1. tildeling af havnepladser, februar 2018

Disse medlemmer har enten fået bytteplads eller fast plads i 1. uddeling.
Såfremt der kommer flere ledige pladser, vil disse blive uddelt løbende.
Lånepladser vil ligeledes blive uddelt løbende.

Tag godt imod jeres nye naboer!

Hilsen
Havneudvalget