Kære alle medlemmer af Sundby Sejlforening

Foreningen blev oprettet d. 28. oktober 1923, så vi fejrer vores 100 års jubilæum igen på selve dagen med det sædvanlige afriggergilde.

Kl. 17:00 taler Formanden, Claus Brask Thomsen

Kl. 17:15 saluterer Kanonlauget sæsonafslutningen og standeren bliver halet ned

  • foreningen giver en flaske øl eller en sodavand på terrassen.

Kl. 18:15 serveres middag med dessert og kaffe og vi hygger over maden med 3 øl eller ½ fl. vin pr. deltager (3 kuponer udleveres til 3 øl, mens 1 flaske vin bruger 6 kuponer). Herefter er der musik og dans.

Kl. 24:00 (cirka) slutter festen.

Ekstra øl/vin/vand udover til velkomst og de udleverede kuponer betales af jer selv til restaurantens specialpriser.

Tilmelding senest 22. oktober 2023 foretages ved indbetaling af kr. 150 pr. deltager til MobilePay nr. 31583 eller indbetaling til Spar Nord, reg. 6509 konto 3050 513 512.

HUSK at angive på betalingen: Afriggergilde, medlemsnr. og navn eller navne på deltager(ne)

Bemærk: festen er KUN for medlemmer og en eventuel partner. Hvis du har spørgsmål eller specielle ønsker til bordplanen, så kan du maile til: ssf@sundby-sejlforening.dk

Torsdag den 5. oktober kl. 19:00-21:00, mødes SSF’s medlemmer og bestyrelse i klubhusets Store Sal. 

SSF Kontoret holder derfor ekstraordinært lukket torsdag d. 5. oktober!

Vi opfordrer medlemmerne til at komme og spise i Restaurant Sundby Sejl før medlemsmødet.

Ifm. medlemsmødet har Restaurant Sundby Sejl følgende medlemstilbud:

Lasagne med tomatsalat inkl. 1 flaske øl/vand kr. 100,-. Tilbuddet serveres i tidsrummet kl. 18:00 til 18:30.

Reservation med angivelse af antal deltagere via mail til ssf@sundby-sejlforening.dk er nødvendigt senest tirsdag d. 3. oktober.

På medlemsmødet er der i modsætning til på generalforsamlingen tid til at gå i dybden med de emner man ønsker at diskutere. Medlemsmødet kan ikke formelt beslutte noget, men de synspunkter der fremsættes og styrken af støtten til synspunkterne indgår som et vigtigt input til bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen vil fortælle om planer og ønsker at høre medlemmerne holdning til bl.a. følgende emner:

  • Den strategiske udvikling af foreningens bygningsmasse
  • Den fortsatte molerenovering
  • Mulige ændringer af vedtægterne mht. medlemsejede delebåde
  • Ønsker til nye tiltag eller styrkelse af eksisterende aktiviteter

Hvis du vil høre om mulighederne for at blive frivillig i foreningen, er medlemsmødet et godt sted at få forbindelse til bestyrelsen, udvalgsformænd og andre frivillige!

Deltag i medlemsmødet og kom med dine input og giv din mening til kende!

Alle medlemmer opfordres til at udtrykke deres ønsker til nye aktiviteter og brugen af vores faciliteter, så vi fortsat kan udvikle vores dejlige forening og havn.

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse

Anja Kondal Jensen2610  Rødovre
Mathilde Bredning 2300  København S
Mikkel Galschiøt2000  Frederiksberg
Mikkel Hansen1310  København K
Kasper Vesth2930  Klampenborg
Nikolaos Moidinis2610  Rødovre
Anton Veile2300  København S
Malou Eline Knudsen2300  København S
Papaya Marie Knudsen2300 
Victoria Nees Andersen2300  København S
Ingrid Holbøll2300  København S
Harry Bjørn Riis2000  Frederiksberg
Birk Esinu Lilndblad Slavik2300  København S
Mikkel Lund Schmedes2300  København S
Lars Christiansen1408  København K
Marie Riis Mortensen1663  København V
Jacob Buntzen Vejlemand1422  København K
Erling Fokdal2000  Frederiksberg
Dirk Natorp2300  København S

Ifølge foreningens vedtægter kan der gøres indsigelser frem til d. 26/09/2023 (14 dage fra d.d.)

Så er der kun få dage til Women’s Sailing Champions League finalen i Sundby Sejlforening.
32 hold fra 11 nationer dyster fredag, lørdag og søndag – 15. – 17. september.

Vi har produceret et stort WOW Magasin, som inspiration til at få flere kvinder på vandet.

Under det prægtige Ynglinge VM i slutningen af juli var der både intens aktivitet på vandet og på land hvor en stor gruppe frivillige morgen, eftermiddag og aften, holdt kursen stabilt rettet på god stemning. En gruppe  frivillige bestående af både nye, semi nye og bestandige medlemmer. En gruppe frivillige der sørgede for indtjekning, opmåling og indkvartering. For varme molepølser efter sejladserne og for kolde øl, musik, dans og stemning til langt ud på aftenen. De stillede op tidligt om morgenen for at servere morgenmaden og tog opvasken fra aftenen før og hjalp behændigt med praktiske spørgsmål fra sejlere og gæster. Ynglingestævnet har dermed ikke blot været godt for gæstesejlerne, og endnu engang bevist at Sundby sejlforening er verdensmestre i at arrangere stævner. Det har også været med til at styrke fællesskabet på tværs blandt foreningens medlemmer.

Som nye og semi nye medlemmer af foreningen er det en fornøjelse at blive draget ind i sådan et arrangement. At mærke opbakningen blandt klubbens medlemmer og at kunne mødes på kryds og tværs har været en helt igennem god oplevelse, for nye og bestandige sejlerkammerater 

Vi ses til orienteringsmøde for WOW stævnet

Venlig hilsen 
Ida

 

Så kom dagen endelig for SSF`s fiskekonkurrence, og sikke en dag, tak til HondaShoppen, for hjælp til opsætning af banner og reklameskilte. 
Vejret var med os, vind og strøm fra syd og 3-4 sekundmeter. 

Dagen startede kl. 8.00 med morgenmad og en lille en. 
Kl.9.00 gik starten med skud fra SSF´s Kanonlaug og de 32 tilmeldte både med 94 frisk lystfiskere ombord, dystede til kl. 15.00 om største fisk i forskellige arter, samt fangst at flest arter. Desværre var mængden af fisk begrænset. 

Efter alle var ankommet var der arrangeret pølser med brød samt steg med kartoffelsalat/salat som kunne købes for et beskedent beløb.
Efter afvejning og registrering af fangede fisk blev gevinsterne fordelt. Aldrig har vi haft så mange flotte præmier.  

Største torsk
1.plads: HondaShoppen
2.plads: Noah
3.plads: Luni 

Største fladfisk
1.plads:Trold
2.plads: Nam Nam 

Største makrel
1.plads:Krigeren
2.plads: lm16 

Største Ørred
1.plads: Nam Nam 

Flest arter 
1. plads: Bóto 
2. plads: Smut (Flere både havde hver 6 arter, derfor blev 2. og 3. plads fordelt efter samlet vægt) 
3. plads: Bimmer 

Der deltog i år 15 børn, som fik overrakt en præmie for deltagelse. 

Juniorpræmien for største fisk, et el-løbehjul gik til Isabella fra båden Luni. 

Tak til alle sponsorer for de fine præmier. 

Sundby Sejlforening, Jagt og Fiskeri, Savage Gear, Jan’s Lystfiskershop, Rema1000, Marinetorvet, Hellers, Hvidovre Sport, Din glade malermester, Honda Shoppen, Aamann & CO, Geoff Andersson, Pure Fishing 

Der skal også lyde en stor tak til alle som hjalp med til at dette arrangement kunne lade sig gøre. 

STORT TILLYKKE TIL ALLE OG TAK FOR EN GOD DAG. 

På lystfiskerlaugets vegne 

Tony Olsen 

Kære SSFére

Onsdag den 27/8-2023 afholdt foreningen et velbesøgt visionsmøde i restauranten i SSF.

Der har igennem nogen tid været arbejdet med emnet i Udvalget for Klubhus og bygninger. For at få andre øjne på, at få inspiration til udviklingen blev det besluttet at inddrage arkitekt Dan B. Hasløv, der har gennemført et hav af lignende projekter rundt om i Danmark. 

Vi skulle så med visionsmødet indsamle gode ideer til det videre arbejde sammen med det allerede udførte arbejde i udvalgene, og det var en sand fornøjelse at se det store positive engagement fra alle fremmødte deltagere, der til fulde indfriede vores forventninger, og vigtigst af alt gav mange nyttige input til det videre arbejde.

Primo september vil der på hjemmesiden være en beskrivelse af alle indkomne forslag.

Uanset, hvilke ideer der skal blive til virkelighed, så er det vigtigt, at vi beholder samme SSF-ånd i foreningen, men gerne på et stærkere fundament. Et af de store emner er bl.a. at få etableret et stærkere socialt sammenhæng mellem ældre og nye medlemmer, et naturligt samlingspunkt. Visionsmødet viste betydelig interesse i at få et nyt foreningshus, der vil kunne samle og understøtte mange af vores forskelligartede funktioner i SSF. Vi er naturligvis opmærksomme på at vi skal have noget, som vil blive brugt rigtig meget, og at det vil blive et naturligt samlingspunkt i havnen.

Til jer der ikke kunne få tid til at deltage, så er der frist frem til 4/9-23 om at skrive til os om netop dine ønsker, det kan være nye ideer eller noget vi allerede har, som du ønsker vi skal bevare. Håber så mange som overhovedet muligt griber muligheden for at komme med ideer, og meget gerne, hvorfor det skal være sådan. 

Endnu en gang tusind tak til alle jer der mødte op til visionsmødet.

Skriv til os på havnerep_l@sundby-sejlforening.dk senest den 4/9-23 med dine ideer, alt er velkomment.

Venlig hilsen

Klubhus- og bygningsudvalget samt Havneudvalget

Den glade kapsejladsleder

I hver udgave af nyhedsbrevet Klubliv fra Dansk Sejunion, zoomer de ind på Sejlerdanmarks ildsjæle. De personer der hver dag gør en kæmpe forskel for, at sejlsporten trives.

I seneste nyhedsbrev blev Jesper Lorents udnævnt til “månedens ildsjæl”. Det er velfortjent, når vi ser på det store arbejde han gør for kapsejladsen i SSF! Stort tillykke.

Du kan læse interviewet med Jesper i nyhedsbrevet her:

https://preview.mailerlite.com/g7y5k4f7p2/2294165780742280823/y5l0/

Sund & Bælt vil fra midten af denne uge foretage undersøgelser af havmiljøet ud for Amager Øst med dykkere, og beder alle med aktiviteter i området om at være opmærksomme på dette. 

Sund & Bælt foretager undersøgelserne for at blive klogere på, hvor i området der er ålegræsbede. Helt konkret kommer undersøgelsen til at foregå ved, at en båd trækker en dykker efter båden, hvor dykkeren registrerer dækningsgraden af ålegræs i området. Det er vigtig viden, som Sund & Bælt blandt andet skal bruge til at vurdere, i hvilket omfang projektet med østlig ringvejstunnel vil kunne påvirke havmiljøet. Dykkeren kommer vidt omkring i området og tilsammen dækkes mere end 45 km havbund. I alt vil ålegræsset blive undersøgt langs 33 transektlinjer (de linjer, som dykkeren undersøger langs). Til sammenligning er det mere end dobbelt så mange transekter, som der ligger i det nationale overvågningsprogram for hele Øresundskysten fra Gilleleje til Stevns.

Det præcise område, Sund & Bælt undersøger, er fremhævet med de grønne, sorte og lilla-stiplede linjer på det nedenfor viste oversigtskort. Hele undersøgelsen vil foregå fra slut august til midt september, og når dykkeren er i vandet, vil båden føre dykkerflag.

Befinder man sig i området, appellerer Sund & Bælt til, at man ikke sejler for tæt på båden. Særligt bagved, hvor dykkeren ligger med luftslange.