AMAGERCUP 2022

SEJLKLUBBEN LYNETTEN og SUNDBY SEJLFORENING
inviterer til
AMAGERCUP
Lørdag d. 11. juni 2022
Basishavn: S/K Lynetten

Regler og bestemmelser
Stævnet sejles efter gældende kapsejladsregler, eventuelle afvigelser vil fremgå af sejladsbestemmelserne.

Stævnet
Er åbent for alle klassebåde og DH-både.

Sejladsområde og baner
Klassebåde med 5 eller flere tilmeldte både sejler på op/ned baner.
Der planlægges fire sejladser øst for Trekroner.
Varselssignal er planlagt til kl. 09:55.

DH både sejler distancesejlads.
Banens længde vil være 12 – 16 sm afhængig af vindforhold. Banen vil fremgå af signaler på dommerbåden. Starten vil være øst for Trekroner.
Varselssignal er planlagt til kl. 09:55.

Havnen
Basishavn for stævnet er S/K Lynetten – Margretheholms Havn.
Både, der opfylder tilmeldingskravene, herunder betaling, kan ligge gratis i havnen fra fredag d. 10. juni til mandag d. 13. juni.

Startgebyr
Deltagergebyret på 200 kr. og tilmeldingen skal være os i hænde senest d. 6. juni. Tilmelding sker på Sejlklubben Lynettens Hjemmeside under Kapsejlads.

Præmier
Der vil være en præmie for hver femte tilmeldte båd i hver klasse/løb. Præmieuddelingen finder sted snarest muligt efter sidste sejlads. Præmier, der ikke afhentes ved præmieuddelingen, tilfalder stævnet. I forbindelse med præmieuddeling vil der blive trukket lod om en gave, blandt de tilstedeværende tilmeldte bådes skippere.

Bureau
Sejladsbestemmelser og deltagerlister vil blive lagt ud på Klubbens Hjemmeside og udleveres i bureauets åbningstider: fredag 18:00 – 19:00 og lørdag 08:00 – 09:00
Bureauets telefon nr. er 2660 6097

Aktiviteter
Efter sejladserne bydes på moleøl og snacks.

Særlige forhold:
Vær opmærksom på de særlige sejladsforhold i Margretheholms havn og det forbudte sejladsområde øst for Refshaleøen i forbindelse med anlægsarbejder vedr. Lynetteholm.


TILMELDING til AMAGERCUP 2022 Lørdag d. 11. juni 2022
Tilmelding kan ske via stævnets hjemmeside: www.lynetten.dk under Kapsejlads-tilmelding.

Betaling på konto: 6506 – 3060750350 – anfør sejlnummer og bådtype.

(IBAN – kontonr: DK0865063060750350 SWIFT/BIC-kode: BANODKKK)

Tilmelding og betaling 200 kr. skal være os i hænde senest mandag d. 6. juni 2022.

Det understreges, at både/skippere, der ikke har betalt deltagergebyr, ikke vil blive registreret som deltagere i sejladserne. Til beregning af præmietider vil der blive benyttet de TAUD og GPH – værdier, der aflæses på www.websejler.dk den 6. juni 2022.

Vel mødt – Stævneledelsen