1. tildeling af havnepladser, februar 2019

Følgende medlemmer har enten fået bytteplads eller fast plads i 1. uddeling.
Der vil løbende blive uddelt faste pladser, efterhånden som der opstår ledige pladser. Lånepladser vil ligeledes blive uddelt løbende.

Faste havnepladser

[table class=”table table-condensed”]Medl.nr.,Navn,Plads nr.

512,Per Foged,14

318,Jørgen Bunk,209

357,Janus Veile,172

906,Jan Engstrup,133

13,Richardt Johansen,194

90,Dennis Frandsen,201

1184,Henrik Crawack,206

1191,Lennart Vitoft Nordstedt,293

1313,John Hessing Simonsen,162

1337,Carsten William Reves,131

1338,Jens Christian Juul,98

1354,Jakob Nørgård Jepsen,126

1361,Camilla Zimling,108

1368,Morten Werner Madsen,266

1378,Steen Pedersen,106

1384,Kim Bødskov,198

1397 + 1396,Guri Tysse Hanstvedt & Flemming Hanghøj,103

1442,Thorbjørn Brekke,164

1757,Torben Kjærsgaard,232 [/table]

Byttepladser

[table class=”table table-condensed”]Medl.nr.,Navn,Plads nr.

423,Keld Palmberg,24

529,Villy Kurt Mortensen,66

247,Heino Strauss,305

614,Mikkel Bjelke Kristiansen,310

65,Henrik Gorm Hansen,10 [/table]

Tag godt imod jeres nye naboer!

Hilsen
Havneudvalget