Ændring af start- & mållinje

    final

    Start- & mållinje

    Start- & mållinje for tirsdagssejladserne er ændret som følger: Stort rødt mærke er udlagt (Claus, Kristian & Lars, med motorbåd) ca. 30 m N for vraget.
    Startlinjen er herefter mellem dette røde mærke og den sydvestlige side af molehovedet på den nye havns sydvendte indsejling (afspærret).

    Satellitbilledet giver endvidere en fornemmelse af vanddybder uden for den gravede rende.