Aflåsning for vinteren af låger og toiletbygninger

Vintersæsonen er nu begyndt, og vores havnefoged Dan har derfor som vanligt med kæder aflåst lågerne i den sydlige ende af parkeringspladsen, ved den sydlige port mod Amager Strandvej samt ved kajakklubben. Det vil således kun være muligt at komme ind på SSF’s område gennem lågen ved hovedporten. Denne låge vil stå åben i restaurationens åbningstid. Uden for åbningstiden skal lågen være låst, men den kan låses op med medlemsnøglen.

Toiletbygningen på søndre mole samt de to af toiletterne på nordre mole er ligeledes aflåst for vinteren. Kun handicaptoilettet i toiletbygningen på nordre mole kan bruges. Det må selvfølgelig benyttes af alle medlemmer, og det åbnes med den sædvanlige kode. De udvendige toiletter på sydsiden af klubhuset vil ligeledes være åbne hele vinteren.

Vandet på moler og broer er blevet lukket, og rørene er tappet for vand. Ligeledes vil vandet på nordre og søndre plads blive lukket snarest. Det er kun muligt at tappe vand fra de frostsikrede haner.

Låger og toiletter vil blive åbnet igen medio marts. Vandet vil der blive åbnet for samtidigt, hvis vi er sikre på, at vinteren er forbi.

Med sejlerhilsen
Havneudvalget