, ,

Ansøg om køb af skur – 2024

Så er det igen muligt for A-medlemmer af Sundby Sejlforening at søge om at købe et grejskur på havneområdet. 

Procedure for køb/salg af grejskure?

Køb og salg af skure kan kun ske til og fra foreningen; prisen for det enkelte skur fastsættes ved vurdering af havneudvalget inden for en minimum- og en maksimumsats fastsat af bestyrelsen. Se ‘Kontingenter og priser’

Havneudvalget udarbejder hvert år en ny ekspektanceliste over medlemmer, der ønsker at købe skur. Placering på listen følger medlemmets anciennitet. For at blive optaget på den årlige ekspektanceliste skal ansøgning ske via foreningens hjemmeside mellem den 1. januar og 1. marts. Hvert medlem kan højst disponere over et enkeltskur eller ét dobbeltskur, svarende til foreningens standardtegning.

Når du har købt et skur, skal du betale en årlig skurafgift til foreningen for at have dit skur stående på foreningens område. Herudover påhviler det dig løbende at vedligeholde skuret, og foretage pleje af området op til grejskuret. 

Hvis skuret ikke er vedligeholdt, kan der efter påtale fra havneudvalget og en rimelig tidsfrist til at udbedre dette, ske en udbedring på foranledning af havneudvalget og for ejers regning. Der må ikke foretages konstruktive ændringer af grejskurene.

Når du udfylder ansøgningsskemaet herunder, skal du huske at skrive alle oplysninger korrekt, i modsat fald risikerer ansøger, at vi ikke kan komme i kontakt. Det er ansøgerens ansvar at alle udbedte oplysninger bliver korrekt angivet.

Vær opmærksom på at ønsker om placering, størrelse m.v. kan begrænse muligheden for at få tilbudt et grejskur. Det er ofte nemmere at få byttet sig til et andet grejskur efterfølgende via foreningen, men kræver at man har søgt samme år byttet ønskes.

Se Vedtægter og reglementer for Sundby Sejlforening, side 13, Reglement for Pladsen, §4 og § 7. Det er vigtigt at sætte sig ind i vilkårene.