Alle dokumenter fra generalforsamlingen på hjemmesiden

Så ligger det underskrevne referat og årsregnskabet på hjemmesiden.

Læs dem her