Det Maritime Ungdomshus (DMU), som ligger i den nordøstlige del af SSFs område, skal gennemgå en større renovering, som bl.a. omfatter udskiftning af hele trædækket og eftersyn/udskiftning af de bærende konstruktioner. Renoveringen påbegyndes i uge 43 (2022) og forventes at være færdig i begyndelsen af 2023. Dette indebærer, at DMU-komplekset skal ryddes for både og udstyr i renoveringsperioden, hvilket især berører SSFs ungdomsafdeling og de af SSFs medlemmer, som har kajakker liggende ved DMU. Ungdomsafdelingens joller og de private kajakker vil i renoveringsperioden være oplagt umiddelbart nord for stien langs nordre mole. 

Hele DMU-komplekset skal overdækkes og afspærres med hegn i renoveringsperioden, og der vil indenfor hegnet blive opstillet containere og telte til byggematerialer m.v. Der vil derfor kun være sparsom adgang til DMU via nordre mole og den østlige indgang til DMU (mod vandet). Adgang til den nordre del af havnen, incl. fritidshuset, skal som udgangspunkt ske via grusvejen (”Nørregade”), og ikke via stien langs nordre mole, som vil blive spærret af ved servicekajen. Det overvejes derfor midlertidigt at flytte ungdomsafdelingens aktiviteter til skipperstuen. 

Opmærksomhed og forsigtighed tilrådes ved færdsel på del nordlige del af havnen, idet der i renoveringsperioden vil køre en del tunge køretøjer med byggematerialer og affald m.v. på området.

Der vil i byggeperioden være opstillet et antal containere på parkeringspladsen til opbevaring af DMUs fartøjer og udstyr, ligesom DMUs flydebro vil blive vinteropbevaret på parkeringspladsen.

Hvad kan du hjælpe med?

Bestyrelsen har drøftet, hvorledes foreningen kan medvirke til at mindske brugen af elektricitet (energi) så hurtigt som muligt.

Alle foreningens bygninger vil blive tjekket for el- og varmeforbruget. Det sker ved at holde nogle af bygningerne uopvarmede (max. 10 grader) og holder temperaturen på ca. 19 – 20 grader øvrige steder. Medlemmerne opfordres til udelukkende benytter skipperstuen, som opvarmes med fjernvarme.

Herudover er det også vigtigt, at du hjælper ved ikke at bruger unødig elektricitet. Reglerne er beskrevet her:

Pladsen

§ 4

Unødig brug af ferskvand og el, herunder til opvarmning og køle- og fryseskabe, er forbudt, medmindre der er truffet aftale med bestyrelsen om betaling og betingelser for brugen.

Overtrædelse vil blive betragtet som tyveri.

Medlemmer med fast el-installation og/eller stort forbrug i skure, haver, både m.v. skal have en separat el-måler (bi-måler) eller betale en fast pris (fastsat af havneudvalget) for el-forbrug……

Alt el-materiel skal opfylde de almindelige regler for udendørs brug. 

Et fartøj tilsluttet 220/230 volt kan være uden opsyn ved opladning og vedligeholdelse af akkumulatorer, hvis der benyttes en moderne lader af typen IU0U (pulslader/switch-mode lader),…..”

Foreningen har anskaffet et termisk kamera, der kan måle temperaturforskelle. I den kommende tid vil der blive lavet stikprøvekontrol ved fartøjer i havnen, på pladsen samt ved grejskure (hvor der ikke er monteret bi-måler) så der kan tjekkes, at temperaturen ikke i nogle områder ligger over udendørstemperaturen. Herudover kan der laves stikprøvekontrol med en energimåler for at se, om der trækkes strøm. Opladning af elmotorer er selvfølgelig også unødig brug af el, hvorfor der altid skal være tilsluttet energimåler, når dette sker.

Vis et godt eksempel ved kun at have elkabler tilsluttet ved kortvarigt brug.

Hvis du nu eller senere bruger elektricitet, som ikke sker kortvarigt eller til opladning af batterierne, så skal du straks henvende dig til Havnechefen / kontoret for at få registreret din egen energimåler eller få lavet en aftale om betaling af et skønnet forbrug. En energimåler koster ca. 1200 – 2400 kr. alt efter fabrikatet. Foreningen kan formidle informationer om leverandører af disse.

Sammen kan vi mindske foreningens energiforbrug! 

På forhånd tak for din hjælp.

Havneudvalget

Traditionen tro begynder aftenen med formandens tale kl. 17 ved masten med standeren. Vi synger fællessang og har lidt tid til at hilse på hinanden, kanonerne gjalder, standeren hales, hvorefter der er en forfriskning.

Middagen serveres kl. 18, hvor restauranten har kreeret en spændende menu med wienerschnitzel med det hele og derefter chokolademousse.

Billetter til kr. 200 inkluderer spisning, tre øl/vand eller en halv flaske vin. Senere på aftenen kan man få sig en svingom til orkestret ”Stop 1 Halv”.

Bindende tilmelding på Mobile Pay 31583 senest tirsdag d. 25. oktober.

Ole Kirkelund2300  København S
Lotte Hernvig2300  København S
Karen Hertz2300  København S
Sara Vogt Bøgsted2300  København S
Ophelia Jelsbak2300  København S
Simone Villsen2300  København S
Anders Kongstad2200  København N
Thomas Petersen3330  Gørløse
Martin Senderovitz2680  Solrød Strand
Jeppe Graversen2200  København N
Asger H. Skjoldborg2300  København S
Nina Ahlbom2300  København S
Mads Skov Nielsen2300  København S
Kåre Anshøj2800  Kongens Lyngby
Karin Rørbech2300  København S
Frida Katrine Rørbech A2300  København S

Ifølge foreningens vedtægter kan der gøres indsigelser frem til d. 17/10/2022 (14 dage fra d.d.)