Morten Luxhøi2400  København NV
Lukas Allekotte2300  København S
Felizitas Tries2300  København S

Ifølge foreningens vedtægter kan der gøres indsigelser frem til d. 14/03/2023 (14 dage fra d.d.)

På grund af bestyrelsesmøde, holder kontoret lukket på torsdag den 2. marts 2023 kl. 19.00 – 20.30

På bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen

Joan Høst

Sundby Sejlforening indkalder alle medlemmer til generalforsamling søndag den 19. marts 2023 kl. 09:00 i klubhuset

Generalforsamlingen er formelt Sundby Sejlforenings øverste myndighed. Brug din demokratiske ret som medlem af Sundby Sejlforening til at få indflydelse på foreningens udvikling.

Du gør en forskel ved at være til stede og ved at lytte, bakke op, være kritisk og foreslå ideer. Du får indblik i bestyrelsens arbejde for foreningen og for sejlsporten, og du får styrket dit netværk.

Der skal vælges flere nye medlemmer til bestyrelsen, så hvis du vil være med til at præge foreningen via bestyrelsen, vil vi gerne opfordre til at du stiller op. Der skal vælges en ny sekretær, da Michael Svensson ikke genopstiller, og der skal vælges en ny arrangementsleder i stedet for Daniel Orth. Du er også velkommen til at stille op til de øvrige poster, der er på valg (se indkaldelsen). For at være valgbar til tillidsposter skal du have været A-aktiv medlem i mindst 2 år umiddelbart før valget, eller også skal du enstemmigt godkendes af generalforsamlingen som valgbar.

Vil du høre mere om arbejdet i bestyrelsen er du velkommen til at henvende dig til et af medlemmerne af bestyrelsen. Det er ikke et krav at du har bestyrelseserfaring, men du skal kunne lide at tage ansvar og være med til at få ting til at ske.

Hvis du ikke selv vil stille op til bestyrelsen er du meget velkommen til at opfordre andre medlemmer til at stille op.

Tag meget gerne et ungt medlem med til generalforsamlingen for at introducere denne til sejlsportens demokratiske grundlag. Vi ses til en god dag i SSF sammen med andre medlemmer.

Se indkaldelsen og alle relevante dokumenter her >>

Med sejlerhilsen

SSF Bestyrelse

STANDERHEJSNING SØNDAG D. 7. MAJ 2023.

2023 er foreningens 100 års sæson. Dette vil vi fejre med en række 100 års arrangementer startende med vores Standerhejsning og sluttende med vores Standernedhaling på selve jubilæumsdagen d 28. oktober.

Standerhejsningen er i år flyttet til den første søndag i maj.

Vi håber at rigtig mange vil komme og fejre igangsættelsen af 100 års festlighederne ved vores standerhejsning. Alle er velkomne, men i år laver vi en lang række informationsstande specielt for vores nyere medlemmer, hvor vi vil introducere foreningens mange aktiviteter. Mere herom senere.

Med sejlerhilsen

Bestyrelsen

 Der indkaldes hermed til 

Generalforsamling i Sundby Sejlforening 

Søndag den 19. marts 2023 kl. 09:00 i klubhuset. 

 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

4. Forelæggelse af budgettet for det igangværende år samt et estimat for det kommende år 

5. Behandling af eventuelt indkomne vedtægtsændringsforslag 

6. Behandling af eventuelt indkomne andre forslag 

7. Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen samt andre tillidsposter 

10. Valg af revisorer 

11. Eventuelt 

Læs hele indkaldelsen samt relevante dokumenter her >>

Vi har brug for din hjælp!

SSF har altid været drevet af medlemmernes interesse og ønske om at foreningen kan danne rammen om rigtig mange aktiviteter i velegnede rammer.

Vi vil derfor gerne genopfinde det gamle ”Havnesjak”, som var med til at løse diverse praktiske opgaver overalt i havnen.

Eksempler på opgaver, der – koordineret med Havnechefen og pladsmændene – kan tænkes udført:

  • Maling af bygninger
  • Reparation af vinduer, døre, murværk og træbeklædning
  • Hjælp ved bugsering af fartøjer
  • Medvirkning til, at havnens fartøjer er i en stand, som det forventes af et fritidsfartøj
  • Hjælp til at fjerne ukrudt og holde beplantningen vedlige (koordineret med ”Det grønne Team”), så området ikke kommer til at se forsømt ud.

Kunne du tænke dig at være med i dette sjak, eller i øvrigt er frisk til at hjælpe foreningen med en eller flere af dens mange aktiviteter, så meld dig til: havneudvalg@sundby-sejlforening.dk  

På genhør!

Havneudvalget

Herunder kan årets ansøgere om havneplads hhv. bytteplads ses.

Det er stort set samme antal ansøgere som sidste år. Der uddeles løbende pladser frem til primo juni, som er sidste frist for medlemmer for at give besked om, at de ikke skal benytte deres plads i år.
De fleste pladser vil i år blive uddelt som lånepladser!

Ansøgere til havneplads

1Martin Bregnhøi01.02.2001895300
962Nikolaj28.04.2005900300
772Peter Ulf Jørgensen18.12.2008825246
328Kim Kisbye10.10.2012950305
875Hans Christian Jensen26.09.20131030330
814Preben Søgaard-Jørgensen27.02.2014843295
830Per Gargas07.03.2014590240
859Jens Kirk24.04.2014992305
20Kim Apitz07.08.2014989315
64Jonas Føgh30.10.2014985321
1307Frank sørensen01.10.2015940320
1373Kristoffer From25.07.2016580220
1389Claus Due Andersen01.09.2016762250
1424Martin Velgaard03.11.2016823300
1662Nicolas Magnussen30.03.2017457192
1450Kristina Momsen Sloth30.03.2017830220
1474Peter Pouplier27.06.2017915296
1479Rasmus Nissen29.06.2017770249
1489Henrik Menné03.08.2017465188
1490Bo Christensen03.08.2017792250
1482Bo Karl Christensen03.08.2017850285
1499Brian Thomsen07.09.2017610240
1500Niels V. Haar Sørensen07.09.20171029328
1733Mikkel Havelund01.02.2018899320
1743Søren Bak-Jensen03.05.2018600230
1754Jakob Søndorf02.08.2018705250
1765Gregers Gjersøe30.08.2018600242
1789Mathias Amdi Cato Jensen25.10.2018760260
1796Kasper Leonhard Lønne Ring29.11.2018950320
1803Michael Svensson31.01.2019946306
1855Kenneth Kjær Nielsen06.06.2019840260
1843Allan Bjarne Christensen06.06.20199970299
1859Nikolaj Bak Pørksen27.06.2019584244
1872Simon Thomas Gerling01.08.2019912295
1879Kasper Nielsen29.08.2019735230
1875Lars Henrik Sørensen29.08.2019918292
1877Joy Thygesen Simon Andersen29.08.20191100350
1889Jonas Hans Larsen05.09.2019770250
1892Emil Kristensen05.09.2019840260
1884Jens Kristian Rasmussen05.09.2019795267
1863Laurits Valentin Drønen09.09.2019710224
1909Poul Henning Nielsen31.10.2019795260
1919Jørgen Annfeldt28.11.2019860285
1920Josefine Gro Fridal Hansen28.11.20198,053,05
1923Jonas Egmose05.12.2019240701
1934Michael Kjær Andersen30.01.2020460185
1935Arne Palle Bruun30.01.2020900190
1941Søren Vernegren Kirk30.01.202077002500
1940Jesper Sjørvad30.01.2020900308
1948Nikolai Kold01.05.2020914296
1954Hjalte Mathias Rosendahl Arge06.05.2020714252
1955Jeppe Schou15.05.2020912295
2000Morten Maansson Møller06.08.20201040160
1996Knud Werlin06.08.2020764220
1998Henrik Nehm06.08.2020735230
1994Elizabeth Junker06.08.2020520210
2012Ib Solhøj06.08.2020695254
2028Troels Mortensen27.08.2020450160
2020Holger Mørch27.08.2020740260
2032Finn frydenlund27.08.2020805280
2022Christian Bønnelykke27.08.2020600220
2033Carsten Martens28.08.2020941325
2042Vitus Overgaard03.09.2020450160
2044Karen Philipp Arvedsen03.09.2020720240
2049Louis Gaetano Volpe09.10.2020680205
2066Jens Christian Thuren Lindahl29.10.2020787220
2072Leif Jorgensen05.11.20201200350
2094Anders Pedersen08.02.2021640255
2100Nicki Bille30.03.2021517186
2114Martin Grundmann15.04.2021800245
2118Claus Lindgren Ipsen03.05.2021914296
2121Jesper Karabanov03.05.20211030335
2127Kenneth Ellinghart07.05.2021530213
2256Martin Molt Ipsen02.06.2021510190
2157Kennet Kærslund Lauridsen24.06.2021475188
662Janus Knudsen24.06.2021623239
2161Niels Willer05.08.2021785285
2189Jeppe Tuxen26.08.2021720240
2184Hans Christian Jeppesen26.08.2021600230
2110Carl-Ole Holbøll12.09.2021514213
2203Jeppe Nybroe30.09.2021744233
2211Christopher Zee28.10.2021937287
2215Marc Somers28.10.2021886260
2227Mikkel Gram02.12.20211000330
2232Anders Stendevad27.01.2022736243
2233Emil Blædel Nygaard27.01.2022855252
2235Kim Skjoldborg27.01.2022770270
2238Lars Munch Reul03.02.2022470200
2277Nicholas Wændelin25.08.2022650240
2278Christoffer Lindén Nyeland25.08.2022533213
2279Mikkel Leihardt25.08.2022580220
2294Karen Westman Hertz01.09.2022475190
2305Kåre Anshøj29.09.2022895290
2309Jesper Thyge Johansen27.10.2022840260
1710Petra Mathilde Jørs01.11.20227,68220
1968Heine kaarsberg02.06.2023785249
Byttepladser
684torben hede08.11.1984744233
449Joan Høst03.09.2009890300
6Mikkel Thagaard10.07.2014739279
1191Lennart Vitoft Nordstedt06.08.2015820259
1390Anton Corbal30.08.2016939269
1484Simon Schou03.08.2017670247
1721Claus Stovgaard26.10.2017928212
1802Peter Salling Petersen21.01.2019764220
1841Anne -Therese Hagen23.05.2019746235
1959Mia Cudrio Thomsen11.05.2020545197
2050Alexandr Novosyelok24.09.2020535213