Poul Koldsøe og Balladerne omkring Svanemøllehavnen inviterer på 10’ende år til kapsejlads for sjov om mandagen ud for Svanemøllen.
Læs mere i pdf’en Kapsejlads for sjov

“Alle i bestyrelsen er glade for den måde, generalforsamlingen blev afviklet på. Vi takker for den tillid, som blev os givet, og ser frem til arbejdet fremover.”

Sådan afslutter den nyvalgte bestyrelse referatet fra sit første møde, hvor bestyrelsen også konstituerede sig. Referatet finder du i Arkivet sammen med referater fra tidligere bestyrelsesmøder.

Referatet af generalforsamlingen er også klar og ligger nu – også i Arkivet – sammen med de øvrige materialer fra generalforsamlingen. For nemheds skyld har vi lagt link ind til de to referater herunder:

Følgende medlemmer har fået skur Læs mere

DSC_1701

Middag lørdag den 7. maj kl. 18 i klubhuset: Læs mere

DSC_5946

Kl. 9 – 11 gentager vi succesen fra sidste år og mødes i klubhuset til superlækkert, fælles morgenbord.

NB: Morgenbordet er gratis, men du skal huske at melde dig til i baren senest torsdag, den 5. maj, med navn, medlemsnummer og antal børn & voksne.

Kl. 11 holder formanden tale og standeren hejses.
Juniorernes nye følgebåd skal døbes
Kanonlauget skyder den nye sæson i gang og
traditionen tro er foreningen vært ved en øl eller vand.

Kl. 18 er der arrangeret middag med efterfølgende fest i restauranten.
Se særskilt opslag om pris & tilmelding m.m.

gf2016_DSC8201Selv om der var meget papir at forholde sig til, gik det da meget fredeligt alt sammen.  Læs mere

Medlemmer af SSF kan komme på kursus i genoplivning og  brug af hjertestarter Læs mere