Havneudvalget opfordrede for nogen tid siden til, at der blev sparet på unødig brug af elektricitet overalt på foreningens område. I den forbindelse var der en henvisning til reglerne:

”Reglementer for Sundby Sejlforening, Pladsen

§ 4  Unødig brug af ferskvand og el, herunder til opvarmning og køle- og fryseskabe, er forbudt, medmindre der er truffet aftale med bestyrelsen om betaling og betingelser for brugen. Overtrædelse vil blive betragtet som tyveri…” 

Hver måned aflæses foreningens el-forbrug. Der har heldigvis været en mærkbar nedgang i forbruget i forhold til sidste år! Det milde efterår har selvfølgelig været medvirkende, men hvis du også har medvirket, så siger vi tak!

Medlemmerne med fartøjer i vandet eller på land kan nu købe et orangefarvet elkabel (Med længder 10, 15, 20 eller 25 m ) med monteret energimåler (bi-måler). (Køb ved S.L.ENERGITEKNIK ApS, tlf. 40176808. Du skal oplyse, at du er medlem af SSF, så får du måleren til specialpris sendt direkte til din privatadresse). Måleren registreres af Havnechefen / kontoret og der afregnes forbrug 1 gang om året, ligesom grejskure med fast måler.

Et fartøj kan stadig være tilsluttet 220/230 volt uden opsyn ved opladning og vedligeholdelse af akkumulatorer, hvis der benyttes en moderne lader af typen IU0U (pulslader/switch-mode lader), men akkumulatorer må selvfølgelig ikke benyttes til opvarmning og køle- og fryseskabe og opladning af elmotorer uden tilslutning af en registreret energimåler. 

Med foreningens termisk kamera, der måler temperaturforskelle, bliver der fortsat lavet stikprøvekontrol af fartøjer i havnen, på pladsen samt ved grejskure (hvor der ikke er monteret bi-måler). Herudover kan der laves kontrol med en energimåler for at se, om der bruges mere strøm i længere tid end det tager at vedligeholde akkumulatorer. Vis et godt eksempel ved kun at have elkabler tilsluttet kortvarigt.

Havneudvalget.

Først vil jeg ønske alle medlemmer et rigtig godt nytår! 

2023 er SSF’s 100 års jubilæumsår og det er med stor glæde, at vi allerede har fået den første jubilæumsgave idet jeg på vegne af SSF har underskrevet en ny 30 årig Brugsaftale med Københavns Kommune for vores område. Dermed er der ro omkring foreningens fremtid i lang tid fremover, og vi kan nu for alvor kigge på renovering og/eller udvidelser af foreningens bygninger og anlæg.

2023 bliver selvfølgelig et år med fejring af vores første 100 år. Vi planlægger en lang række arrangementer under 100 års ’paraplyen’ startende ved vores standerhejsning i første weekend i maj og igennem hele sæsonen frem til selve 100 års dagen d. 28. oktober, der falder sammen med standernedhalingen.

Til de mange arrangementer, herunder ikke mindst ’VM for Yngling’ d. 22.-29. juli er der brug for rigtig mange frivillige til små og store opgaver. Jeg vil derfor opfordre alle medlemmer, og ikke mindst vores mange nye medlemmer, til at melde sig til at hjælpe, og dermed vise at det ikke er en tilfældighed at SSF er nomineret som ’Årets Idrætsforening 2022’ som en ud af tre foreninger blandt mere end 700 indstillede.

Til slut vil jeg ønske jer alle en god vinter og et godt helbred.

Godt Nytår! 

Med sejlerhilsen

Claus Brask Thomsen

SSF Formand

VIL DU VÆRE MED?

Sundby er vært for 2 store kapsejlads stævner i 2023, Yngling VM 22-29/7 og Women sailing championsleague.15-17/9

Vi har brug hjælp til forberedelse og afvikling af disse 2 events. Så har du lyst til at høre om hvad du kan hjælpe med, så kom til informations aften d.23/1 kl.19 i restauranten.

Vi vil gennemgå de forskellige funktioner under stævnerne og du vil have mulighed for at stille spørgsmål. Vi har brug for alle der kan afse 1 eller 7 dage. Erfaring med kapsejlads er ikke en forudsætning for at hjælpe. Så er du ny eller gammel i Sundby Sejlforening, er dette en oplagt chance for at skabe nye relationer.

Vi lover det bliver sjovt:

Jesper Lorents

Hvis du ikke har mulighed for at komme d.23/1 og gerne vil hjælpe, så skriv en mail til.

kapsejlads@sundby-sejlforening.dk

På vegne af Sundby Sejlforening har jeg underskrevet en Brugsaftale gældende for de næste 30 år med Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.

Det er en kæmpe forløsning, at vi nu efter at have talt med kommunen i over 4 år om en ny aftale endelig kan sige, at SSF’s fremtid i havnen er sikret i rigtig mange år fremover. Jeg vil gerne takke Kultur- og Fritidsforvaltningen for en konstruktiv dialog undervejs samt de mange andre, der har støttet os i bestræbelserne på at opnå en aftale som begge parter kan være tilfredse med, herunder ikke mindst Amager Øst Lokalråd og en række lokalpolitikere, der har talt vores sag. Desuden vil jeg takke de bestyrelsesmedlemmer, nuværende som tidligere, der har været med til at støtte op om forhandlingerne.

Da aftalen er længerevarende, skal Borgerrepræsentationen samt Ankestyrelsen i det nye år godkende aftalen før den kan træde fuldt i kraft, men efter det grundige arbejde der er gjort, kan jeg ikke forestille mig, at det ikke vil ske.

For medlemmer generelt vil der ikke blive oplevet den store forskel ift. den nuværende lejeaftale, og det er i aftalen slået fast, at området som hidtil styres iht. foreningens vedtægter og reglementer samt selvfølgelig de love og regler, der kommer fra myndighederne generelt. SSF anerkendes som en forening, der iht. foreningens formålsparagraf er berettiget til at modtage støtte iht. folkeoplysningsloven og derved får vi området stillet vederlagsfrit til rådighed i de næste 30 år. Så længe vores aktiviteter er iht. vore formålsparagraf kan kommunen ikke opsige aftalen. Herudover får vi i aftalen fastlagt at vi er berettiget til at bortforpagte driften af Restaurant Sundby Sejl på kommercielle vilkår.

Det anerkendes i aftalen, at alle bygninger og anlæg på området er foreningens, og at de kan blive stående uanset at de ikke er tinglyst, idet de er opført på tidligere umatrikuleret grund. Der er også lavet en aftale mht. vedligeholdelse af kørevejen til DMU.

Der er enkelte områder, hvor vi har måtte acceptere et kompromis imellem vores og kommunens ønsker. F.eks. vil den første del af vores parkeringsplads (ca. 25 pladser) fremover bliver offentlig parkering med de parkeringsregler der gælder for området (3-timers zone). Desuden skal vi betale en markedsleje for grunden under den del af klubhuset, hvor vi har en kommerciel restaurant.

Alt i alt mener bestyrelsen, at det har været værd at bruge de mange timer på forberedelse og forhandlinger samt at vente i årevis på en ny aftale. Vi mener, at vi har indgået den bedst mulige aftale for SSF, og specielt er vi glade for at aftalen gælder i 30 år.

Med sejlerhilsen

Claus Brask Thomsen

SSF Formand

Veronika NielsenThyholm
Emil KappelKøbenhavn S
Sofie Lykke-NedergaardKøbenhavn V

Ifølge foreningens vedtægter kan der gøres indsigelser frem til d. 12/01/2023 (14 dage fra d.d.)

Josefine Boel Rasmussen giver et fint interview til TV2 Lorry i forbindele med SSF nominering til årets idrætsforening. Se omtalen og indslaget her>>