Husk at melde adresseændring til kontoret

Vi får mange medlemsblade retur fra Postvæsenet på grund af mangelfuld adresse. Det er ærgerligt, både for dig og for den hårdtarbejdende bladredaktion. En forening skal da ku’ komme i forbindelse med sine medlemmer.

Så hvis du ikke får bladet, eller inden for det sidste år er flyttet, har fået nyt telefonnummer eller har ændret e-mail-adresse, har du så husket at give besked herom til Sejlforeningens medlemskartotek?
Send snarest en mail til ssf@sundby-sejlforening.dk – skriv et brev eller læg en seddel med ændringerne i kontorets postkasse.

Godt Nytår!
Lillian