Som alle ved, er julemanden jo over 800 år gammel, så vi tør slet ikke udsætte ham for den mindste smittefare, derfor aflyser vi børnenes juletræsfest i år.
 
Venlig hilsen 
Arrangementsudvalget

Sommersejlsæsonen er uigenkaldeligt slut, og i SSF er vi nu ved at gøre klar til vintersæsonen, så bådene kan opbevares sikkert, både i havnen og på land, og så havn og landplads fremstår overskuelig og ordentlig for såvel vores egne medlemmer, som for vores gæster og naboer.

Forberedelsen til vinteren indebærer blandt andet at:

  • Midterbroen skal være fri for både, og vil blive spærret af fra samme dato.
  • Der lukkes for ”sommervand” på moler, broer og landpladser, og vandledningerne blæses fri for vand for at hindre frostsprængninger.
  • Tilbageblevne fortøjninger, indhalere, vandslanger, måtter m.v. på moler og broer bjærges og bortskaffes.
  • Tilslutning af el til både på land frakobles for at undgå kortslutningsulykker.
  • Alle låger og porte, undtagen lågen ved hovedporten, aflåses med kæder fra og med den 15. nov.
  • Toiletter og baderum på søndre mole aflåses for vinteren og kloakken gennemspules.
  • Baderum og herretoilet på nordre plads aflåses for vinteren, mens handicaptoilettet holdes åbent.
  • Containere til dagsrenovation kun tømmes hver 2. uge.

Husk årsmærke og mærkning af dit grej
Husk at alle både, herunder også vinterpladslejere, såvel i havnen som på land, skal være forsynet med årsmærke. Bådejere som endnu ikke har afhentet 2020-årsmærke, kan gøre dette i havnekontorets åbningstider.

Alle bådstativer skal ifølge vedtægterne være mærket med bådnavn og medlemsnummer (og gerne mobilnummer). Stativer som ikke er i brug og ikke afmærket, vil blive inddraget og bortskaffet af havnemyndigheden.

Ingen løse stiger
Stiger må ikke ligge løst på pladsen, da de kan benyttes af uvedkommende til at kravle op i bådene. Stiger skal derfor være låst fast til eksempelvis et bådstativ. Løse stiger vil blive inddraget og bortskaffet af havnemyndigheden.

Lågen ved hovedporten
Af hensyn til deltagerne i navigationsundervisningen samt aktiviteter i Det Maritime Ungdomshus holdes lågen ved hovedporten åben mandage, tirsdage og torsdage, indtil undervisningen slutter. Desuden holdes den åben i SSF Kontorets åbningstid.

Med sejlerhilsen
Havnechefen

 Steen Wintlev-Jensen fra Dansk Søredningsselskab og Carl Erik Kjærsgaard formand i Kongelig Dansk Yachtklub, ved overrækkelsen i Tuborg Havn.

Steen Wintlev-Jensen fra Dansk Søredningsselskab og Carl Erik Kjærsgaard formand i Kongelig Dansk Yachtklub, ved overrækkelsen i Tuborg Havn.

Pressemeddelelse 

Da Covid-19 i foråret havde lukket landet og derved også sports- og foreningsklubberne, besluttede sejlerne i Øresundsklubberne at hylde det fællesskab, de i foråret ikke kunne være en del af pga. Corona restriktionerne. 41 sejlklubber langs Øresundskysten gik sammen og planlagde en eskadre-sejlads for alle deres medlemmer. 

Læs mere

Der er Covid-19 pause hos Seniorerne til og med 25.11.2020.