Aflysning af Bankospil d. 24. april

Foreningens arrangementsleder har af personlige årsager besluttet at udtræde af bestyrelsen og arrangementsudvalget med øjeblikkelig virkning. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke Helle for hendes indsats for SSF i de forløbne 3 år.

Det har ikke væres muligt for bestyrelsen med så kort varsel at finde en anden, der kunne planlægge og stå for bankospillet d. 24. april, og bestyrelsen har derfor besluttet at aflyse det.

Hvis du brænder for at gøre en indsats for SSF eller bare har lyst til at hjælpe med at arrangere nogle af de mange arrangementer, som vi afholder hen over året, så vil jeg opfordre dig til at melde dig til arrangementsudvalget. Ring eller skriv en e-mail til mig eller et andet bestyrelsesmedlem (ssf@sundby-sejlforening.dk), så finder vi ud af det.

Med sejlerhilsen

Claus Brask Thomsen
SSF Formand