Ændring af bådlængder ved pladsleje-opkrævningen

Havneudvalget har gennem noget tid arbejdet med det problem at nogle både er længere end den plads som de ligger på, dvs. at båden rager ud bag pælene. Det er specielt et problem i den yderste del af kanalen, hvor der ikke er meget plads til at manøvre på.

I vores bådregister bruger vi normalt de standard bådlængder, som findes i forskellige båddatabaser eller evt. producentens data, men disse tal svarer i visse tilfælde ikke til den aktuelle bådlængde. F.eks. kan der være eftermonteret en stævnplatform, en badeplatform eller der kan sidde en stor fastmonteret ’påhængsmotor’, der ikke er medregnet i standard bådlængden. Hvis båden reelt er længere end det foreningen har registreret, risikerer havneudvalget at tildele en for kort plads til medlemmet, og det er meget uhensigtsmæssigt.

Bådejerne skal iht. vores reglementer betale for den reelle længde af deres båd, dvs. inkl. fastmonteret udstyr, men der skal selvfølgelig ikke betales for ’løst’ udstyr som flagspil eller mindre påhængsmotorer, der nogle gange sidder på båden og andre gange ikke sidder på båden.

For at få kendskab til hvor mange både der er længere end standardmålene, gennemså havneudvalget sidste sommer alle både beliggende på pladser i havnen og registrerede både med nævnte ’ekstraudstyr’ med +½ m i vores bådregister. Det fik desværre den uheldige konsekvens, at ved årsfaktureringen i januar 2024 blev bådlængden for disse både utilsigtet forlænget med ½ m ved udregning af det antal m2, som der blev opkrævet havnepenge for. Det har betydet, at et antal medlemmer er blevet opkrævet 1-2 m2 mere end de blev sidste år for den samme båd, uden at de på forhånd var blevet informeret om ændringen. Dette undskylder bestyrelsen!

For at råde bod på den forøgede opkrævning vil alle de berørte medlemmer pr. e-mail få tilbudt at få pladsleje for 2024 for de ekstra opkrævede m2 krediteret. Hvis du mener, at du er berørt af dette og ikke hører noget fra foreningen inden udgangen af marts måned, kan du kontakte SSF kontoret pr. e-mail eller i SSF kontorets åbningstid en torsdag aften.

De både der er længere end standard bådlængderne, vil fremover, som vores reglementer tilsiger, blive konkret opmålt, og ejerne vil blive informeret om evt. ændringer før en fakturering udføres.

Med sejlerhilsen 

12-03-2024 / SSF Bestyrelse