DMI har varslet forhøjet vandstand torsdag til lørdag langs Vestkysten, i Limfjorden, Skagerrak, Kattegat, Storebælt og den nordlige del af Øresund. Vi følger udviklingen løbende, og ifald vandet i SSF havn når truende højder, afbrydes strømmen til molerne og midterbroen for at undgå eventuelle skader på vore elinstallationer. Strømmen afbrydes ved hovedtavlerne, hvilket også vil indebære at strømmen til nogle af skurene vil blive afbrudt.

Afhængig af udviklingen i vandstanden, afbrydes strømmen på havnen fredag, og tilsluttes igen i løbet af julen, når dette skønnes hensigtsmæssigt.

Alle medlemmer med båd i havnen og strøm tilsluttet, skal afbryde strømmen og bjærge elkablet, senest torsdag. 

”Better safe than sorry”

Glædelig jul til alle.

Havnekontoret

Torsdag aften får Danmark hård vind til kuling fra vest og nordvest, ved kysterne hård kuling med vindstød op til stærk storm, og DMI varsler at den kraftige vind giver forhøjet vandstand torsdag til lørdag langs Vestkysten, i Limfjorden, Skagerrak, Kattegat, Storebælt og den nordlige del af Øresund. 

Uagtet at SSF ikke ligger i den nordlige del af Øresund, og de fleste både er kommet på land, vil det alligevel være på sin plads at repetere retningslinjerne for ”god fortøjningsskik”:

  • Fortøjningerne skal være tilstrækkeligt dimensioneret (tovværket bør have en brudstyrke på mindst 2 x fartøjets vægt/deplacement).
  • Tovværket skal være håndtérbart (skal kunne opgås hvis behov opstår, og bør være mindst 16 mm i diameter, uanset at fortøjet er lille).
  • Tovværket skal være friskt (bør ikke være over tre år gammelt, da brudstyrken nedsættes væsentligt med alderen).
  • Fortøjningerne skal anbringes så fartøjet ligger neutralt ved middelvandstand, og fortsat ligger fornuftigt fortøjet ved høj- eller lavvande.
  • Der bør anvendes ”kødben” for at begrænse stress på tovværk og pullerter på både fartøjer og broer/moler.
  • Der skal anvendes rigtige knob eller stik – ikke ”kællingeknuder”, som let går i bekneb.
  • Fartøjet skal tilses med jævne mellemrum (ca. en gang om ugen, og altid ved kraftig vindstyrke og/eller store ændringer i vandstanden).

For både på land gælder, at presenninger og surringer m.v. skal tilses, og om nødvendigt justeres/strammes.

Ved at følge ovenstående retningslinjer kan vi undgå eventuelle skader på eget fartøj og/eller andre fartøjer og havnen.

Med sejlerhilsen – samt ønsker om en glædelig jul.

Havnekontoret

Alle både er nu på land for vinteren (bortset fra de, som skal overvintre i havnen), og havnens folk har gennemgået molerne og bjærget en del efterladte fortøjninger, tovværk, vandslanger, måtter og fendere m.v. Formålet med denne oprydning er dels at undgå at nogle måtte falde over det efterladte grej, og dels at gøre plads for friske fortøjninger i den kommende sejlsæson.

Udtjent grej som eksempelvis skamfilet tovværk, hullede fendere og knækkede vandslanger m.v. er bortskaffet, mens tovværk og fortøjninger, som efter havnemyndighedens opfattelse stadig kan anvendes, er ophængt i gummibådsgaragen, hvor det kan afhentes.

Med sejlerhilsen

Havnekontoret

Jimmi Christensen2300  København S
Vilhelm Nordgaad2610  Rødovre
Mia Bock1420  København K
Jonas Nielsen2300  København S
Nanna Andreasen2300  København S
Tessa Carrettoni
John Hammerstrøm2740  Skovlunde
Jeppe Zachariassen2300  København S

Ifølge foreningens vedtægter kan der gøres indsigelser frem til d. 18/12/2023 (14 dage fra d.d.)

D. 30 november blev Lynetteløbet lukket for gennemsejling. Det betyder, at man fremover skal sejle igennem Kroneløbet for at komme ind i Københavns havn. 

Læs mere i nyheden fra By og Havn: https://byoghavn.dk/sejladsinfo-lukning-af-lynetteloebet-aabner-for-nye-sikkerhedstiltag-i-kronloebet/  

Læseren til opdatering af nøglebrikker, som tidligere var at finde ved døren til det gamle havnekontor, er nu flyttet til mellemgangen med foreningens mødelokale.

Der er nu lukket for ”sommervandet” til moler og broer, samt søndre plads. Der er fortsat ”vintervand” i vandposterne ved nordre plads.

Der åbnes igen for sommervand til april, såfremt der ikke er risiko for frost.

Med venlig hilsen 

Havnekontoret