Sidste ekstraordinære åbningstid for afhentning af årsmærker hos Joan i Skipperstuen:
Torsdag den 4. juni fra kl. 19-20:30. Læs mere

Havnens toiletter og bade på søndre mole, på nordre plads og de udendørs i klubhuset er nu åbnet for brug.
Toiletter og bade bliver rengjort hver dag, men vi opfordrer alle medlemmer til at være med til at holde dem rene: Læs mere

DM for Spækhugger 2020 er flyttet til Hellerup Sejlklub – men afvikles stadig 20.-22. august 2020. 50-års-jubilæumsfesten er udskudt til næste år.

Kvindelig Sejlklub og Sejlklubben København glæder sig til at tage imod dig til dette års DM for Spækhugger.

Skolehold er også velkomne – og Dansk Sejlunion har givet dispensation, så skolehold kan sejle med planlagt udskiftning af besætningsmedlemmer. Læs mere

SSF-kontoret holder under de nugældende Corona-restriktioner stadig lukket sammen med alle klublokaler. Det vil derfor ikke være muligt at møde op på kontoret den 28/5 og den 4/6.

Da der er en del, der har forespurgt om en anden mulighed for at blive meldt ind i SSF, vil formanden og næstformanden sidde klar ved telefonerne for gennemførelse af optagelsessamtaler Læs mere

Handicaptoiletterne og de udendørs toiletter i klubhuset er fortsat åbne – og der bliver gjort rent hver dag. Havnens badefaciliteter er til gengæld lukkede iht. anbefalingerne fra Dansk Sejlunion.

Bestyrelsen

Du kan hente årsmærker hos Joan i Skipperstuen:
Torsdag den 21. maj fra kl. 19-20:30
Tirsdag den 26. maj fra kl. 19-20:30
Torsdag den 28. maj fra kl. 19-20:30.

Der vil være indgang via den udvendige dør til Skipperstuen og udgang via klubhusets hovedindgang.
Der må ikke tages ophold, hverken i Skipperstuen eller i klubhuset i øvrigt. Det er lige ind og ud. Sørg for at holde god afstand i køen.

Der vil være mulighed for køb af standere og frihavnsmærker.
Der vil kun være salg via MobilePay.
Hvis du ønsker at købe nøgle eller nøglebrik, skal du bestille i forvejen på ssf@sundby-sejlforening.dk

Med venlig hilsen
Joan Høst

Med henvisning til Dansk Sejlunion nye udmeldinger (se herunder), vurderer vi, at det er muligt at genoptage Tirsdagssejladserne, hvis vi tager vores forholdsregler. Læs mere

Erik Schmidt

Sundby Sejlforening har fra den 18. maj 2020 ansat Erik Schmidt (60) som ny havnechef i SSF. Læs mere

Som led i omorganiseringen af havnens personale havde Dan Trunjér, vores havnefoged igennem de sidste 19 måneder, sidste arbejdsdag den 30. april 2020.
Bestyrelsen takker Dan for hans indsats for SSF og ønsker ham god vind fremover.

Med sejlerhilsen
Bestyrelsen

I lyset af Politiets ny fortolkning og Dansk Sejlunions skærpede anbefaling kan vi ikke lovligt afholde tirsdagssejlads den 5. maj og indtil videre, hvorfor tirsdagssejladserne er aflyst, indtil myndighederne åbner op for arrangementer med mere end 10 deltagere (for hele arrangementet).

Med sejlerhilsen
Bestyrelsen

Hør formandens tale, se standeren glide til tops og hør SSF’s 96. sæson blive skudt ind med salut.

Læs formandens tale >>