SÆTTERNISSEN HAR VÆRET PÅ SPIL

I det medlemsblad, der lige er udsendt til alle medlemmer, har sætternissen været på spil og annonceret med en ukorrekt dato på sejlforeningens traditionelle bankospil.

Den korrekte dato er:

SØNDAG DEN 6. FEBRUAR kl. 13,00

og vi håber selvfølgelig I vil møde talstærkt op.

Derudover fremgik de i bladet, at den nye pladsmand Bjarno Sørensen var en del af bestyrelsen. Dette er naturligvis IKKE korrekt.

Bladudvalget beklager den skete fejl.

Godt Nytår
Bladudvalget

Der er nu opsat nye skilte på parkeringspladsen, så det er tydeligt, at det er en privat parkeringsplads. Der vil laves stikprøver på, om det kun er medlemmer, som parkerer på pladsen i tidsrummet kl. 22,00 – 08,00. Altså om natten! 

Hvad skal du gøre, hvis du benytter pladsen i det tidsrum? Du skal blot lægge en seddel i forruden med dit medlemsnummer og navn, så bliver du ikke politianmeldt.

Brug derfor altid trygt parkeringspladsen for du må jo ikke holde på havnepladsen.

I vort reglement for PLADSEN i §1 står: ”…Al motorkørsel og parkering uden tilladelse på havnepladsen er forbudt. Ærindekørsel er tilladt. Ved kørsel på havnepladsen skal vises størst muligt hensyn til fartøjer under klargøring. Cykler og knallerter skal henstilles på de af bestyrelsen anviste pladser. Hvis de henstilles udenfor disse, kan de fjernes uden ansvar……”

I sommerperioden er der dog mulighed for – efter aftale med Havnechefen – at parkere på området, hvor den nedlagte bedding var.

Havneudvalget

For at være mere tilgængelig for vore medlemmer, så ændres havnekontorets åbningstider fra 1. januar 2022.

De nye kontortider for Havnekontoret bliver:  
Mandag, onsdag og fredag kl. 8,00 – 9,00 
Tirsdag og torsdag kl. 16-17

Havneudvalget

I midten af januar 2022 vil molen på strækningen mellem mastekranen og den nedlagte bedding istandsættes. Hvis bestyrelsen skønner, at der er midler til det, så vil det også gælde strækningen til midterbroen.

Alle der har båden liggende her for vinteren kan derfor forvente en henvendelse om, at båden i en kortere periode skal flyttes til en anden grøn plads. Hvis det ikke kan lade sig gøre, da at sejle båden til en anden havn.

Havneudvalget     

Sundby Sejlforening er blandt landets største og rigtig mange medlemmer nyder at være medlem af foreningen.

Men det betyder desværre også, at der er rigtig meget udstyr på foreningens område! Og hvad så?

For at området ikke fyldes med efterladte genstande, så prøver havnemyndigheden hele tiden at rydde op og fjerne alt, hvad der ser efterladt, værdiløst og ubrugeligt ud. Men hvordan kan man sikre, at der ikke ind imellem bliver fjernet en genstand, som stadig er i brug og af værdi for ejeren – der er jo en ejer til alt i havnen.

Svaret er enkelt:
Alt skal være mærket med medlemsnummer og bådnavn

Når en genstand findes kan ejeren derfor altid kontaktes for at få den bragt til opbevaring, hvor den ikke genere andre eller virker glemt.
Så det er om at få efterset master, bomme, bukke, stativer mv. om der er tydelig markering herpå. Stiger kan selvfølgelig sikres ved at være fastlåst til bådstativet.

På gensyn til et nyt år, hvor alle er med til at holde orden i havnen.

På forhånd tak

Havneudvalget 

Rasmus Tøgern1972  Frederiksberg C
Adam Larney2300  København S
Monika Mazurek2300  København S
Mikkel Gram2300  København S

Ifølge vedtægterne kan der gøres indsigelser indtil d. 22/12 (14 dage fra d.d.)