SSF Marlins, Youngsters, aug. 2020
Det forlyder fra Sletten Havn, at der er fart over feltet ved weekendens ungdomsligastævne, hvor Ungsomsafdelingens SSF Marlins naturligvis er med.
Lørdag overværede H.K.H. Kronprinsen til vands dele af stævnet i en RIB og hilste på flere af de unge sejlere.

Den nuværende sejlerskoleleder stopper af personlige årsager som bestyrelsesmedlem på den ordinære generalforsamling d. 31. august 2020.

Har du lyst og energi til at yde en ledelsesmæssig indsats for vores forening, så overvej om du vil stille op til valg som sejlerskoleleder på generalforsamlingen!

Som sejlerskoleleder får du mulighed for at bruge dine lederevner og knytte nye venskaber, og du har to hovedansvar: Læs mere

FD 1152 ved målgang i 7. sejlads, hvor guldet er en realitet. Billdet er sakset fra Klassemesterskab for Folkebåde, afholdt i Marstal 20.-21. & 22. august 2020. Arr. af Marstal Sejlklub & Ærø Sejlforening.

FD 1152 ved målgang i 7. sejlads, hvor guldet er en realitet.
Foto: Klassemesterskab for Folkebåde. Arr. af Marstal Sejlklub & Ærø Sejlforening.

SSF-sejler Marc Wain Pedersen var med som gast på Kertemindebåden FD 1152 Nefertiti, der løb med guldet ved weekendens Klassemesterskab for Folkebåde i Marstal.

Efter en serie, som lød 1, 2, 2, 3, 1, 4, 3, og en Dnc sluttede Nefertiti på 1. pladsen. Tillykke til Marc, skipper Morten Henriksen og besætningens tredjemand, Kasper Helweg-Larsen!

Bestyrelsen forslår en række vedtægtsændringer og stiller desuden 2 forslag til behandling under dagsordenens pkt. 6 ’Behandling af eventuelt indkomne andre forslag’.

Under dagsordenens pkt. 7 foreslår bestyrelsen justeringer af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser pr. 1. januar 2021.

Fra medlemmerne er der i år indkommet flere forslag til behandling på generalforsamlingen under ’Behandling af eventuelt indkomne andre forslag’ samt under dagsordenens pkt. 7 ‘Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser’.

Læs forslagene her >>

SundbyCup_DSC_0516

Vil du møde andre medlemmer og deltage i årets sjoveste kapsejlads?
Så er Sundby Cup lige noget for dig – og nu er det tid til at tilmelde sig.

Nybegyndere og verdensmestre – alle medlemmer er velkomne, når årets Sundby Cup løber af stablen 5. til 6. september. Her vil der blive konkurreret i klubbens Ynglinge til søs, ligesom der vil være grill og aktiviteter på land – ikke mindst den populære middag lørdag aften.

Læs mere om Sundby Cup 2020 >>

Med venlig hilsen
SSF Sundby Cup-udvalg

Du melder dig til ved at sende en mail til sundby-cup@sundby-sejlforening.dk senest den 1. september. Husk at angive, om du deltager som begynder, erfaren gast eller rorsmand.

Deltagelse i stævnet er gratis, men du skal være medlem af SSF for at kunne deltage.

SundbyCup_DSC_0516

Vil du møde andre medlemmer og deltage i årets sjoveste kapsejlads?
Så er Sundby Cup lige noget for dig – og nu er det tid til at tilmelde sig.

Årets stævne løber af stablen den 5.-6. september, og det spiller ingen rolle, om du er nybegynder eller verdensmester – bare du er medlem af SSF. Der vil som sædvanligt blive konkurreret i klubbens Ynglinge til søs, ligesom der vil være grill og aktiviteter på land – ikke mindst den populære middag lørdag aften. Så tag endelig familien med under armen og kom med til et par gode dage til søs.

Ligesom sidste år foregår tilmelding individuelt. På stævnets første dag (lørdag d. 5. september) vil holdene ved lodtrækning blive inddelt, således at nybegyndere, erfarne gaster og rorsmænd fordeles ligeligt på tværs af hold. På denne måde sikres der både spænding i konkurrencen, ligesom du får mulighed for at møde nye medlemmer. Du vil sejle med de samme holdmedlemmer både lørdag og søndag!

Ynglingen er en lille kølbåd, der ikke kan vælte, og selv helt nye sejlere kan derfor med ro i sindet melde sig til.

I år med Covid-19-restriktioner

For at vise størst muligt hensyn til hinanden og for at undgå smittespredning har vi valgt at gøre nogle nye tiltag. Det vil dog ikke komme til at betyde det store for den sportslige afvikling eller det sjove ved at deltage.

  • Vi sejler med samme 3-personers besætning på hvert hold igennem hele weekenden.
  • Vi beder alle om at afholde sig fra fysisk kontakt med hinanden. 
  • Vi beder alle om at overholde en 1 m afstand fra hinanden, når vi ikke sejler.
  • Der vil være rig mulighed for at afspritte, og det vil være muligt at få udleveret mundbind.
  • Det kan anbefales at sejle med handsker – men det er ikke et krav.

Vi følger anbefalinger fra myndigheder og Dansk Sejlunion nøje. Det kan betyde, at middagen lørdag aften måske skal afholdes på en anden måde end vi plejer eller i værste fald skal aflyses. Information om dette vil blive givet, når vi ved mere.

Erik, vores havnechef, holder sommerferie i perioden 14.- 30. august 2020.
I den periode har Jesper Justesen, som vikar for pladsmanden, myndighed iht. Læs mere

Generalforsamlinger er ikke underlagt forsamlingsforbuddet på forsamlinger over 100 personer, men de nuværende covid-19-arealrestriktioner giver os kun mulighed for at være 110 personer i klubhuset til en generalforsamling.

Bestyrelsen anser det for meget vigtigt, at vi får afholdt generalforsamlingen den 31. august, og vi har derfor på bestyrelsesmødet den 13. august besluttet at afholde generalforsamlingen i nogle større lokaler i nærområdet, hvor vi kan være op til 250 personer. Historisk har vi aldrig været så mange, men vi vil ikke stå i en situation, hvor der ikke er plads til alle medlemmer, der vil deltage.

Den ordinære generalforsamling 2020 i SSF vil blive afholdt mandag den 31. august 2020, kl. 19:00 i følgende lokalitet:

Mødesalen i Markmandsgade 11, 2300 København S

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse

Området med de tre vindmøller nord for vores sejlrende er nu åbnet for offentligheden.

Det har lignet en havn i flere år, men er et deponi for lettere forurenet jord. Nu er Prøvestenen Syd åbnet for offentligheden som rekreativt naturområde.

Læs mere om Prøvestenens Syd på Amager Øst Lokaludvalgs website >>

Sejlklubben S/K Lynetten arrangerer igen i år kapsejladsen ‘Rundt om Forterne’, lørdag den 15. august. En hyggelig dag på Sundet med ædel kappestrid, hvor alle kan deltage.

Sejladsen er for kølbåde over 6 m LOA og med sejl, og der sejles fra Trekroner rundt om Middelgrundsfortet, Flakfortet og Middelgrunden. Banens længde vil være omkring 14 sm. Læs mere

En del bådejere har monteret et hjemmelavet trin på molen for at gøre det lettere at komme til og fra borde. Dette er en udmærket løsning til gavn og glæde for de bådejere (og/eller gæster), som har vanskeligt ved at gå direkte til/fra borde.

MEN en del af disse trin er nu i så dårlig stand, at de udgør en risiko. Dette er måske ikke et problem for den enkelte bådejer, som kender sin bådplads og sit trins svagheder, men det kan være farligt for gæster og gæstesejlere m.fl., som benytter trinnet i den tro, at det er i orden. I fald der sker skade som følge af defekte trin, er det SSF’s ansvar og SSF bliver erstatningspligtig.

Alle bådejere med “hjælpetrin” monteret skal derfor kontrollere, at trinnet er løbende vedligeholdt og i forsvarlig stand. Havnechefen kan være behjælpelig med at fjerne trin, som er uforsvarlige eller uønskede.