Årsregnskab 2021 for Sundby Sejlforening er nu revideret af vores revisor og underskrevet af bestyrelsen.

Se Årsregnskab 2022 og alle andre relevante dokumenter til generalforsamlingen >>
Oversigten opdateres løbende.

Vil du være en del af Sundby Sejlforenings bestyrelse med ansvar for Sejlerskolen eller Ungdomsafdelingen?

På generalforsamlingen d. 27. marts 2022 skal vi vælge en ny Sejlerskoleleder og en ny Ungdomsleder, så har du lyst og tid til at være en del SSF’s bestyrelse de kommende år, er det nu, du skal melde dig. SSF er inde i en spændende udvikling med mange nye medlemmer og en sund økonomi. 

Sejlerskolen er med et solidt fundament af instruktører og rekord mange elever i gang med at implementere den ny diplomsejlerskoleuddannelse under Dansk Sejlunion.

Ungdomsafdelingen har også stor efterspørgsel fra børn og unge.

Og med de fine faciliter i og omkring DMU er der mulighed for at få et blomstrende miljø til at vokse. Ungdomsmedlemmerne sejler i foreningens fartøjer: Optimist, Zoom8, Feva RS, Yngling samt J/70

Vi opfordrer alle med interesse til at melde sig på banen som kandidat, og skulle du ikke blive valgt ind, er der altid brug for hjælpende hænder.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Læs om Sejlerskolelederens ansvar og opgaver her!

Læs om Ungdomslederens ansvar og opgaver her!

Med sejlerhilsen 
SSF Bestyrelse

Der indkaldes hermed til

Generalforsamling i Sundby Sejlforening

Søndag den 27. marts 2022 kl. 9.00 i klubhuset.

Læs mere

Stor fastelavnsfest i SSF søndag den 06. MARTS kl. 11.00
Tøndeslagning for børn og voksne
Fastelavnsboller og kakaomælk til børnene
Præmier til bedst udklædte
Gratis adgang for børn :
I skal tilmelde jeres børn, så vi ved hvor meget vi skal købe ind senest d.27/02/22 på denne mail:
arrangementsleder@sundby-sejlforening.dk eller
kontoret@sundby-sejlforening.dk
Med sejlerhilsner
Arrangementsudvalget

Efter vi i 2020 fik renoveret den vestlige sydside af kanalen, og i 2021 fik etableret et molestykke hvor den nedlagte bedding lå, tager vi her i 2022 fat på renovering af den sydlige del af vestmolen fra mastekranmolen til midterbroen.

Renoveringsarbejdet udføres, ligesom sidst, af Sea Services, og påbegyndes primo februar med forventet afslutning primo april, afhængig af vejrliget.

Læs mere

Ansøgningsfristen til ansøgning om havneplads er nu udløbet, og der er kommet rigtig mange ansøgere…

Se oversigten over alle ansøgerne >>
Michael Bernfeld2670  Greve
Tom Jakobsen2300  København S
Damian Cordes2300  København S
Henrik H Jensen2300  København S
Anders Stendevad2300  København S
Emil Nygaard2300  København S
Micchelle Thybo Djarn2300  København S
Kim Skjoldborg2300  København S
Theis Brandborg2100  København Ø
Jan Pedersen2300  København S

Ifølge vedtægterne kan der gøres indsigelser indtil d. 17/2 2022 (14 dage fra d.d.)

Den kvindelig pendant til Sailing Champions League, hvor verdens bedste klubhold mødes og dyster om det store trofæ, skal nu sejles ud for Amagers kyst.

Sundby Sejlforening, som har afviklet Copenhagen WOW Sailing Event de sidste år, er og bliver det helt rigtige sted for sådan et stævne.

Dette er også et af budskaberne fra den internationale organisation bag Women’s SAILING Champions League, ISLA (International Sailing League Association), at WOW’s fødested, er det rigtige sted for sådan en event, fortæller Sejlsportsligaen til pressen.

læs hele omtalen på minbaad.dk her >>