt og anbringe det i de rigtige containere – uanset at den rigtige container ikke altid er den nærmeste.
 • Folde papkasser sammen, inden de smides i papcontaineren, så vi ikke skal betale for bortskaffelse af luft.
 • Undlade at ”importere” affald til SSF, men køre dette på den kommunale genbrugsstation (eksempelvis køleskabe, bildæk, toiletter, byggeaffald og lign.).
 • Give en hånd med, og smide affald i den rigtige container, hvis man observerer affald anbragt i en forkert container (eksempelvis dagrenovation i en pap- eller metalcontainer).
 • Hjælpe og vejlede de brugere af havnen, som ikke umiddelbart forstår vigtigheden af at sortere affaldet korrekt.

Hvis vi alle gør en indsats for miljøet, er det ikke så svært – og der er mange penge at spare for SSF 😊

De bedste sejlerhilsener

Havnekontoret

AMAGERCUP 2022

SEJLKLUBBEN LYNETTEN og SUNDBY SEJLFORENING
inviterer til
AMAGERCUP
Lørdag d. 11. juni 2022
Basishavn: S/K Lynetten

(mere…)

Ny informationsfolder om Lynetteholms arbejdsområder

Skal du sejle i Københavns Havn denne sommer? Så husk, at anlæg af Lynetteholm er i fuld gang i den nordlige del af havnen øst for Trekroner. I en ny digital folder finder du information om, hvor Lynetteholms arbejdsområder er placeret på vandet, og hvad du skal være opmærksom på, når du sejler nær arbejdsområderne, hvor der ofte udføres arbejde under vandet.  

læs folderen her >>

Women’s Sailing Champions League i Sundby i 2023

Den kvindelig pendant til Sailing Champions League, hvor verdens bedste klubhold mødes og dyster om det store trofæ, skal nu sejles ud for Amagers kyst.

Sundby Sejlforening, som har afviklet Copenhagen WOW Sailing Event de sidste år, er og bliver det helt rigtige sted for sådan et stævne.

Dette er også et af budskaberne fra den internationale organisation bag Women’s SAILING Champions League, ISLA (International Sailing League Association), at WOW’s fødested, er det rigtige sted for sådan en event, fortæller Sejlsportsligaen til pressen.

læs hele omtalen på minbaad.dk her >>

BB10M DM 2022

SUNDBY SEJLFORENING
byder velkommen til BB10M DS-DM
Stævnet afholdes i dagene fra d. 19-21. august 2022

(mere…)

100 års jubilæumsudvalg

Den 28. oktober 2023 fylder Sundby Sejlforening 100 år!

På medlemsmødet blev det foreslået, at der bliver nedsat et ’100 års jubilæumsudvalg’, der kan komme med ideer til og efterfølgende kan være med til at planlægge, hvordan vi skal fejre foreningens 100 års jubilæum, f.eks. via en række aktiviteter og arrangementer igennem hele 100 årssæsonen.

Dette synes bestyrelsen er en vældig god ide, og vi vil derfor opfordre alle, der vil være med i sådan et udvalg til at skrive til formanden (e-mail: formand@sundby-sejlforening.dk) og melde sig.

Med sejlerhilsen

SSF Bestyrelse