DSC_6981web

Søndag, den 8. december, kl. 14, tænder julemanden træet i klubhuset med julehygge, sang & musik.
Børnebilletter til entré, æbleskiver, juice og godtepose koster 20 kr. og skal købes i restauranten senest onsdag, den 4. december.
Voksenbilletter til gløgg & æbleskiver koster 30 kr. og købes ved indgangen.

Tilmelding skal ske via Sundby Sejlforenings hjemmeside
Alle A-aktive medlemmer af Sundby Sejlforening kan tilmelde sig sejlerskolen.

Meld dig ind i Sundby Sejlforening >>
Se kontingenter og priser >>

Tilmelding til praktisk sejlads i sejlbåd eller motorbåd
Tilmeldingsformularen er tilgængelig via opslag under ‘Nyheder‘ samt via link herunder fra den 1. januar hvert år og frem til udgangen af januar. Pladserne bliver fordelt efter medlemsanciennitet.

OBS!
Alle skal tilmelde sig sejlerskolen i januar hvert år. Det gælder, uanset om du allerede har sejlet én sæson på praktisk sejlads eller har stået på venteliste fra sidste år. Pladserne bliver fordelt efter medlemsanciennitet. Dog har 2. års-elever førsteret.

Tilmelding til navigation
Tilmelding til navigation annonceres på hjemmesiden den 15. september via opslag under ‘Nyheder‘. Sidste frist for tilmelding fremgår af opslaget. Pladserne bliver fordelt efter medlemsanciennitet. Dog har elever, der har gennemført 1. års eller 2. års praktiske undervisning førsteret.

Kontakt sejlerskolen
Send en e-mail til sejlerskoleleder@sundby-sejlforening.dk

Ifølge foreningens reglementer er unødig brug af el, herunder til opvarmning og køle- og fryseskabe, forbudt, medmindre der er truffet aftale med bestyrelsen (havneudvalget) om betaling og betingelser for brugen. Denne regel gælder også om vinteren, så hvis du bruger el i din båd, have eller skur til f.eks. opvarmning, skal du have lavet en aftale med havneudvalget. Læs mere

Vintersæsonen er nu begyndt, og vores havnefoged Dan har derfor som vanligt med kæder aflåst lågerne i den sydlige ende af parkeringspladsen, ved den sydlige port mod Amager Strandvej samt ved kajakklubben. Det vil således kun være muligt at komme ind på SSF’s område gennem lågen ved hovedporten. Denne låge vil stå åben i restaurationens åbningstid. Uden for åbningstiden skal lågen være låst, men den kan låses op med medlemsnøglen. Læs mere

Havnekontorets åbningstider er uændret
Mandag til onsdag og fredag, kl. 12:00-13:00
Torsdag, kl. 15:00-17:00.

Ring til Dan på 3062 1405 inden for denne tidsperiode, hvis du ikke kan finde ham på havnekontoret.

Dans arbejdstider gældende fra uge 47 til og med uge 13 Læs mere

Husk, at både skal være flyttet fra midterbroen senest den 15. november.

Alle fortøjninger og indhalerliner skal ligeledes være fjernet denne dato.

Havneudvalget

Bankospil
SSF’s Seniorer afholder deres årlige bankospil i Sundby Sejlforenings klubhus, søndag den 17. november, kl. 13.
Læs mere

DSC_1375web

Ingen jul i SSF uden Eva & Stigs traditionelle sangaften, hvor der synges friskt på sømandsviser og sange. Flere Københavnske Træsejlere kommer forbi & synger med i Pejsesalen den 28. november fra kl. 19 – 21.

Restauranten har medlemstilbud i Pejsesalen: Dagens ret og en øl/vand for 100 kr. Bestil gerne bord på forhånd, hvis I vil spise!

  • 3 Nilfisk støvsugere til afskrabning af bundmaling. Når du skraber bundmaling af, skal den afskrabede maling enten opsamles af støvsuger eller på en presenning lagt ud under båden og smides i beholderen for malingsaffald.
  • Buskrydder til vinterpladsen, der sikkert er groet godt til i den danske sommer: Honda med benzinmotor eller kraftig elektrisk Bosch.
  • Godkendt bådsmandsstol til det, du glemte oppe i masten.
  • Andet værktøj kan også lånes af havnefogeden: Vinkelsliber, rystepudser, batteriskruemaskine m.m.

Snak med Dan Trunjér på havnekontoret, tlf. 3258 1424, eller hans havnemobil 3060 1405.