sejle

… står Jørgen Valsgaard & Restaurant Sundby Sejl for, som de plejer. Læs mere

j70

Sundby Sejlforening er nu med i Sejlsportsligaen 2018 med start i 2. division den 2. – 3. juni i Frederikshavn. Vi håber, det vil skærpe interessen for kapsejlads i vores lille forening.
Læs mere

Følgende medlemmer har ansøgt om køb af skur: Læs mere

Når man hører ordet ”Foreningsdag”, tænker nogen måske: Hvad er det? Er det magen til den dag i grundejerforeningen, lejerforeningen eller i kolonihaveforeningen, hvor man laver noget ”træls” arbejde, som man finder undskyldninger for ikke at deltage i?

Det er det selvfølgelig ikke i SSF.

MalDinNabosSkurDSC_1317_web

I SSF er det en enestående mulighed for at bidrage til forskønnelsen af vores forening og samtidig møde andre medlemmer med det sociale i højsædet.
Derfor har vi på opfordring arbejdet med at lave en sådan dag, med varierede aktiviteter, som de fleste kan deltage i. Tag gerne dine børn med og få en dag ud af det.

Til hver aktivitet er der allerede nu udnævnt en ”sjakbajs”, som vil være kontaktperson og tovholder på aktiviteten. Vi har lavet et samlet program for vores Foreningsdag, som du finder via linket herunder sammen med beskrivelser af hver enkelt aktivitet.

Læs mere om foreningsdagen, søndag den 13, maj, og meld dig til!

Man kan tilmelde sig via en ”doodle”, på ophængt liste i Skipperstuen eller på e-mail til havneudvalg@sundby-sejlforening.dk

Sådan tilmelder du dig via “doodle”
Gå til ”doodle” via dette link
Tryk på pilen yderst til højre; nu vil alle aktiviteterne vise sig.
Tryk herefter på + i venstre side og udfyld:
Vælg aktivitetsnummer, skriv dit navn og medlemsnummer.

Vi glæder os til at se så mange medlemmer som muligt den 13. maj 2018!

Holdet bag foreningsdagen “Mal din nabos skur”

Vi håber du vil deltage og finder en aktivitet, som du måske brænder for og synes bør udføres.

Man behøver ikke deltage hele dagen, men er også velkommen til at bidrage med de timer, man kan overskue, eventuelt skifte aktivitet midt på dagen.

Hvis man skulle glemme at tilmelde sig, kan man også bare møde op på dagen.

Husk praktisk beklædning.
”Sjakbajsen” til hver aktivitet vil være din kontaktperson. Ingen aktivitet bliver opstartet, hvis ”sjakbajsen” vurderer, at den ikke kan gennemføres på dagen.
SSF indkøber alle nødvendige materialer til gennemførelse af aktiviteterne.
[table]Nr.,
Aktivitet,Beskrivelse
1,Male masteskur, Det kræver vel ikke nærmere forklaring.
2,Male sejlerskole- og kapsejladsskur, En oplagt mulighed for f.eks nuværende/tidligere sejlerskoleelever til at forskønne de faciliteter som bruges flittigt. Samt lære hinanden bedre at kende.
3,Male skure som mangler maling,Vi vil denne dag hjælpe dem som ikke lige har fået malet deres skur endnu. Hvis man ikke ønsker at nogen maler ens skur kan man stadig nå at gøre det selv inden 13. maj 2018. Maling af skure vil selvfølgelig blive gjort med respekt for skurejeren.
4,Oprydning gammelt skoletelt,Vi laver en oprydning i teltet. Hvis du har gemt noget i teltet som vi ikke kan identificere er det klogt at fjerne det inden 13. maj 2018.
5,Oprydning og male kajakhuset,Vi vil gerne forskønne kajakhuset og rydde op så vi kan bruge det til nye/gamle aktiviteter.
6,Opsætning skilte på kajakpladser,En mere konkret opgave; forklares på dagen.
7,Montering af filt på kajakpladser,En konkret opgave; forklares på dagen.
8,Efterspænding af borde og bænke, En mere konkret opgave; forklares på dagen.
9,Lave tag på malingsaffaldsskur (på pladsen),Her kan man hjælpe Martin og Mikkel.
10,Oprydning på pladsen (vinterbådpladser),Gennemgang af alle vinter pladser for affald m.m. Ting som ikke er affald bedes sat inden for rammen af vinterstativet og røres ikke. Gamle bukke eller andet som man ønsker smidt ud kan sættes ud på nærmeste kørevej 12. maj 2018. Affald sættes ud på køreveje (synligt); bliver fjernet af traktor til sortering (affaldsteam). Oprydning foretages med respekt for vinterpladsejere.
11,Rensning af ydre hegn ud mod Amager Strandvej,Her er der mulighed for at hjælpe til med at fjerne affald og ordne buskads. Det ydre hegn er vores ansigt udadtil og vi har ønske om at det fremstår så pænt som muligt. Affald sættes ud på køreveje (synligt); bliver fjernet af traktor til sortering (affaldsteam).
12,Affalds- og sorteringsteam,Er du god til at sortere affald og kan placere det rigtigt i vores containere så er det opgaven for dig. Kræver god fysik.
13,Rengøring ydre toiletter (klubhus) og nye på nordre og søndre,Vi klargør toiletfaciliteterne til den nye sæson med en ordentlig hovedrengøring og små forbedringer.[/table]

[table]Nr.,
Aktivitet,”Sjakbajs”
1,Male masteskur, Jimmie Beckerlee
2,Male sejlerskole- og kapsejladsskur, Jan Lauridsen
3,Male skure som mangler maling, Jimmie Beckerlee
4,Oprydning gammelt skoletelt,Claus Rønnow
5,Oprydning og male kajakhuset,Søren Bødtker / Jesper Lorents
6,Opsætning skilte på kajakpladser,Søren Bødtker / Jesper Lorents
7,Montering af filt på kajakpladser,Søren Bødtker / Jesper Lorents
8,Efterspænding af borde og bænke,William Thomassen
9,Lave tag på malingsaffaldsskur (på pladsen),Martin og Mikkel Clifforth
10,Oprydning på pladsen (vinterbådpladser),Jan Lauridsen
11,Rensning af ydre hegn ud mod Amager Strandvej,Dorte Thomassen
12,Affalds- og sorteringsteam,Arne Olsen
13,Rengøring ydre toiletter (klubhus) og nye på nordre og søndre,Karin Sonne/Anette Clifforth[/table]

[table]
Kl.,Program
09:00 – 10:00,SSF byder på morgenmad med kaffe + rundstykke i Restauranten. ”Sjakbajs” samler tilmeldte til sin aktivitet og orienterer.
10:00,Vi er i gang med aktiviteterne.
Frokost,… indtages ved aktiviteterne i form af egen medbragt mad & drikke.
Ca. 16.00,Aktiviteterne afsluttes.
Fra kl. 17, Vi tænder op i fælles grill på græsplænen på Søndre mole; medbring selv mad & drikkevarer.[/table]

“Mal din nabos skur!”

Når man hører ordet ”Foreningsdag”, tænker nogen måske: Hvad er det? Er det magen til den dag i grundejerforeningen, lejerforeningen eller i kolonihaveforeningen, hvor man laver noget ”træls” arbejde, som man finder undskyldninger for ikke at deltage i?

Det er det selvfølgelig ikke i SSF.

MalDinNabosSkurDSC_1317_web

I SSF er det en enestående mulighed for at bidrage til forskønnelsen af vores forening og samtidig møde andre medlemmer med det sociale i højsædet.
Derfor har vi på opfordring arbejdet med at lave en sådan dag, med varierede aktiviteter, som de fleste kan deltage i. Tag gerne dine børn med og få en dag ud af det.

Til hver aktivitet er der allerede nu udnævnt en ”sjakbajs”, som vil være kontaktperson og tovholder på aktiviteten. Vi har lavet et samlet program for vores Foreningsdag, som du finder herunder sammen med beskrivelser af hver enkelt aktivitet.

Standeren hejses den 5. maj 2018 og signalerer starten på en ny sæson.

Vi starter med morgenbord fra kl. 9:30.
Kl. 11:00 hejses årets nye stander med formandens tale, dåb af nye fartøjer og en kanonsalut.
Herefter er foreningen vært for en øl eller vand.

Morgenbordet er gratis, men af hensyn til planlægning og indkøb skal du tilmelde dig i restauranten senest den 3. maj.

På gensyn!

Standerstrygning 2014

Tirsdagssejladserne starter igen den 22. maj, under mastekranen, kl. 18.
Konceptet er simpelt og er for alle medlemmer af SSF: Kom og sejl med! Læs mere

Flakfort1
Fredningsstyrelsen og Flakfortets svenske ejere er uenige om, hvad man må på det gamle fortidsminde, skriver Minbaad.dk Læs mere

Jeg fandt nogle gamle polaroid billeder, jeg engang havde glemt i en bog. Sådan så der ud lige på den anden side af Amager Strandvej i begyndelsen af 1970’erne …
Vølund-1 Læs mere

Vores entreprenør er blevet forsinket andetsteds på grund af frosten.
Derfor er arbejdet på servicekajen udsat til 1. maj.
Arbejdet vil tage 3-4 uger.
Det vil ikke være muligt at sætte både i vandet mellem kl. 06:30 og 15:30 på hverdage.
Søsætning kan ske efter kl. 15:30 på hverdage og på alle tidspunkter i weekenden.
Se også tidligere opslag om udskiftning af træspunsen ved servicekajen.

Hilsen
Bestyrelsen

M840

Ved Påskestævnet i Hellerup stillede SSF’s drenge op igen i år i Melges 24, lidt spændte, da det var en ny båd, som var blevet købt hjem hen over vinteren. Da båden blev sat i vandet torsdag morgen, var der endnu ikke blevet sejlet een meter, så der var lidt nervøs stemning. Læs mere

Karlas f¿dselsdag 10. maj 2014

Der afholdes medlemsaften i Pejsestuen, den 19. april 2018, kl. 19.00.
Folkebådssejleren Ditte Andreasen, som er en skrap præmiesluger, vil skærpe vor viden om kapsejladsreglerne. Læs mere