Finn Andersen2300  København S
Henrik Holmgaard Nielsen2300  København S
Helle Troelsgaard Werling2300  København S
Rasmus Melchiorsen2770  Kastrup
Frederikke B. Jensen2500  Valby
Asta Woller2300  København S
Simon Orth Laybourn2300  København S
Marco Grass-Wattar2300  København S
Petrine Husum Blidegn2300  København S
Mads Outzen2300  København S
Lasse Outzen2300  København S
Martin Sørensen2000  Frederiksberg
Ulrich Hoffmeyer2770  Kastrup
Kåre Tofte2300  København S
Bjørn Hansen2300  København S
August Ask Bjerrum2300  København S
Annette S. Lindgren2300  København S

Ifølge foreningens vedtægter kan der gøres indsigelser frem til d. 20/07/2023 (14 dage fra d.d.)

Som det allerede er de fleste bekendt, skal vi i SSF være vært for Yngling VM i tiden 22 – 30 JUL 2023. 

Vi forventer omkring 60 deltagende både, hvoraf mange ankommer på trailer, og efter endt opmåling skal alle deltagende både ligge i vandet ved vestmolen mellem mastekranen og midterbroen.

Dette indebærer, at alle ”fastliggende” både på pladserne B068 til B095 må frigive deres pladser, og ikke kan benytte pladserne i perioden 20 – 30 JUL 2023. Vi er opmærksom på at dette er ubelejligt, og for nogle et irritationsmoment, men Yngling VM er en stor og vigtig begivenhed for SSF, og det er vigtigt at logistikken er på plads, når deltagerne og deres både, såvel som officials og tilskuere, ankommer til SSF. 

Vi håber at alle i SSF vil medvirke til at Yngling VM bliver en succes.

Kære alle medlemmer af Sundby Sejlforening

Foreningen fylder jo 100 år her i efteråret, og det er da noget, der er værd at fejre.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi fejrer vores fødselsdag som en sommerfest lørdag 5. august 2023 fra kl. 17 – 24 med stor grillbuffet med lækre salater og dejlig dessert leveret fra vores flinke restauratør.

 • Kl. 17 er der velkomstbobler eller 1 fadøl og SSF eget husorkester spiller i/ved teltet som står på den nye græsplæne ved siden af klubhuset – vi håber på godt vejr.
 • Kl. 18:30 serveres grillbuffeten og vi hygger over maden med 3 fadøl eller ½ fl. vin pr. deltager (3 kuponer udleveres til 3 øl, mens 1 flaske vin bruger 6 kuponer, så find her sammen med en nabo ved bordet).
 • Kl. 20:30 spiller Shake and Bake op til dans i teltet og vi beder jer gerne flytte lidt rundt, så også vores mange nye medlemmer kan føle sig velkomne. 
 • Kl. 24:00 lukker vi ned og hjælper hinanden med at rydde det sidste op i god foreningsånd.

Ekstra fadøl/vin/vand udover til velkomst og maden betales af jer selv til kostpris via mobilpay (prisskilt kommer op ved fadølsanlægget). Kontanter kan ikke benyttes.

Tilmelding senest 1. august: foretages ved indbetaling af kr. 150 pr. deltager til mobilpay nr. 31583 eller indbetaling til Spar Nord, reg. 6509 konto 3050 513 512.

Men da der desværre er begrænset antal pladser, er det først til mølle, afgjort af indbetalingsdatoen.

HUSK: MEDLEMSNR. OG NAVNE PÅ BEGGE DELTAGERE

Bemærk: festen er KUN for medlemmer med eventuel partner.

Hvis du har spørgsmål, så kan du maile til: 100@sundby-sejlforening.dk

Også hvis du har tid/lyst til at være med i at arrangere- eller bare skænke fadøl op i en time eller to. 

PÅ BESTYRELSENS VEGNE, Vel mødt, Lene Skadborg, medlem 1084.

Som du måske har bemærket, er der kommet yderligere containere til på affaldssorteringsstederne i havnen. Det skyldes, at vi nu, ligesom derhjemme, skal sortere vores affald i flere fraktioner.

Alt affald skal derfor sorteres i følgende kategorier: Madaffald, plast samt mad- og drikkekartoner, metal, glas, pap, og restaffald.

Plast og mad- og drikkekartoner skal i samme container.

Containerne er placeret således:

 MadaffaldPlast samt mad- og drikkekartonerMetalPapRestaffaldGlas
Gl. havnekontorJaJaJaJaJaJa
MasteskurJaJaJaJaJa 
ServicekajJaJaJa Ja 
Toiletbygning Nordre moleJaJaJaJaJaJa

Madaffald skal ikke nødvendigvis være pakket ind.

Sorteringsvejledninger kan du finde her https://remondisdanmark.dk/affaldsguide/

Farligt affald skal stadig sorteres og afleveres i Miljøstationen ved servicekajen, og der er stadig containere til maleaffald på Søndre Mole. 

Større mængder af brandbart restaffald (inkl. haveaffald) kan smides i den store blå container for enden af kanalen, og større stykker metalskrot kan smides i metalcontaineren, ligeledes for enden af kanalen.

Husk at alle skal sortere affaldet inden det lægges i containerne.

Det er vigtigt, at alt affald sorteres korrekt, af hensyn til både miljøet og SSF’s økonomi. Når affald smides i de forkerte containere, skal vi betale for manuel sortering og/eller en strafafgift. Dette kan på årsbasis let løbe op på 10.000-vis af kroner, som kun kan dækkes via kontingentet.

Sommeren er nu for alvor over os, og det er for mange medlemmers vedkommende tid at drage på sommertogt af kortere eller længere varighed. Det er samtidig tid til at bringe retningslinjerne for havnepladser i erindring.

Mens vore egne medlemmer er ude af havnen lejer vi de ledige pladser ud til både gæstesejlere og egne medlemmer uden plads i havnen, til glæde for såvel de gæstende både og SSF’s økonomi. For at gøre det lettere at udnytte de ledige pladser, og samtidig sikre at pladserne ikke er optaget, når de faste brugere vender tilbage til SSF, foreskriver vort reglement at pladsens skilt skal skiftes til grøn når pladsen forlades mere end en dag, og markeres med hjemkomstdato. Det er altid muligt at ringe til havnechefen et par dage før hjemkomst, og anmode om at pladsskiltet skiftes til rød.

Havnepladser, der observeres ledige mere end en dag, uden at være mærket med en hjemkomstdato, vil få pladsskiltet skiftet til grøn.

Vi opererer i SSF med 3 kategorier for gæstepladser:

A: ”Rigtige” gæstepladser – der skal indtastes bådnavn og mobiltelefonnr.

B: Frihavnspladser – for medlemmer af frihavnsordningen – der skal indtastes bådnavn, mobiltelefonnr. og hjemhavn

C: ”Grønne pladser” – for medlemmer af SSF uden fast plads eller låneplads i havnen – der skal indtastes medlemsnr. og mobiltelefonnr.

Ifald der ligger en gæst på pladsen, når den faste bruger af pladsen kommer hjem, kan man altid kontakte gæsten via det telefonnr., som er trykt på billetten, og bede gæsten om at flytte sig.

God sommertur til alle, som drager ud på togt…

Københavns Politi indfører fra mandag den 03 JUL 2023 nye regler for sejlads langs kysterne i politikredsen, som i nogen grad også påvirker SSF’s medlemmer og vore gæstesejlere.

Reglerne gælder for motordrevne fartøjer, der sejler i en zone på op til 300 meter ud for kyststrækningerne i Københavns Politikreds.

 • Man må kun sejle vinkelret på kysten og kun i direkte gennemsejling af 300 meter zonen.
 • Man må ikke sejle til eller fra kystområder, der er udlagt som kommunal badestrand.
 • Gennemsejling må ske med en hastighed på maksimalt 5 knob. Dog med regionale undtagelser.
 • Man må højst sejle 3 knob ved Amager Strandpark (uden for sommerbadezonen), ved Lagunen i Amager Strandpark og ud for Kastrup Strandpark.
 • Alle fartøjer – med undtagelse af brætsejlads – skal være forsynet med navn og hjemmehavn eller andet identifikationsmærke på minimum 50 mm. i højden, som skal være placeret på et synligt sted, så det kan ses fra land.
 • Vandskiløb må foregå med den nødvendige hastighed, men skal foregå vinkelret på kystlinjen indtil man når 300 meter ud. Trækkende fartøj skal være bemandet med minimum to personer på mindst 18 år til udkig for og agter. Den ene person kan være føreren af båden.
 • Sejlads med bræt, surfing, kitesurfing og lignende må ikke være til hindring eller ulempe for badende, ligesom det ikke må medføre unødig støj til ulempe for andre. Det er ikke tilladt at surfe inden for badezonen i Kastrup Søbad.