Ved den seneste gennemgang af SSF’s landpladser er der fundet flere fartøjer, hvor vi ikke kan identificere ejeren.
Hvis ejerne ikke kan findes, vil disse herreløse fartøjer, efter endnu en annoncering i Amagerbladet, blive solgt på auktion. Foreningen får på denne måde dækket en del af den manglende pladsleje.
Se på disse fotos her under. Kan du hjælpe med at identificere ejeren? Læs mere

Det landvindingsprojekt, der truer Margretheholm Havns eksistens, er beskrevet i et idépapir, som Miljøstyrelsen har i høring frem til 8. november i år!

I høringsperioden holder By & Havn et borgermøde, hvor projektet bliver præsenteret, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål. 
Borgermødet afholdes onsdag den 30. oktober 2019 kl. 18-20 på Nordre Toldbold 7. Tilmelding er nødvendig og skal sendes til PFI@byoghavn.dk senest den 25. oktober. 

Sidste frist 8. november
Vil du blande dig med forslag eller kommentarer til det store landvindingsprojekt på Lynetteholmen, er sidste frist fredag den 8. november.

Uden navn.jpeg

Preben ‘Vognmand’ Jacobsen var en af hovedkræfterne bag oprettelsen af Margreteholm Havn og Sejlklubben Lynetten for fyrre år siden i et sumpet hul bag Amagerforbrændingen.
Står det til By & Havn, lukker (eller flytter) Margretheholm Lystbådehavn i 2023.

Læs hvad Klaus Schlicter skriver på minbaad.dk >>
Se byplanlæggernes vilde drømme >>

Bollen_salut

Dagene bliver kortere & temperaturen mærkbart lavere, master rigges af & bæres i skuret, græsset studses på vinterpladserne og enkelte både står allerede i stativ.

Lørdag den 26. oktober haler vi standeren! Læs mere

44108602_317292742383005_3923509494557966336_n

Joakim Quistorff-Refn, medl. 264, der plejede at ligge yderst på sydmolen med den lange, smukke mahogni kystkrydser Mila, er nu på vej jorden rundt med s/y Nerthus, en 25 ton rød stålbåd, som du kan se herover, anskaffet til turen, med god plads til familien og skiftende besætninger. Bl.a. har flere SSF’ere luftet planer om at rejse ud og deltage i en bid af turen. Lige nu (okt. 2019) er s/y Nerthus på vej fra Portugal til Marokko.

Læs mere på s/y Nerthus’ website >>
Følg s/y Nerthus på facebook >>

Kontoret holder ekstraordinært åbent torsdag, den 10. oktober, kl. 19:00-20:30, i stedet for den 3. oktober, hvor der som bekendt var medlemsmøde.

B0001283Havnerundfart
Igen i år prøver vi at sejle til Københavns havn uden master, og i år bliver det til Bådklubben Valby (BKV) ved Sluseholmen, hvor vi lægger til og går en tur og ser på de store forandringer, der er sket inden for de sidste år.

Vi mødes til skippermøde ved mastekranen søndag den 13. oktober, kl. 10, hvor vi hører om turen og får en lille én inden afgang.

Frokosten spiser vi i BKV’s klubhus. Bindende bestilling af lækkert smørrebrød til 25 kr. stykket skal ske til Lillian Green på tlf. 2483 6563 senest den 7. oktober. Øl & vand koster en 10 kr.

Hvis man ønsker at transportere sig til Valby på anden vis, forventer vi at være fremme ved 12-tiden.

Lillian

Torsdag den 3. oktober, kl. 19, mødes SSF’s medlemmer og vores folkevalgte i klubhuset. 

Overskriften for aftenens forhåbentligvis inspirerende debat er vedligeholdelse og den fortsatte udbygning af vores smukke havn:

Vandstanden i kanalen er ringe og kanalens moler er i dårlig stand. 

Det samme gælder den lille, (men uundværlige!) stikmole ved mastekranen. Træværket er ved at forsvinde. Bestyrelsen er bekymret for, om den undermineres og derved skal støbes op på ny. Dette vil være meget bekosteligt. At få rammet nyt træværk ned omkring stikmolen er derfor en prioritet.

En del af træværket på søndre mole er sprødt som knækbrød.

Det gamle slæbested på søndre
Nu, hvor vi har besluttet, at det gamle slæbested på søndre er nedlagt, skal vi ha’ nogle ideer på bordet om, hvordan vi så kan bruge de muligheder, der er i stedet.

Der skal nedsættes et udvalg, der kan arbejde med disse forslag og lave en indstilling til generalforsamlingen om stedets muligheder.

DSC_0891
Der var fart på de unge i weekenden, med 50 unge sejlere i ti J/70’ere på vandet samtidigt, på små, hurtige baner og masser af manøvrer. Det er supergod træning og forrygende at opleve fra en gummibåd midt i det hele. Læs mere