Da foreningens lånegrej desværre alt for ofte går i stykker, kan der ikke længere lånes dykpumper til utætte både og den slibemaskine med støvsuger, der er påkrævet ved slibning af bundmaling.

Du må ud i byen og finde en værktøjsudlejning.

Lennart Gunther Ingemann Larsen døde ganske vist sidste år, 78 år gammel, men er aldrig blevet puttet i jorden. Det ville han heller ikke; han ville drysses ud i Øresund til tonerne af Bill Haleys ‘Rock around the Clock’.

 
Citat fra ‘Sneglens’ testamente:

Lennart Gunther Ingemann Larsen

Lennart Gunther Ingemann Larsen

“Jeg ønsker ved min død at blive bisat, der skal ikke være nogen form for ceremoni. Ligeledes ønsker jeg asken sejlet ud på Øresund, således at Sejlklubben skal forestå spredningen af asken. Når asken spredes, skal Bill Haley meget højt spille Rock Around the Clock. Derefter skal de fremmødte have lidt vådt og tørt, som vi plejer i SSF, og her må Bill Haley gerne spilles en gang mere. Rock Around the Clock har altid været min yndlingsmelodi.”

 

Asken spredes ud
Dette vil ske lørdag den 28. juni klokken 14, når en mindre flotille motorbåde stævner ud fra vor havn. På positionen for bisættelsen sejles der en volte uden flag. Så drysses der blomster ud på vandet, Lennarts aske hældes i havet og alle bådene sætter flaget og sejler 3 volter til Bill Haleys muntre musik ‘Rock Around the Clock’ spillet rigtigt højt.

Gravøl på nordre mole
Efter bisættelsen vil der være gravøl på nordre mole med historier og minder fra ‘Sneglens’ mange år i SSF.

Vil du gi’ en hånd med?
Vi har et mindre budget til vådt & tørt og skal bruge nogle frivillige, der vil påtage sig at købe ind eller anrette. Stiller du op, så ring til webredaktør Sokkelund på tlf. 20 250 240. Jeg regner med, vi kan være på prampladsen, hvis vejret arter sig. Ellers går vi i læ i Rynkeby.
DSB-Torben sørger for musikken, Mogens og Sokkelund sørger for bænke ombord på Bollen, så der er plads til passagerer. Taxa-Torben er ceremonimester og sørger for, det går rigtigt til på vandet. Der er skippermøde kl. 14 foran Rynkeby.

Fruen & elskerinderne er velkomne
Lennarts kone og elskerinder er velkomne til at deltage. Har du forbindelse til dem, må du gerne viderebringe invitationen.

 

DSC_0528-294x300

Billeder til vores website
Har du et billede af Lennart eller hans klinkbyggede båd ‘Sneglen’ til vores website, må du meget gerne sende det til webredaktøren.

 

Billeder fra bisættelsen

Herunder nogle glimt fra bisættelsen, der forløb helt i afdødes ånd, i herligt vejr og med mange muntre historier og køligt øl.

 

 

 
I Sundby Sejlforening er der flere muligheder for at fejre Skt. Hans aften.

sejle

Juniorerne tænder grillen kl. 18 på terrassen foran Det Maritime Ungdomshus på nordre mole. Husk madkurven og det gode humør. Kl. 21.30 bliver bålet tændt på en flåde ud for Ungdomshuset. Er vejrguderne uvenlige, kan du søge ly i Ungdomshuset.

På søndre mole må du selv tænde grillen og kun træerne giver ly, men begge steder har tradition for levende musik.

Gæster, der rydder op efter sig, er velkomne begge steder. Af hensyn til vores havnekat, harerne, fasanerne m.m. skal alle hunde være i snor.

I klubhusets restaurant er du helt sikret mod vejrgudernes udskejelser.

Haveaffald ikke må blandes sammen med dagrenovation. På P-pladsen ud til Amager Strandvej er der en plads til haveaffald markeret med betonblokke.

I vores havn er der hjertestarter i Skipperstuen i klubhuset og i det røde Fritidshus midt på nordre mole.

7. april 2014
SSF har arvet. I testamentet er det afdødes ønske, at:

“Sundby Sejlforening skal afgiftsfrit arve alt mit værktøj, maskiner, søm, skruer, reoler og øvrige materialer, herunder det antikke værktøj, som de eventuelt kan skænke til museum eller selv ønskeligt kan beholde.
Ligeledes skal Sundby Sejlforening Amager Strandvej afgiftsfrit modtage et legat på kr. 20.000.
Jeg ønsker ved min død at blive bisat (kremeret, red.), der skal ikke være nogen form for ceremoni. Ligeledes ønsker jeg asken sejlet ud på Øresund, således at Sejlklubben skal forestå spredningen af asken.
Når asken spredes, skal Bill Haley meget højt spille Rock Around the Clock. Derefter skal de fremmødte have lidt vådt og tørt, som vi plejer i SSF, og her må Bill Haley gerne spilles en gang mere.
Rock Around the Clock har altid været min yndlingsmelodi.”

Bestyrelsen vil sørge for, at dette sker, og undersøger, hvilke regler der skal følges.
Vi håber, et medlem af foreningen har Bill Haleys ‘Rock Around the Clock’ fra 1955 på en CD, som vi kan låne eller få lavet en kopi af.
Vi håber også, nogen har en stor ghettoblaster, vi må låne. En der kan spille rigtigt højt og bruges ude på vandet, mens asken spredes.
Red. har fundet et videoklip med Bill Halleys muntre melodi fra 1956 på YouTube.

sok, web@sundby-sejlforening.dk