Efteråret er over os, og vintersæsonen truer. Snart skal din båd rigges af og på land – og du skal gå dine nattevagter, hvis du har plads på foreningens område i vinterperioden. 

Nattevagtsperioden begynder 1. oktober 2022 og slutter 30. april 2023. Husk, at du kan tilmelde dig digitalt: Tjek hvornår der er ledige vagter i den digitale vagtkalender, udfyld en formular med den ønskede dato og tryk på send.

Læs om vagtordningen og tilmeld dig dine nattevagter >>

Små 100 medlemmer var mødt op for at fejre afslutning på endnu en god sæson i SSF med mange stævner og hyggelige tirsdagssejladser. Traditionen tro var der tale fra formanden, sang og salut. Tak til Lillian Green for den fine sang.

Læs hele formandens talen her >>

I forbindelse med standernedhalingen blev årets SSF’er udnævnt. I år tilfaldt æren meget fortjent Morten Speerschneider. Læs bestyrelsens begrundelse her >>

 

Traditionelt har vi ved afriggergildet uddelt en pokal til ’Årets SSF’er’, men da årets prismodtager ikke har mulighed for at deltage i aften, så vil vi udnævne Årets SSF’er 2022 her ved standerhejsningen. 

Hædringen som Årets SSF’er tildeles et medlem, der har lavet et stort og uegennyttigt arbejde for vores forening. Bestyrelsen synes, at der er mange, unge som gamle, der gør et rigtig godt stykke arbejde for SSF, og som har været i betragtning som ’Årets SSF’er 2022’. 

Der er dog et medlem, som ikke blot i år men som igennem en årrække altid er stillet op for SSF, og som vi mener skiller sig ud fra mængden, og derved har fortjent hæderen. 

Årets SSF’er er en håndværker, der med sin faglige ekspertise selv foreslår og som frivillig udfører projekter, som SSF gerne vil have udført, men som der måske ikke er økonomi til at få udført af eksterne håndværkere. Han fører sig aldrig frem, men udfører opgaverne i ro og mag lidt uden for synsvidde af de fleste. Han gør det ikke fordi han skal, men fordi SSF er hans forening. 

Årets SSF’er er også altid klar bag grillen, når der skal grilles pølser på molen ved SSF store kapsejladser, og ingen griller en frankfurter bedre end ham. 

Årets SSF’er er en foreningsmand og en rigtig SSF’er. I har nok gættet hvem jeg taler om. 

Tillykke til ’Årets SSF’er 2022’: Morten Speerschneider (medl 822) 

De sidste dages kuling fra øst har været en belastning for bådene i SSF, såvel i havnen som på land. 

Heldigvis udviser de fleste bådejere rettidig omhu, og deres både ligger solidt fortøjet og affendret i havnen, og bliver løbende tilset af deres ejere, eller de står solidt i deres stativ på land med fornufitgt surrede presenninger.

Men der er desværre også nogle både i havnen, som ikke er tilstrækkeligt fortøjet, og havnekontoret har de seneste dage eftergået en del fortøjninger. I et enkelt tilfælde måtte havnekontoret bjærge en løsrevet båd og fortøje denne midlertidigt, og give ejeren besked om at fortøje den forsvarligt. På land står nogle både med blafrende presenninger, som slider på egen båd, og i værste fald risikerer at beskadige nabobåden(e).

Husk derfor, at der er godt sømandskab og god stil at tilse sit fartøj med jævne mellemrum, og særligt når vejret er hårdt, samt at sikre at tovværk og presenning m.v. er friskt og tiltrækkeligt dimensioneret til også at holde i hårdt vejr.

De bedste sejlerhilsener

Havnekontoret

Renoveringen af de gamle moler i SSF fortsætter i 2023.

Umiddelbart efter nytår påbegyndes renoveringen af vestmolen nord for midterbroen (fra plads B188) , og det manglende stykke af kanalmolen (til plads B241). Renoveringen omfatter, i lighed med de tidligere renoveringer, ny spunsvæg, nyt forhøjet betondæk, og ny hammer. Da der også skal laves ny spunsvæg under midterbroen, vil første sektion af midterbroen blive demonteret medio/ultimo DEC, og det vil således ikke være muligt at komme ud på midterbroen før denne retableres i forbindelse med færdiggørelse af molerenoveringen. 

Molerenoveringen udføres af SeaServices, som også har udført renoveringen af kanalmolen, og vestmolen syd for midterbroen , samt stikmolen ved mastekranen. SeaServices vil i renoveringsperioden have en grejcontainer og en affaldscontainer stående på pladsen syd for klubhuset. 

De bådejere, som har deres både fortøjet ved plads B188 til plads B239 skal senest 31 DEC 2022 være forhalet til andre pladser i havnen, således at der er fri og uhindret adgang til de molestykker, der skal renoveres.

Der vil blive opsat afspærring af arbejdsområdet, og vi henstiller til at denne respekteres, af hensyn til såvel egen sikkerhed som arbejdets udførelse.

Molerenoveringen skal være færdiggjort den 01 APR, således at havnen er klar til aktiviteterne i forbindelse med SSFs 100 års jubilæum i 2023.

De bedste sejlerhilsener

Havneudvalget

Søndag den 4. dec. kl. 14-17.30: Julehygge i sejlforeningen, hvor vi sammen synger julens sange, danser om juletræet med julemanden og får gløgg/æbleskiver, sodavand og godter til børnene.

Tilmelding senest den 1. dec. herunder antal børn til e-mail: ssf@sundby-sejlforening.dk.

Planen er at indlede arrangementet med Luciaoptog, og vi opfordrer derfor alle medlemmers børn og børnebørn om snarest muligt at kontakte Vibeke på mobil 5363 2699, hvis de er interesserede i at deltage. Vibeke står for et par Luciaprøver i Skipperstuen i uge 48 og 49.

Vel mødt til alle

VI ER MEGA STOLTE!
SÅ ER DET NU I SKAL IND OG STEMME.
SPRED DET I JERES OMGANGS KREDS, VI HAR BRUG FOR JERES STEMME
TAK TIL ALLE FRIVILLIGE KRÆFTER I SUNDBY SEJLFORENING.
TAK TIL SEJLSPORTSLIGAEN, WOW OG IKKE MINDST ALLE DE KVINDER DER KOMMER TIL STÆVNET I SUNDBY.

Der kan stemmes frem til 1. december her: https://www.dif.dk/arets-idraetsforening

Både fortøjet til midterbroen skulle være på land, eller forhalet til andre pladser i havnen, inden den 15 NOV.

Årsagen hertil er, at midterbroen bliver meget glat om vinteren, og det er derfor i reglementer for Sundby Sejlforening (§21) bestemt, at der ikke må fortøjes både til midterbroen i tiden fra 15 NOV til 01 MAR.

Der henligger dog stadig en del både ved midterbroen, og ejerne af disse skal derfor straks forhale til de ledige pladser langs søndre eller nordre mole.

Med venlige efterårshilsener
Havnekontoret

Tom Høst har booket nogle søhelte fra Dansk Søredningsselskab til at komme og fortælle om foreningen og det de laver. De vil også fortælle om, hvad de oftest kommer ud til og hvordan du kan forhindre det for dig selv, samt hvad du skal huske på.

Der vil blive selvfølgelig blive lejlighed til spørgsmål til de frivillige fra DSRS.

Arrangementet foregår i Pejsestuen i klubhuset den 24. november kl. 18.30-20.30. Der er gratis adgang og gratis kaffe/te.

Weekendkursus den 4. & 5. Marts 2023 fra kl. 09.00 – ca. 15.00

Et VHF/SRC certifikat er lovpligtigt såfremt man ønsker at benytte en VHF radio ombord på sin båd!

Nu har du chancen for at få dit certifikat hos Sundby Sejlforening i samarbejde med VHF Skolen i Ballerup.

Bliv dus med din VHF/DSC radio – den er din livline på vandet.

På kurset lærer du om korrekt brug af en VHF radio, såvel med som uden DSC.

Du lærer om korrekte opkalds – og nødprocedurer, får et solidt kendskab til hvilke muligheder du har med en VHF/DSC radio, samt hvordan du skal bruge den. 
Du får også kendskab til Navtex systemet.

Ligeledes lærer du om andre muligheder når det gælder nødsituationer, herunder SART og EPIRB. Vi kommer også ind på AIS systemet. 

VHF med DSC – større sikkerhed og flere muligheder

En VHF/DSC radio giver dig mulighed for at udsende en nødalarm, som indeholder din ID og aktuelle position ved et tryk på blot en enkelt knap.

Systemet rummer mange andre muligheder, herunder direkte selektive kald til andre skibe eller kystradio, som vi gennemgår på kurset.

Til brug for dette skal du have et MMSI nummer som skal indkodes i radioen. Vi hjælper dig med ansøgning af nummer.

Husk at du ikke må anvende en DSC radio med det gamle VHF certifikat, men skal have et SRC certifikat i stedet.

Tilmeld dig allerede nu til dette kursus. 

Tilmelding kan ske til kapsejlads@sundby-sejlforening.dk

Pris for kursus: 1.500 kr. inkl. alle bøger og materialer.  

Det afsluttende prøvegebyr er igennem VHF Skolens udbyder 195 kr., og prøven kan aflægges via Internettet hjemme fra din egen PC.

Hvordan man tilmelder sig til prøve tager vi den 1. dag.

Kurset arrangeres i samarbejde med VHF Skolen i Ballerup.

Din lærer er Mogens Larsen fra VHF Skolen, som er professionel instruktør inden for maritim radiokommunikation, såvel for fritidssejlere som for erhverv.

Læs mere om VHF Skolen og om kurset, herunder pensum og prøven, på VHF Skolens hjemmeside www.vhfskolen.dk  Besøg også www.vhfshoppen.dk

Allan Føns fra Kanal 1 smutter forbi lokale havne, hvor han støver de gode fortællinger op, om livet på kajen. Sidst besøgte han Sundby Sejlforening Havn og fik en snak med formanden om livet i SSF.

Hele indslaget kan ses her:

https://kanal-1.dk/video/fortaellinger-fra-havnen-sundby-sejlforening-havn/

Carl Hansen
Jesper T. Johansen
Tommaso Ferrari
Ifølge foreningens vedtægter kan der gøres indsigelser frem til d. 20/11/2022 (14 dage fra d.d.)