Istandsættelsen af Vestmolen er nu færdigt på den sydlige del. Pladserne til og med B084 kan tages i brug!
Desværre må pladserne B085 til B095 vente et stykke tid endnu og medlemmerne må indtil da benytte grønne pladser. Hvorfor? Cementfabrikken kan først levere efter 15/5! Herefter skal støbningen hærde og der skal laves topkant. Der gives besked, når det er sket.

Med venlig hilsen
Havneudvalget

SSF-standeren hejses lørdag den 7. maj og signalerer starten på en ny sæson.

Vi starter med at spise fælles morgenbord fra kl. 09:30 i klubhuset.

Kl. 11:00 hejses årets nye stander med formandens tale, dåb af nye fartøjer og en kanonsalut.

Derefter er foreningen vært for en øl eller vand.

Morgenbordet vil være gratis, da det er finansieret af Amager Øst Lokaludvalgs Frivilligpris som SSF vandt i 2021, men kræver, af hensyn til planlægning og indkøb, tilmelding senest den 3. maj til: ssf@sundby-sejlforening.dk

På gensyn

SSF Bestyrelse

Foreningens arrangementsleder har af personlige årsager besluttet at udtræde af bestyrelsen og arrangementsudvalget med øjeblikkelig virkning. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke Helle for hendes indsats for SSF i de forløbne 3 år.

Det har ikke væres muligt for bestyrelsen med så kort varsel at finde en anden, der kunne planlægge og stå for bankospillet d. 24. april, og bestyrelsen har derfor besluttet at aflyse det.

Hvis du brænder for at gøre en indsats for SSF eller bare har lyst til at hjælpe med at arrangere nogle af de mange arrangementer, som vi afholder hen over året, så vil jeg opfordre dig til at melde dig til arrangementsudvalget. Ring eller skriv en e-mail til mig eller et andet bestyrelsesmedlem (ssf@sundby-sejlforening.dk), så finder vi ud af det.

Med sejlerhilsen

Claus Brask Thomsen
SSF Formand

Skal du sejle i Københavns Havn denne sommer? Så husk, at anlæg af Lynetteholm er i fuld gang i den nordlige del af havnen øst for Trekroner. I en ny digital folder finder du information om, hvor Lynetteholms arbejdsområder er placeret på vandet, og hvad du skal være opmærksom på, når du sejler nær arbejdsområderne, hvor der ofte udføres arbejde under vandet.  

læs folderen her >>

Henning Kjergaard2300  København S
Nils Elmegaard2300  København S
Sille Avlund2300  København S
Tom Albert Meerkatt2300  København S
Jesper Riege2300  København S
Josias Yde Salomonsen2200  København N
Victor Joel Pillon Cherouk2300  København S
Andreas Mikkelsen2300  København S

Ifølge vedtægterne kan der gøres indsigelser indtil d. 01/5 2022 (14 dage fra d.d.)

Vi har brug for dig!

Allerede søndag den 8. maj er der en enestående mulighed for både at bidrage til vedligeholdelse og forskønnelse af vores forening på den allerbedste måde. Det er nemlig den dag årets ”Foreningsdag” afholdes. 

Vi starter med fælles morgenmad kl. 9,00 i Pejsestuen, hvorefter dagens mange opgaver fordeles og vi starter i arbejdshold (lavet efter de fremmødtes ønsker). 

Kl. 13,00 Der servers frokost doneret af midler fra Frivillighedsprisen, som foreningen modtog i 2021. Efter frokosten arbejder vi videre til kl. 16,00.

Hvad synes du, der skal laves i år? Havneudvalget har selvfølgelig mange bud på opgaver, der skal udføres, men dit forslag er måske vigtigere! Det kan jo være noget, som virker irriterende og skæmmende, som ikke er med i planerne. Dine ønsker er derfor også vigtige af hensyn til indkøb af materialer.

Hvis du vil deltage i spisningen, så er det i år absolut nødvendigt, at du tilmelder dig senest tirsdag den 3. maj med dine eventuelle ønsker til: havneudvalg@sundby-sejlforening.dk  mærket foreningsdag.

På gensyn
Havneudvalget

Arbejdsopgaver til Foreningsdagen den 09 MAJ 2022
Klipning af hække, Opsamling af affald på pladsen, Opsamling af affald på parkeringspladsen, Lugning omkring klubhus/restaurant, Maling af affalds/miljøstationer, Maling af fritidshusets vinduer, bænke mv., Udvendig rengøring ved toiletbygninger nord og syd, Lugning/soignering af moler, Udskiftning af overdækning ved røgerlauget, Maling af afskærmning/plankeværk ved røgerlauget, Fjerne jord bag skure på nordre mole langs kolonihaverne, Rense tagrender på toiletbygning nord og syd, Fjerne trådhegn ved ”DMU sti”, Renovere skoletelt mod vest, Maling af vægge indvendigt i gæstehus, Maling af skurbagsider ud mod nordremole, fjerne overflødige skilte, Idéer fra deltagere.

Arbejdet med at etablere den nye spunsvæg ved vestmolen er desværre forsinket og forventes først endeligt afsluttet kort tid før 1. maj.

Vi giver besked, når området igen kan benyttes.

Havneudvalget

anciennitetsdatomedl.nrNavn
01-09-2011556jesper Lorents
26-09-2013875Hans Christian Jensen
07-03-2014830Per Gargas
28-08-2014192Anders Rasmussen
28-08-2014A65Henrik Gorm Hansen
26-04-20161702Peter Kirkegaard
29-09-20161418Nanna Louis-jensen
27-07-20171474Peter Pouplier
02-08-20181760Morten Piper
30-08-20181765Gregers Gjersøe
30-08-20181768Lone Toftgård Gregersen
25-10-20181785Mogens Henrik Sørensen
21-01-20191802Peter Salling Petersen
28-03-20191820Torben Nielsen
25-04-20191827Kristian Lykkemark Andersen
23-05-20191841Anne-Therese Hagen
06-06-20191849Mathias Eli Lyngbæk
06-06-20191843Allan Christensen
01-08-20191872Simon Gerling
01-05-20201948Nikolai Kold
06-08-20201996Knud Werlin Larsen
09-10-20202049Louis Gaetano Volpe
09-04-20212107Frederik Hjelm

Molerenoveringsprojektet skrider planmæssigt frem, og der er nu støbt nyt moledæk på molestykket mellem mastekranen og den nye molestykke ud for sejlerskoleskurene. Når betonen er gennemhærdet monteres den nye hammer og pladsnumrene. Der vil dog gå endnu et par uger, inden vi kan tage det nyrenoverede molestykke i brug.

Næste etape er renovering af molestykket mellem sejlerskoleskurene og midterbroen, som er påbegyndt, og forventes færdigt inden påske.

Solen har skinnet de sidste par uger. Selvomk vi stadig har lidt nattefrost, er der ved at være forår i luften, og det begynder at rykke i bådfolket for at få bådene i vandet og monteret master og rig. Containeren og affaldscontaineren, som stod ud for masteskuret, er nu flyttet til en ny plads syd for restauranten, så masterne kan bæres ud af masteskuret og klargøres.

Der er et par forhold man skal være opmærksom på når masten skal monteres:

  • Der vil være en niveauforskel mellem den nyrenoverede mole og stikmolen ved mastekranen samt sydmolen. Pas derfor på ikke at snuble!
  • Kranarmen må IKKE løftes og/eller forlænges når der er belastning på krankrogen. Indstil derfor kranen til det rigtige udlæg INDEN masten løftes. Løft eller forlængelse af kranarmen når kranen er belastet ødelægger mekanikken, da kranen ikke er konstrueret til dette.

Hvis blot vi alle følger disse enkle forholdsregler, kan vi undgå skader på personer og materiel, og vores mastekran kan holde mange år endnu 😊

De bedste forårs- og sejlerhilsener

Havnekontoret.