DSC_4807

Ditte i folkebåden ‘Gisti’ efter en god aftens træning

En af foreningens skrappeste præmieslugere, folkebådssejleren Ditte Andreasen, inviterer i februar til to medlemsaftener i Skipperstuen med overskriften ‘Kapsejladsreglerne – kend dem, brug dem.’ Der krydres med strategi og anekdoter fra den virkelige verden. Læs mere

Vil du meldes ind i Sundby Sejlforening, skal du møde op og tale med formanden i kontorets åbningstid.

Enhver hæderlig person kan optages som medlem af SSF.
Personer, der har gæld til eller er udelukket eller ekskluderet fra en sejl-/motorbådsklub eller lystbådehavn, kan dog ikke optages i SSF.
Ansøgerens navn og adresse skal optages på SSF’s hjemmeside.
Motiveret protest mod optagelsen skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 dage efter offentliggørelsen.
Fremkommer ingen protest, kan ansøgeren optages. Er der protest, der tages til følge, afvises ansøger og indmeldelsesgebyr og kontingent tilbagebetales.

Sundby Sejlforening har flere typer medlemskaber

 • A-aktiv medlemskab, A-medlem
  Du skal være A-aktiv medlem for at gå på sejlerskole, sejle med foreningens delebåde, være fartøjsejer med fast plads eller vinterplads i havnen eller på land, have skur og/eller nyttehave, have stemmeret på generalforsamlingen og for at kunne vælges til bestyrelsen eller udvalg (efter 2 års medlemskab).
 • B-aktiv medlemskab, B-medlem
  Du må deltage i generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret. Du må være med til fester og sociale arrangementer og i det frivillige arbejde. Du tilskrives ikke anciennitet til opnåelse af havneplads. Du må ikke være fartøjsejer med fast plads eller låneplads, købe skur og/eller leje nyttehave. Du er ikke valgbar til tillidsposter og kan ikke udpeges til medlem af udvalg. Du kan ikke deltage som elev på sejlerskolen eller i ungdomsafdelingen, eller sejle med foreningens delebåde.
  B-medlemskabet er typisk for familiemedlemmer, f.eks. forældre til juniorer, og støttemedlemmer.
 • Ungdomsmedlemskab (8-25 år), herunder
  Junior (8-19 år)
  Du må deltage i ungdomsafdelingens aktiviteter og sejle i dens fartøjer. Du må deltage i generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret. Du er ikke valgbar til tillidsposter og kan ikke udpeges til medlem af udvalg. Du tilskrives anciennitet til opnåelse af havneplads. Du må have plads på land til ét fartøj til eget brug.

  Ungsenior (19-25 år)
  Du skal være aktiv i ungdomsafdelingen. Du må deltage i generalforsamlingen med stemmeret, og du kan udpeges til medlem af ungdomsudvalget. Du tilskrives anciennitet til opnåelse af havneplads, men du må ikke være fartøjsejer med fast plads i havnen, købe skur og/eller leje nyttehave. Dog må du have plads på land til ét fartøj til eget brug.

 • Minijunior medlemskab (under 8 år)
  Du tilskrives ikke anciennitet til opnåelse af havneplads, men må deltage i sociale arrangementer.

Indmeldelsesgebyr
A-aktiv medlem: 1.000 kr.
Ungsenior: 125 kr.
Junior: 125 kr.

Kontingent helårligt
A-aktiv medlem: 1.260 kr.
B-aktiv medlem (støttemedlem): 725 kr.
Ungsenior: 550 kr.
Junior: 550 kr.
Minijunior: 125 kr.

Pladsleje pr. påbegyndt m² (fartøjets største længde × største bredde), min. 3 m²
Helårsplads: 260 kr.
Vinterplads (1/1-30/4 + 1/11-31/12): 130 kr.
Låneplads (1/5-31/10): 130 kr.
Slæbejolle (max. 3,5 m / 5 hk) i forbindelse med fast helårsplads: 300 kr. (fast pris)
Skydepram i forbindelse med fast helårsplads: 300 kr. (fast pris)

Skurafgift helårligt
Enkeltskur: 500 kr.
Dobbeltskur betales som to enkeltskure
Købs-/salgsprisen på et skur fastsættes ved vurdering af havneudvalget, inden for en minimum- og en maksimumsats, 0 kr. -3.000 kr.

Haveleje helårligt pr. påbegyndt m²
Nyttehave: 22 kr.

Delebåde årsgebyr:
Blueberry: 1.500 kr.
Blueberry + Tally-Ho: 2.000 kr.
J/70: 1.500 kr.

Andre gebyrer
Gebyr for ny plads (pælepenge) 3.000 kr.
Gebyr for ikke-gået nattevagt 600 kr. pr. vagt
Gebyr for fartøj uden gyldigt årsmærke 600 kr.
Gebyr for rykker ved for sen betaling 120 kr.
Gebyr for el-afregning i skur, have eller båd 25 kr.
El-forbrug i skur, have eller båd afregnes i henhold til foreningens Ordensreglementer.

Gældende pr. 01. juli 2021

imageservlet

DMI oplyser, at vandstanden ved Nordre Røse, som er nærmeste målestation, er ved at toppe, omkring 140 cm over normal vandstand.
Så det bliver ikke værre, end vi har prøvet det før, og allerede ved 21-tiden vil vandet begynde at falde igen. Læs mere

Standerstrygning 2014

Søndag, den 29. januar 2017, kl. 13, afholder vi foreningens store årlige bankospil:

Billet og plader købes ved indgangen:
Adgangsbillet koster 10 kr.
Plader koster 10 kr. pr. stk.
Der er 8 gennemgående spil, plus 3 ekstraspil, som kan tilkøbes.

Som sædvanlig er der flotte gevinster, så kom og vær med til en festlig dag, hvor alle er velkomne.

Med sejlerhilsen
Birgitte Akkerman

14.01.2017: OBS! Tidspunktet er ændret; banko begynder allerede kl. 13!

Vores “gamle” kasserer Erna Christensen er død 91 år gammel.
Mit første møde med Erna var til en standerhejsning, hvor hun og Ib, hendes mand gennem over 50 år, dansede ualmindelig smukt, ikke mærkeligt, for de var mestre i moderne dans.
Erna var een man lagde mærke til, og det skete da også, da hun i 1968 blev valgt til kasserer. Læs mere