Det er nu for alvor vintersæson i SSF. Alle både er enten kommet på land, eller ligger på deres vinterplads i vandet. Vinterens skiftende vejrforhold med høj/lavvande, stærk blæst eller kraftigt nedbør påvirker bådene, og mange bådejere udviser godt sømandskab og kikker jævnligt forbi havnen for at sikre sig at deres båd er i orden. 

Men det er desværre ikke alle bådejere, der er lige opmærksomme på at båden skal tilses med jævne (hyppige) mellemrum – også i vintersæsonen – for at sikre at stativ, presenning, surringer og/eller fortøjninger m.v. er OK. Alle bådejere opfordres derfor til løbende at inspicere deres båd, også om læ, og foretage de nødvendige tiltag, som sikrer at båden kommer vel igennem vintersæsonen, uanset om båden er på land eller i vandet.

De bedste sejlerhilsener

Havnechefen

Vores æresmedlem ‘Gartner-Allan’ Petersen er efter længere tids sygdom gået bort d. 26. november 2021 i en alder af 82 år. Han blev bisat ved en privat ceremoni og hans aske er spredt ud for SSF’s havn.

Allan blev meldt ind i SSF d. 6. maj 1960. Han passede igennem en menneskealder foreningens grønne arealer. Han brugte det meste af sin fritid på dette arbejde, hvor han nidkært slog græs og fjernede ukrudt. Man så ham altid på foreningens område gående rundt med sin trillebør og sine haveredskaber. Altid venlig, aldrig førende sig frem, men næsten anonym travlt optaget af sine arbejdsopgaver.

I 1993 blev Allan udnævnt til æresmedlem af SSF. Det stoppede dog ikke hans arbejde med foreningens grønne arealer. Det var først, da helbredet ikke længere kunne følge med, at han stoppede.

I de sidste år havde Allan det helbredsmæssigt ikke godt, og han kom sjældent udenfor det plejehjem, hvor han boede, og derfor så vi ham heller ikke i SSF.

SSF har meget at takke Gartner-Allan for. Må han hvile i fred.

Claus Brask Thomsen
SSF Formand

Kære alle, I denne usikre coronatid har vi besluttet at bankospillet d.06/02/2022 desværre er  aflyst.  
Vi har fundet en ny dato som hedder d. 24/04/2022 – nærmere information følger. 
Vi glæder os til at se jer allesammen. 
Med sejlerhilsner
Arrangementsudvalget

Kajakrampe

For at alle vore kajakroere kan dyrke deres sejlads hele året, er der lavet en isætningsplatform ud for Det Maritime Ungdomshus. Platformen kan bruges om vinteren, hvor broerne er taget ind og der ikke er både på deres faste pladser.

Vi håber rigtig mange får fornøjelse af den nye facilitet.

Havneudvalget

Først vil jeg ønske alle medlemmer et rigtig godt nytår! 

Forhåbentlig er I alle kommet godt igennem julen og nytåret i familie og venners gode lag. Vi kommer desværre til at leve med covid-19 lidt længere, men meget tyder på at når foråret kommer, vil vi igen kunne leve normalt, men indtil da må vi følge de forholdsregler, som myndighederne anbefaler. Det går ikke så meget ud over vores foreningsaktiviteter, men Restaurant Sundby Sejl er ramt af restriktionerne mod store selskaber. De holder dog åbent vinteren igennem, og jeg vil da opfordre jer til at besøge restauranten, så der er noget liv i klubhuset.

2022 ser ud til at blive endnu et år med mange aktiviteter for medlemmerne. Foreningen har en god økonomi, bl.a. på grund af den store medlemsfremgang vi har haft, så vi har både mulighed for at fortsætte renoveringen af molerne og igangsætte nye aktiviteter under de forskellige udvalg. I 2021 fik vi netto 85 nye medlemmer, således at vi ved årets udgang nu er 1163 medlemmer.

D. 28. oktober 2023 kan SSF fejre 100 års fødselsdag. På medlemsmødet i oktober blev der diskuteret forskellige forslag til, hvordan vi skal fejre dette, herunder at vi skal fejre jubilæet igennem hele 100 års jubilæumssæsonen, dvs. fra standerhejsning til standernedhalingen. Det blev besluttet at nedsætte et 100 års jubilæumsudvalg, der skal komme med et oplæg til bestyrelsen. Hvis du har lyst til at deltage i dette udvalg, eller har ideer til hvordan vi kan fejre de 100 år, så kontakt snarest formanden.

Der er forskellige medlemsarrangementer planlagt i løbet af vinteren som vi håber at vi kan afholde, og jeg vil opfordre alle til at deltage i disse. Vores mange udvalg dygtiggør sig på kurser og/eller planlægger den kommende sommers mange aktiviteter. Hvis du har lyst til at gøre en indsats i et af disse udvalg eller som træner, instruktør eller hjælper ved aktiviteter, så vil jeg opfordre dig til at tage kontakt til udvalgsformanden og ’melde dig på banen’. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside under fanen KONTORET->Bestyrelsen->Foreningens faste udvalg.

Bestyrelsen er heller ikke gået i vinterhi. I den kommende weekend afholder vi en visionsdag, hvor vi vil begynde arbejdet med at lave en vision for SSF i de næste 5-10 år. Det er spændende at samle alle de gode ideer, der er i foreningen, i en fælles vision. I vil høre nærmere fra bestyrelsen, når der kommer et konkret oplæg ud af vores anstrengelser.

Til slut vil jeg ønske jer alle en god vinter og et godt helbred. Pas godt på hinanden!

Med sejlerhilsen

Claus Brask Thomsen
SSF Formand

Bjarno Sørensen blev ansat som vikar for vores Pladsmand i slutningen af september, og han søgte stillingen som ny Pladsmand, da vi slog stillingen op.

Selvom vi fik mange kvalificerede ansøgere, stod det hurtigt klart for ansættelsesudvalget at Bjarno skulle være vores ny Pladsmand, og bestyrelsen har derfor ansat Bjarno som Pladsmand i SSF.

Vi har været glade for ham i hans tid som vikar og jeg er sikker på at Bjarnos energi, foretagsomhed og venlige væsen vil blive en stor gevinst for SSF. 

Bjarno vil arbejde på fuld tid om sommeren. I perioderne, hvor de fleste både skal i vandet og op fra vandet, vil han desuden arbejde om lørdagen.

I vintermånederne fra d. 1. december til den 31. marts vil Bjarno arbejde på nedsat tid. I denne periode vil han dog normalt kunne træffes på pladsen mandag, onsdag og fredag.

Vi ønsker Bjarno velkommen som vores Pladsmand!

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse

SSF sender I den kommende uge opkrævninger ud for kontingenter, pladslejer m.v. Vi fakturerer via Mastercard BetalingsService, så det er vigtigt at vi har din rigtige adresse i vores medlemsregister.

Vi opfordrer alle til at tilmelde betalinger fra SSF til BetalingsService i Netbanken, da det er billigere og nemmere for foreningen i stedet for a fremsende girokort.

Hvis du har ændringer til din adresse, tlf. eller mobilnr., e-mailadresse, eller hvis der skal ændres ved dine abonnementer, så kontakt snarest kontoret på kontoret@sundby-sejlforening.dk

På forhånd tak!

SUNDBY SEJLFORENING
byder velkommen til BB10M DS-DM
Stævnet afholdes i dagene fra d. 19-21. august 2022

Læs mere

2021 har været et kompliceret år mht. skurtildelinger, da en del af de tilbagekøbte skure har været i meget dårlig stand, og mangler og dårlig vedligeholdelse har måtte udbedres, før de kunne formidles videre til de nye ejere efter ekspektancelisten.

Herudover har foreningen fået bygget 7 nye enkeltskure under eksisterende tag på nordre plads, og et antal dobbeltskure er blevet ombygget til enkeltskure.

Prisen på et skur der er i OK stand er af bestyrelsen sat op til 3.000 kr. for et enkeltskur og 6.000 kr. for et dobbeltskur.

I alt 23 skure inklusiv 7 nye skure er blevet tildelt i 2021.

Se listen over de tildelte skure her.

Med sejlerhilsen
SSF Havneudvalg