Vi byder følgende nye medlemmer velkommen:

Navn
Robert Blom Andersen
Jette P. Jørgensen
Gudrun Fjola Gudmundsdottir
Maj Kristensen
Carl Fröding
Karin Kjær Madsen
Ifølge foreningens vedtægter kan der gøres indsigelser frem til d. 12/02/2024 (14 dage fra d.d.)

Vi har i efteråret/vinteren haft to tilfælde af tyveri af påhængsmotorer fra både i havnen. Der er i begge tilfælde tale om nye mindre påhængsmotorer, som blot har været ”løst” monteret på agterspejlet, uden yderligere sikring. Noget tyder på, at gerningsmændene er sejlet ind i havnen og har demonteret påhængsmotorerne, hvorefter de er sejlet ud igen.

Vi henstiller derfor til alle bådejere med påhængsmotor, at motoren demonteres inden vinteren og anbringes et sikkert sted (så kan man ved samme lejlighed også vinterkonservere sin motor). Ifald motoren skal benyttes i løbet af vinteren, bør denne være forsvarligt sikret/låst så eventuelt tyveri umuliggøres/besværliggøres. 

Vi opfordrer samtidig alle medlemmer, som færdes på havnen til at holde et vågent øje med eventuelle fremmede fartøjer i havnen, og give havnekontoret besked ifald noget ser mistænkeligt ud.

De bedste sejlerhilsener

Havnekontoret

Opkrævning af kontingent m.v. for 2024

Den årlige udsendelse af opkrævning af kontingent, pladsleje og skurafgift m.v. er desværre blevet forsinket. Dette indebærer, at den normale betalingsfrist 01 FEB nu er rykket til 08 FEB 2024.

Der er således ingen grund til bekymring, når den årlige opkrævning ikke er dukket op til sædvanlig tid. Den er på vej.

Med sejlerhilsen

SSF


Søndag den 18. februar 2024 kl. 13.00 er der tøndeslagning for børn og voksne

Vi serverer Fastelavnsboller, kakaomælk og kaffe

Præmier til kattekonger, kattedronninger og bedst udklædte

Tryllekunstneren kommer og underholder både børn og voksne 

Arrangementet er gratis, men af hensyn til planlægning, indkøb m.m er det nødvendigt med tilmelding.

Husk at skrive: medlemsnummer, antal voksne og antal børn

Tilmelding senest søndag den 11. februar 2024 på:

SSF@sundby-sejlforening.dk

Vi håber at se jer til en hyggelig dag og sjov dag

Arrangementsudvalget