Så ligger det underskrevne referat og årsregnskabet på hjemmesiden.

Læs dem her

Foreningen har ansat Bjarno Sørensen som vikar på pladsen. Bjarno vil under ledelse af Erik, vores Havnechef, være at finde på pladsen i perioden fra den 27. september til den 30. november 2021.

Bjarno vil arbejde fuld tid (37 timer/uge). Den daglige normale arbejdstid er placeret fra mandag til fredag i tidsrummet kl. 08:00 – 18:00 og lørdage i lige uger (til og med uge 44) kl. 09:00-13:00. Bjarno vil umiddelbart holde fri om onsdagen.

Bjarnos primære opgaver er praktiske gøremål på havn og plads, herunder oprydning, opsamling af skrald, mindre reparationer, pasning af de grønne arealer i samarbejde med frivillige og tjek af toiletbygninger og udvendige toiletter i klubhuset (herrer og damer alle steder) for håndklædepapir, toiletpapir, sæbe og evt. andre mangler.

Desuden vil Bjarno passe havnekontoret i åbningstiden under Eriks ferie i uge 41 og 45.

Bestyrelsen ønsker Bjarno velkommen til Sundby Sejlforening og til vores havn.

Hvis du oplever, at noget er i uorden på havn og plads, skal du henvende dig til Erik på Havnekontoret (mobil 30621405) eller sende en e-mail til havnen@sundby-sejlforening.dk.

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse

27-09-2021

Torsdag den 7. oktober kl. 19:00-21:00, mødes SSF’s medlemmer og bestyrelse i klubhusets Store Sal. 

SSF Kontoret holder derfor ekstraordinært lukket torsdag d. 7. oktober!

Ifm. medlemsmødet har Restaurant Sundby Sejl følgende medlemstilbud:

’Dagens ret + 1 øl/vand’ for 100,00 kr. Tilbuddet serveres i tidsrummet kl. 17:00 til 18:30.

Reservation hos restauranten er nødvendigt senest tirsdag d. 5. oktober.

Mødet vil blive afholdt iht. de anbefalinger som myndighederne har givet mht. covid-19, og bestyrelsen opfordrer alle til at overholde disse anbefalinger ved f.eks. at undgå fysisk kontakt, at holde afstand, brug af håndsprit, m.m.

På medlemsmødet er der i modsætning til på generalforsamlingen tid til at gå i dybden med de emner man ønsker at diskutere. Medlemsmødet kan ikke formelt beslutte noget, men de synspunkter der fremsættes og styrken af støtten til synspunkterne indgår som et vigtigt input til bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen ønsker at høre medlemmerne holdning til følgende emner:

  • I 2016 lavede en gruppe medlemmer et idekatalog over, hvordan de så SSF kunne udvikle sig i fremtiden. Mange af deres visioner er allerede blevet nået, så bestyrelsen vil i løbet af vinteren holde en visionsdag, hvor vi i bestyrelsen vil arbejde med visioner på alle foreningens områder.

Kom med dine ideer, ønsker og forbehold til hvilke muligheder du ser i de næste 5-10 år for SSF.

  • Bestyrelsen ønsker på kort sigt at styrke aktiviteterne i Ungdomsafdelingen, Kapsejladsafdelingen og i Sejlerskolen f.eks. med anskaffelse af nyt materiel og bedre udnyttelse af det nuværende materiel.

Kom med dine input og giv din mening, ønsker og forbehold til kende, f.eks.:

  • Ideer til hvordan vi får flere instruktører, trænere, hjælpere
  • Ideer til finansiering
  • Vil du hjælpe med i et sponsorudvalg?
  • Ideer til nye aktiviteter

Alle medlemmer opfordres til udtrykke deres ønsker til nye aktiviteter og brugen af vores faciliteter, så vi fortsat kan udvikle vores dejlige forening og havn.

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse

24-09-2021

Det er nu blevet den tid på året, hvor dagene bliver kortere & temperaturen mærkbart lavere, master rigges af & bæres i skuret, græsset studses på vinterpladserne og enkelte både står allerede i stativ.

Lørdag den 30. oktober 2021 haler vi standeren ned!

Klokken 17 ved flagmasten foran klubhuset
Formanden siger tak for sæsonen, hvorefter standeren stryges og samtidigt skyder kanonlauget sæsonen af. Efter et SSF-leve giver foreningen et glas vin, en vand eller en øl.

Klokken 18 i Restaurant Sundby Sejl
Afriggergilde med middag og efterfølgende dans til levende musik i klubhuset

Menu
Menuen bestående af hovedret, dessert og kaffe.
Til middagen serveres ½ fl. vin eller 3 fl. øl/vand pr. person.

Efter maden spiller ”Stop en halv” op til dans.

Klokken 02:00
Festen slutter.

Sådan kommer du med
Som noget nyt vil salg af billetter til Afriggergildet med middag og dans  foregå direkte hos SSF.
Du kan tilmelde dig ved senest d. 25/10 at indbetale kr. 200,00 pr. person til: MobilePay: 31583  
Skriv i kommentarfeltet:  Medlemsnr., navn(e), AFRIGGERGILDE

Ved spørgsmål kontakt Joan på ssf@sundby-sejlforening.dk

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer. 
NB Der er plads til 150 deltagere ved middagen, og billetter sælges efter ’først til mølle’ princippet!

Med venlig hilsen
SSF Arrangementsudvalg

Det mørke efterår trænger sig på, og tirsdagssejlerne har derfor – efter en hurtig afstemning i Facebook-gruppen – besluttet at fremrykke starttidspunktet for de sidste to tirsdage i år.

17:30 Skippermøde ved Mastekranen / banetavlen.
18:00 Start.

Vi ses til “Tirsdags-VM”!

Emil Lund T Christensen2200  København N
Niels Willler2300  København S
Pernille Rørth2300  København S
Cecilie Rørth2300  København S
John Schmidt2300  København S
Morten Tellefsen2300  København S
Vibeke N Andersen2300  København S
Dorthe Duus Nielsen2300  København S
Morten Duus Nielsen2300  København S
Olmo Ahlmann2300  København S
Flemming Andersen2300  København S
Alex Møller26135 Landskrona
John Kenny Rasmussen1620  København V
Oliver Kjærsgaard2300  København S
Birgit Helle Martens2300  København S
Nicklas Martens2300  København S
Maria Martens2300  København S
Bo Landgreen-Petersen2200  København N
Rasmus Lyhne2300  København S
Thomas Mikkelsen2300  København S
Marianne G. Frøstrup2300  København S
Anders Kristiansen2300  København S
Bo Laksafoss Holbek2300  København S
Josefine Kampmann1623  København V
Hans Christian Jeppesen2300  København S
Gabriele Albani2100  København Ø
Mayada Magdi Mohamadani2200  København N
Neel Bodholdt2300  København S
Lotte Boas2300  København S
Jeppe Tuxen2500  Valby
Jannik Nisted Nipper1904  Frederiksberg C
Pamela Nørgaard2720  Vanløse
Mia Høyland- McMahon2100  København Ø

Ifølge vedtægterne kan der gøres indsigelser indtil d. 27/9 (14 dage fra d.d.)

Vores pladsmand Jon Høgsted Hansson har valgt at opsige sin stilling hos SSF, således at han stopper med udgangen af september måned. Han vil dog afvikle noget restferie, inden han stopper.

Bestyrelsen takker Jon for hans indsats for Sundby Sejlforening og ønsker God Vind fremover.

Med sejlerhilsen

SSF Bestyrelse