Afslutning på 100 års jubilæumssæson

Mange medlemmer havde trodset det kølige og fugtige oktobervejr for at deltage i den traditionsrige afslutning på en god sejlsæson, med masser af begivenheder og god sejlads i jubilæumsåret.

Formanden taler ved standernedhalingen 2023
Formanden taler ved standernedhalingen 2023

Her kan du læse formandens tale >>

Tom stod for nedhalingen og Kanonlauget sørgede selvfølgelig for en passende salut.