Få en stadeplads, prut om prisen og sælg maritime stumper og antikke genstande. Søndag den 21. september danner det imponerende DieselHouse museum med den kæmpestore B & W-motor rammen om et marked for maritime stumper og bådtilbehør.

sejle

Læs mere

‘Old Boys’ er to hæsblæsende & spændende dage på vandet i munter kappestrid med andre sejlere på passende korte baner, så alle hold kommer til at sejle mod hinanden i de tre Ynglinge.

Reglerne er enkle

  • Der skal være 3 i hver båd
  • Der skal være mindst én kvinde om bord
  • Mænd skal være fyldt 40 år, kvinder dog kun 30.
  • Der sejles i Ynglinge, uden spiler og stage. Fokken må spiles med hånden.

DSC_7692Tilmelding

Læs mere

Søndag den 27. marts 2011, kl. 9.00 i klubhuset

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Valg
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Eventuelt

Følgende er på valg for 2 år:

Sekretær
Poul Christensen
Skolechef
Jan Lauridsen
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
Søren Rasmussen
Havneudvalgsmedlem
Lars Fure
Festudvalgsformand
Hanne Rosa Nielsen
Suppleant til bestyrelsen
Niels Jørgen Axelsen
Webredaktør
Poul Christensen
1 revisor
Bjarne Kallesøe
1 revisor
Brian Frisendal (vælges for 1år)
1 revisorsuppleant
Tom Benda
1 kasserer
Britta Scharff
1 kasserersuppleant
Lillian Green

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 27. februar 2011 kl. 9.00.

Søndag den 25. marts kl. 9.00 i klubhuset

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Budget
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Valg
8. Eventuelt

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen således i lige år:

Følgende er på valg:

Formanden
Tonny Pedersen
Kapsejladschefen
Marc Wain Pedersen (modtager ikke genvalg)
Ungdoms- og jolleleder
Lena Skov Andersen
2 havneudvalgsmedlemmer
Flemming von Wowern
Leif Henriksen (modtager ikke genvalg)
Formanden for klubhus og bygninger
Frits Meiniche
1 suppleant til bestyrelsen
Bjarne A. Larsen
1 revisor
Brian Frisendahl

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 26. februar kl. 9.

Bestyrelsen
14. februar 2012

Søndag den 7. april 2013 kl. 9.00 i klubhuset

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Protokol og beretning
3. Regnskab
4. Budget
5. Lovændringsforslag
6. Andre forslag
7. Valg
8. Eventuelt

Følgende er på valg:

Sekretær
Poul Christensen
Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant
Niels Fuglesang (modtager ikke genvalg)
Havneudvalgsmedlem
Lars Fure (modtager ikke genvalg)
Havneudvalgsmedlem for 1 år (*)
Nyt havneudvalgsmedlem
Festudvalgsformand
Hanne Rosa Nielsen (modtager ikke genvalg)
Suppleant til bestyrelsen
Niels Jørgen Axelsen
Webredaktør
Poul Christensen
1 revisor
Bjarne Kallesøe
1 revisor
Slettes
1 revisorsuppleant
Tom Benda
1 kasserer
Britta Scharff
1 kasserersuppleant
Lillian Green

(*) Flemming von Wowern ønsker at fratræde sin post som havneudvalgsmedlem og næstformand og stille op til posten som Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant.
Flemming vil begrunde dette på generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 10. marts 2013 kl. 9:00.

Kapsejladskalender

[events_calendar long_events=1 full=1 category=”129″]

Har du noget om vores forening du synes er vigtigt at få snakket om på medlemsmødet, kan du  starte debatten allerede her.
Send en note til redaktøren på web@sundby-sejlforening.dk. Husk navn & medlemsnummer; uden det bliver dit indlæg ikke optaget.
Å’ bare rolig; jeg ska’ nok rette eventuelle stavefejl å’ så’n …

Indlæg fra medlemmer: