Ansøg om plads på land

Medlemmer af Sundby Sejlforening, der ikke allerede har en plads på land på havneområdet, og som ønsker en sådan plads, skal ansøge om en plads ved at sende en e-mail til havnechefen med de oplysninger, der fremgår herunder.

Husk at skrive alle oplysninger korrekt. Det gælder især navn og medlemsnummer.

Hvem kan få tildelt plads på land?

Kun A-medlemmer og ungdomsmedlemmer, der ikke er i restance, kan få tildelt plads på land. Ungdomsmedlemmer kan kun få tildelt plads til ét fartøj til eget brug.

Medlemmer, der har fartøj på havnens område, har pligt til at have minimum ansvarsforsikring for deres fartøjer. Kopi af kvittering for betalt ansvarsforsikring bør vedhæftes ansøgningen.

Medlemmer med plads på land – undtagen vinteroplæggere – skal, hvor bådens motor er på mere end 6 hk, have minimum Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere. Det vil lette havneudvalgets arbejde, hvis du vedhæfter et billede eller en scanning af dit duelighedsbevis, inden du sender ansøgningen.

Husk, at når du får tildelt en havneplads, skal du ligesom alle andre med plads på foreningens område om vinteren gå nattevagter i nattevagtsperioden.

Se Vedtægter og reglementer for Sundby Sejlforening, side 12-13, Ordensreglement for Pladsen, og side 8-11, Ordensreglement for Havnen.

På grund af spam, er det p.t. ikke muligt at udfylde og sende ansøgning om plads på land digitalt. Send i stedet følgende oplysninger pr. e-mail direkte til havnechef@sundby-sejlforening.dk:

Medlemsnummer*
Fulde navn*
Adresse*
Postnummer og by*
E-mail*
Telefon og/el. mobil
Bådnavn*
Bådtype* [Angiv producent/værft og model]
Længde (cm)*
Bredde (cm)*
Dybgang (cm)*
Stativ/Bukke/Trailer* (angiv hvilken, og hvis trailer: Opgiv registreringsnr.) Bemærk, at stativ/bukke i træ ikke er tilladt.

Pladstype* [Angiv en af følgende]

 • Helårslandplads til en Trailermotorbåd, motor større end 6 hk
 • Helårslandplads til en Motorjolle, motor større end 6 hk
 • Helårslandplads til en Motorjolle, motor max. 6 hk
 • Helårslandplads til en Trailersejlbåd, motor max. 6 hk
 • Helårslandplads til en Trailersejlbåd, motor større end 6 hk
 • Helårslandplads til en Sejljolle
 • Helårslandplads til et Sejlbræt (3 m2)
 • Helårslandplads til en Kajak (3 m2)
 • Helårslandplads til en Kano (min. 3 m2)
 • Helårslandplads (ikke en af ovenstående)
 • Slæbejolle, maks. 4m (i forb. med fast bådplads i havnen)
 • Skydepram (i forb. med fast bådplads i havnen)
 • Sommerlandplads 1/5 – 31/10
 • Vinterlandplads 1/1 – 30/4 + 1/11-31/12

Pladsen ønskes fra den 1. i [Angiv måned]

Vedhæft duelighedsbevis, hvis motor er større end 6 hk.
Vedhæft kvittering for betalt ansvarsforsikring.