På trods af det kolde vejr i april måned er det alligevel lykkes for en hel del bådejere at få deres båd klargjort og søsat, og bådene begynder nu at fylde godt op i havnen.

Fartøjer med plads i havnen skal være søsat senest den 1. juni. I modsat fald skal medlemmet iht. SSF Reglement for Havnen inden denne dato skriftligt meddele havneudvalget, hvornår søsætning finder sted. Dette kan ske via en e-mail til havnen@sundby-sejlforening.dk

Havneudvalget og havnekontoret vil dog opfordre til, at du allerede nu giver besked, hvis du ikke kommer i vandet i år, således at SSF kan disponere over de ledige pladser til de mange medlemmer, der står på venteliste til en låneplads for den kommende sæson.

Husk også at der efter søsætning skal ryddes op på landpladsen, og hvis bådstativet/bukkene efterlades på pladsen, skal det/de mærkes tydeligt med ejerens medlemsnummer og fartøjets navn – og gerne også telefonnr. Bukke og klodser skal samles i den inderste ende af pladsen, og stiger skal fastlåses til bådstativet eller en buk. 

Læs mere

Nu er det atter ved at være tid til at afhente og påsætte årsmærker på både, trailere og kajakker m.v.

Årsmærkerne kan afhentes i Skipperstuen (dørsalg) :
Søndag 2/5,           kl. 11.00 – 12.00
Lørdag 8/5             kl. 10.00 – 12.00
Søndag 9/5            kl. 10.00 – 12.00

Der vil være mulighed for køb fra butikken (kasketter, bluser, frihavnsmærker, stander m.m)

eller på havnekontoret:
Mandag, tirsdag, onsdag, fredag       kl. 12.00 – 13.00
Torsdag                                                   kl. 15.00 – 17.00

Husk du skal have betalt dit kontingent og pladsleje m.v. for at få udleveret årsmærke(r) 😊

Med venlig hilsen

Havnechefen og Kontoret

Bestyrelsen har den store glæde at byde Jørgen Michelsen velkommen som forpagter af Restaurant Sundby Sejl.

Forpagter Jørgen Michelsen

Jørgen og hans team har brugt tiden siden påske til at sætte køkken og restaurant i fin stand, således at Restaurant Sundby Sejl, om myndighederne tillader det, kan åbne i nyrestaurerede lokaler fredag d. 14. maj 2021.

Læs mere

Standerhejsning til 2021 sæsonen foretages lørdag d. 1. maj kl. 11:00

Standerhejsning

Lempelserne i forsamlingsforbuddet har gjort, at vi i år kan afholde en ’rigtig’ standerhejsning ved flagstangen foran klubhuset, dog med den begrænsning at der max. må være 50 deltagere samlet.

Det er dejligt at vi igen kan mødes, men pga. covid-19 restriktionerne er morgenmaden kl. 09:30 dog aflyst!

Vi kan synge en sang og formanden vil holde sin tale før standeren går til tops til en kanonsalut fra kanonlauget.

Vi beder alle om at respektere forsamlingsforbuddets max. grænse på 50 deltagere, så hvis vi allerede er lige ved 50 forsamlet, beder vi om forståelse, for at du skal holde dig på afstand af arrangementet foran klubhuset.

Sejlbåde i havnen opfordres til at flage med signalflag fra top for at markere, at det er en festdag, at sæsonen efter en lang corona vinter nu er i gang.

Med sejlerhilsen

SSF Bestyrelse / 24-04-2021

LOPPEMARKED på SØNDRE MOLE i forbindelse med medlemsdagen
Mangler du en dims til  båden eller andet så kom til  vores årlige LOPPEMARKED den 2. Maj kl. 11.

I år mødes vi på søndre mole, hvor vi har lidt mere plads ,som alle ved må vi være Max 50 incl. stadeholder. 
Bliver vi for mange vil de sidst ankommet blive bedt om at komme tilbage senere.
Har du selv lyst til at have en stand er det ganske gratis, blot skal du være medlem .Borde og bænke er til fri benyttelse ,der kan ikke reserveres, her gælder først til mølle princippet .  

HUSK AT HOLDE AFTAND og vis HENSYN

Foreningsdagen nærmer sig hastigt.

Allerede søndag den 2. maj er der en enestående mulighed for at bidrage til vedligeholdelse og forskønnelse af vores forening, og samtidig møde andre medlemmer med det sociale i højsædet!

Læs alt om dagen i arrangementskalenderen >>

Arbejdet med nedlæggelse af den tidligere bedding og retablering af arealet nord for skoleskurene til rekreative formål og landpladser for både, nærmer sig sin afslutning.

Læs mere

Efter forslag fra medlem bringes her en revideret beskrivelse af brug af el på havnen.

Læs mere

Nu er det atter ved at være tid til at afhente og påsætte årsmærker på både, trailere og kajakker m.v.

Læs mere

Foreningen byder velkommen til:

Christina Hansen Flyvholm
Nicki Bille
Mark Olesen Jensen
Lasse Thing
Malik Tobias Milfeldt
Sebastian Horst
Mathias Andresen
Simon Kodal

Ifølge vedtægterne kan indsigelser indgives indtil 17/04 21 (14 dage fra d.d.)