Forfatterarkiv: Martin Bregnhøi

   Sundby Sejlforening søger ny Pladsmand m/k

   Sundby Sejlforening er en fremgangsrig forening med mere end 1.100 aktive medlemmer og egen privat havn med offentlig adgang, beliggende på lejet område tæt ved det nyudviklede område Amager Øst. Vi søger nu en Pladsmand m/k til at udføre arbejde på foreningens område samt servicering af foreningens medlemmer og gæster.

   Vi har valgt at annoncere stillingen på Jobindex.dk som ”Havneassistent/Pladsmand m/k” for at skabe interesse for stillingen og få flere ansøgere.

   Sundby Sejlforening søger snarest muligt en ny Pladsmand m/k. Har du et brændende ønske om at holde foreningens havn, plads, bygninger og materiel i en ordentlig stand, samt at sætte service overfor medlemmer, brugere og gæstesejlere i højsædet, og kan du indgå i en foreningsledet organisation, hvor service og mindre reparationer/vedligeholdelse/oprydning/rengøring er en del af dagligdagen, så hører vi gerne fra dig.

   Sundby Sejlforening har en lang historie (stiftet i 1923), men vi oplever i disse år en kraftig vækst både i antal medlemmer og i aktiviteter; bl.a. står vi overfor en række molerenoveringsprojekter.

   Sundby Sejlforenings Havn har 315 bådpladser i vandet, ca. 75 joller og trailerbåde på land samt ca. 1000 gæstesejlere om året.

   Med sejlerhilsen
   SSF Bestyrelse

    100 års jubilæumsudvalg

    Den 28. oktober 2023 fylder Sundby Sejlforening 100 år!

    På medlemsmødet blev det foreslået, at der bliver nedsat et ’100 års jubilæumsudvalg’, der kan komme med ideer til og efterfølgende kan være med til at planlægge, hvordan vi skal fejre foreningens 100 års jubilæum, f.eks. via en række aktiviteter og arrangementer igennem hele 100 årssæsonen.

    Dette synes bestyrelsen er en vældig god ide, og vi vil derfor opfordre alle, der vil være med i sådan et udvalg til at skrive til formanden (e-mail: formand@sundby-sejlforening.dk) og melde sig.

    Med sejlerhilsen

    SSF Bestyrelse 

     Noter fra medlemsmødet d. 7 oktober

     D. 7. oktober blev der afholdt medlemsmøde i SSF hvor ca. 50 medlemmer deltog.

     Udover kommentarer og spørgsmål fra de fremmødte medlemmer, blev der diskuteret nogle emner som bestyrelsen gerne ville høre medlemmernes holdninger til.

     Emnerne var bl.a. 

     • Vision for SSF; ideer, ønsker og forbehold til hvilke muligheder du ser i de næste 5 – 10 år for SSF
     • Hvordan kan vi styrke aktiviteterne i Ungdomsafdelingen, Kapsejladsafdelingen og Sejlerskolen
     • Hvordan skal vi fejre 100års jubilæet i 2023?

     Under det første punkt blev det bl.a. diskuteret hvorvidt SSF skulle involvere sig i et projekt omkring ’Ny Prøvestens Lystbådehavn’. Derudover blev der snakket om bedre faciliteter for gæstesejlere, Halvtag til lange master og fondssøgning.

     Under det andet punkt blev der bl.a. diskuteret hvordan der kunne tiltrækkes flere hjælpere til ungdomsafdelingen. Mangel på både i sejlerskolen. Problemer med ansvar for vedligeholdelse af delebådene samt ønsker om flere aktive kvinder i foreningen.

     Bestyrelsen informerede om at man vil anskaffe endnu en J/70 til næste sæson.

     Med hensyn til fejringen af 100års jubilæet var der mange idéer, fra nye toiletbygninger, kapsejlads og fest til en 100års sæson.

     Efter diskussion af de ovennævnte emner, blev der også tid til spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte medlemmer bl.a.:

     • Forslag om etablering af Teleslynge-anlæg i klubhuset. 
     • Spørgsmål til likviditeten i i år og næste år.
     • Spørgsmål til beskæring af træer og buske på søndre mole.
     • Hvad gør vi med de misligholdte både der fylder i havnen?

     Diskussionerne var som altid i SSF livlige, og vidner om at vi har en levende forening med engagerede medlemmer.

      En fiskekonkurrence med mange fisk, men for få deltagere

      SSF afholdt fiskekonkurrence 25. september 2021. DMI lovede for dagen rigelig vind krydret med hårde vindstød. Heldigvis var deltagerne i konkurrencen også i stødet. De landede nemlig mange fine fisk – og mange med rimelig størrelse.

      Max sejlede sammen med farmand Mikkel og Jan Kristoffersen (Jans Lystfiskershop) på BOTO. Teamet satte konkurrencerekord med syv arter, ligesom de landede en havørred på 1,6 kg.
      Læs resten

       Standernedhaling og Afriggergilde lørdag d. 30. oktober

       Det er nu blevet den tid på året, hvor dagene bliver kortere & temperaturen mærkbart lavere, master rigges af & bæres i skuret, græsset studses på vinterpladserne og enkelte både står allerede i stativ.

       Lørdag den 30. oktober 2021 haler vi standeren ned!

       Klokken 17 ved flagmasten foran klubhuset
       Formanden siger tak for sæsonen, hvorefter standeren stryges og samtidigt skyder kanonlauget sæsonen af. Efter et SSF-leve giver foreningen et glas vin, en vand eller en øl.

       Klokken 18 i Restaurant Sundby Sejl
       Afriggergilde med middag og efterfølgende dans til levende musik i klubhuset

       Menu
       Menuen bestående af hovedret, dessert og kaffe.
       Til middagen serveres ½ fl. vin eller 3 fl. øl/vand pr. person.

       Efter maden spiller ”Stop en halv” op til dans.

       Klokken 02:00
       Festen slutter.

       Sådan kommer du med
       Som noget nyt vil salg af billetter til Afriggergildet med middag og dans  foregå direkte hos SSF.
       Du kan tilmelde dig ved senest d. 25/10 at indbetale kr. 200,00 pr. person til: MobilePay: 31583  
       Skriv i kommentarfeltet:  Medlemsnr., navn(e), AFRIGGERGILDE

       Ved spørgsmål kontakt Joan på ssf@sundby-sejlforening.dk

       Vi glæder os til at se rigtig mange af jer. 
       NB Der er plads til 150 deltagere ved middagen, og billetter sælges efter ’først til mølle’ princippet!

       Med venlig hilsen
       SSF Arrangementsudvalg

        Medlemsmøde d. 7. oktober

        Torsdag den 7. oktober kl. 19:00-21:00, mødes SSF’s medlemmer og bestyrelse i klubhusets Store Sal. 

        SSF Kontoret holder derfor ekstraordinært lukket torsdag d. 7. oktober!

        Ifm. medlemsmødet har Restaurant Sundby Sejl følgende medlemstilbud:

        ’Dagens ret + 1 øl/vand’ for 100,00 kr. Tilbuddet serveres i tidsrummet kl. 17:00 til 18:30.

        Reservation hos restauranten er nødvendigt senest tirsdag d. 5. oktober.

        Mødet vil blive afholdt iht. de anbefalinger som myndighederne har givet mht. covid-19, og bestyrelsen opfordrer alle til at overholde disse anbefalinger ved f.eks. at undgå fysisk kontakt, at holde afstand, brug af håndsprit, m.m.

        På medlemsmødet er der i modsætning til på generalforsamlingen tid til at gå i dybden med de emner man ønsker at diskutere. Medlemsmødet kan ikke formelt beslutte noget, men de synspunkter der fremsættes og styrken af støtten til synspunkterne indgår som et vigtigt input til bestyrelsens beslutninger.

        Bestyrelsen ønsker at høre medlemmerne holdning til følgende emner:

        • I 2016 lavede en gruppe medlemmer et idekatalog over, hvordan de så SSF kunne udvikle sig i fremtiden. Mange af deres visioner er allerede blevet nået, så bestyrelsen vil i løbet af vinteren holde en visionsdag, hvor vi i bestyrelsen vil arbejde med visioner på alle foreningens områder.

        Kom med dine ideer, ønsker og forbehold til hvilke muligheder du ser i de næste 5-10 år for SSF.

        • Bestyrelsen ønsker på kort sigt at styrke aktiviteterne i Ungdomsafdelingen, Kapsejladsafdelingen og i Sejlerskolen f.eks. med anskaffelse af nyt materiel og bedre udnyttelse af det nuværende materiel.

        Kom med dine input og giv din mening, ønsker og forbehold til kende, f.eks.:

        • Ideer til hvordan vi får flere instruktører, trænere, hjælpere
        • Ideer til finansiering
        • Vil du hjælpe med i et sponsorudvalg?
        • Ideer til nye aktiviteter

        Alle medlemmer opfordres til udtrykke deres ønsker til nye aktiviteter og brugen af vores faciliteter, så vi fortsat kan udvikle vores dejlige forening og havn.

        Med sejlerhilsen
        SSF Bestyrelse

        24-09-2021

         Vikar for pladsmanden

         Foreningen har ansat Bjarno Sørensen som vikar på pladsen. Bjarno vil under ledelse af Erik, vores Havnechef, være at finde på pladsen i perioden fra den 27. september til den 30. november 2021.

         Bjarno vil arbejde fuld tid (37 timer/uge). Den daglige normale arbejdstid er placeret fra mandag til fredag i tidsrummet kl. 08:00 – 18:00 og lørdage i lige uger (til og med uge 44) kl. 09:00-13:00. Bjarno vil umiddelbart holde fri om onsdagen.

         Bjarnos primære opgaver er praktiske gøremål på havn og plads, herunder oprydning, opsamling af skrald, mindre reparationer, pasning af de grønne arealer i samarbejde med frivillige og tjek af toiletbygninger og udvendige toiletter i klubhuset (herrer og damer alle steder) for håndklædepapir, toiletpapir, sæbe og evt. andre mangler.

         Desuden vil Bjarno passe havnekontoret i åbningstiden under Eriks ferie i uge 41 og 45.

         Bestyrelsen ønsker Bjarno velkommen til Sundby Sejlforening og til vores havn.

         Hvis du oplever, at noget er i uorden på havn og plads, skal du henvende dig til Erik på Havnekontoret (mobil 30621405) eller sende en e-mail til havnen@sundby-sejlforening.dk.

         Med sejlerhilsen
         SSF Bestyrelse

         27-09-2021

            Velkommen til nye medlemmer i August 2021

            Emil Lund T Christensen2200  København N
            Niels Willler2300  København S
            Pernille Rørth2300  København S
            Cecilie Rørth2300  København S
            John Schmidt2300  København S
            Morten Tellefsen2300  København S
            Vibeke N Andersen2300  København S
            Dorthe Duus Nielsen2300  København S
            Morten Duus Nielsen2300  København S
            Olmo Ahlmann2300  København S
            Flemming Andersen2300  København S
            Alex Møller26135 Landskrona
            John Kenny Rasmussen1620  København V
            Oliver Kjærsgaard2300  København S
            Birgit Helle Martens2300  København S
            Nicklas Martens2300  København S
            Maria Martens2300  København S
            Bo Landgreen-Petersen2200  København N
            Rasmus Lyhne2300  København S
            Thomas Mikkelsen2300  København S
            Marianne G. Frøstrup2300  København S
            Anders Kristiansen2300  København S
            Bo Laksafoss Holbek2300  København S
            Josefine Kampmann1623  København V
            Hans Christian Jeppesen2300  København S
            Gabriele Albani2100  København Ø
            Mayada Magdi Mohamadani2200  København N
            Neel Bodholdt2300  København S
            Lotte Boas2300  København S
            Jeppe Tuxen2500  Valby
            Jannik Nisted Nipper1904  Frederiksberg C
            Pamela Nørgaard2720  Vanløse
            Mia Høyland- McMahon2100  København Ø

            Ifølge vedtægterne kan der gøres indsigelser indtil d. 27/9 (14 dage fra d.d.)

             Vores pladsmand stopper

             Vores pladsmand Jon Høgsted Hansson har valgt at opsige sin stilling hos SSF, således at han stopper med udgangen af september måned. Han vil dog afvikle noget restferie, inden han stopper.

             Bestyrelsen takker Jon for hans indsats for Sundby Sejlforening og ønsker God Vind fremover.

             Med sejlerhilsen

             SSF Bestyrelse

              Tid til nattevagt – meld dig til digitalt

              Efteråret er over os, og vintersæsonen truer. Snart skal din båd rigges af og på land – og du skal gå dine nattevagter, hvis du har plads på foreningens område i vinterperioden. 

              Nattevagtsperioden begynder 1. oktober 2021 og slutter 30. april 2022. Husk, at du kan tilmelde dig digitalt: Tjek hvornår der er ledige vagter i den digitale vagtkalender, udfyld en formular med den ønskede dato og tryk på send.

              Læs om vagtordningen og tilmeld dig dine nattevagter >>

                Skal du med til årets sjoveste kapsejlads?

                Sundby Cup 2021 4. – 5. september

                Vil du møde andre medlemmer og deltage i årets sjoveste kapsejlads? Så er Sundby Cup lige noget for dig – og nu er det tid til at tilmelde sig.

                Årets stævne løber af stablen den 4.-5. september, og det spiller ingen rolle, om du er nybegynder eller verdensmester – bare du er medlem af SSF. Der vil som sædvanligt blive konkurreret i klubbens Ynglinge til søs, ligesom der vil være grill og aktiviteter på land – ikke mindst den populære middag lørdag aften. Så tag medbring endelig familien og kom med til et par gode dage til søs.

                Læs resten

                 Navigation 2021/2022 i Sundby Sejlforening

                 Kun for medlemmer af SSF.

                 Undervisningsdag: 
                 Mandag eller tirsdag kl. 19.00 – 21.00

                 Kursusstart: 
                 Mandag den 4. oktober eller tirsdag den 5. oktober i Skipperstuen.

                 Kurset gennemgår det pensum der skal bruges for at bestå Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve for lystsejlere, teoretisk del.

                 Påregn et kursusforløb med en del hjemmearbejde. Kurset afsluttes med prøve i en af weekenderne 5.-6. eller 12.-13. marts 2022.

                 Pris for kurset er 2.000 kr. inkl. materialer, men ekskl. prøvegebyr (250 kr. i 2021). Materialer udleveres på første kursusdag.

                 Læs resten

                  Havnepladser 2021

                  Årets uddeling af pladser i havnen er nu afsluttet. På oversigten kan det ses, at der i år er uddelt 67 pladser i form af fastepladser, byttepladser og lånepladser. Det er rigtig mange medlemmer, der nu har en sæson, hvor deres fartøj kan være i havnen på deres ”egen” plads.

                  Desværre er der jo også næsten lige så mange, der må håbe på, at der til næste år bliver en plads til dem.

                  Husk at alle med låneplads og ansøgere, der ikke fik en plads i år, skal søge igen i december / januar.

                  Hilsen Havneudvalget

                  Liste over tildelte havnepladser

                   Lidt om Gæstebilletter

                   Alle SSF’ere ved, at gæster i havnen skal løse billet for at ligge i havnen (ligesom vi selv skal, når vi ligger i fremmed havn), men ikke alle ved hvad informationerne på billetterne betyder.

                   Vi har 3 kategorier af gæster:

                   A – Fuldt betalende gæster (p.t. DKK 140,00 per nat)
                   B – Frihavnegæster (fra havne, som er med i frihavnsordningen, p.t. DKK 40,00 per nat)
                   C – Egne medlemmer uden fast plads eller låneplads (p.t. DKK 40,00 per døgn)

                   Gæstekategorien er printet på billetten, sammen med udløbs-/afrejsedatoen.

                   Når billetten købes i havneautomaten, skal gæsten indtaste nogle oplysninger:

                   A – Fuldt betalende gæster skal vælge nationalitet og indtaste bådnavn og mobiltelefonnr.
                   B – Frihavnegæster skal vælge nationalitet og indtaste bådnavn, hjemhavn og mobiltelefonnr.
                   C – Egne medlemmer uden fast plads eller låneplads skal indtaste medlemsnr. og mobiltelefonnr.

                   I fald en gæstesejler (eller et medlem uden fast plads eller låneplads) optager en plads, som skal benyttes af et medlem, eller ligger uhensigtsmæssigt, kan gæsten/medlemmet altså kontaktes via det telefonnr., der er printet på billetten.

                   Egne medlemmer uden fast plads eller låneplads skal i øvrigt være opmærksom på, at båden skal tilses ofte (gerne dagligt) for at sikre at pladsen fortsat er ledig, og at båden skal kunne flyttes med kort varsel ifald den faste bruger af pladsen skal bruge denne.

                   Gæstebilletter skal altid anbringes så de er let aflæselige fra molen/broen; og gamle billetter skal fjernes, så der ikke kan opstå tvivl om betalingen.

                   Der kan opstå situationer med trængsel i havnen; eksempelvis hvis vejret er dårligt og gæstesejlere ikke kan forlade havnen. I sådanne tilfælde kan det blive nødvendigt at gæsterne, eller hjemvendte medlemmer må ligge midlertidigt på en uhensigtsmæssig plads, eksempelvis i et hjørne, i slæbestedet eller ved servicekajen. Dette er selvsagt ikke optimalt, men når blot alle involverede udviser lidt smidighed og godt humør, skal det nok gå alt sammen 😊

                   De bedste sejlerhilsener

                   Havnekontoret

                    Kom til kapsejladsmøde d. 12/8

                    Kære alle sejlere og frivillige

                    Tak for den store opbakning til DM for Nordisk Folkebaad, Det er væltet ind med positive tilbagemeldinger. Dejligt at vi i Sundby kan lave store stævner.

                    Vi går nu ind i planlægningen af de næste stævner og kapsejladser i august, september og oktober. Derfor indkaldes til møde for alle der er interesseret kapsejlads i Sundby.

                    • Vi har fået et folkebådsfelt i SSF, her er det aftalt at lægge bane ud om tirsdagen, startende fra d.24/8.
                    • Vi har WOW stævne d. 18-19/9 
                    • DM for melges 24. d.8-10/10.

                    Til disse stævner, er der brug for frivillige til rib´s, morgenmad, banemærker…..

                    Vi har fået flere henvendelser fra medlemmer der gerne vil sejle J/70, så vi skal se om vi kan lave et nyt hold.

                    Så hvis du vil hjælpe eller skal sejle, så kom til mødet d.12/8 kl 19.00 i klubhuset

                    Håber at se så mange så muligt.

                    Hvis du ikke har mulighed for at komme til mødet, men gerne vil give en hånd med så send en mail til kapsejlads@sundby-sejlforening.dkher skriver du hvilke stævner du har mulighed for hjælpe

                    Kapsejladsudvalget.

                      Velkommen til nye medlemmer i Juni

                      Charlotte Sørensen2300  København S
                      Solveig Werling2300  København S
                      London Linnet2300  København S
                      Iben Melshiorsen2770  Kastrup
                      Sølve R Hansen2400  København NV
                      Johan Lehrmann2300  København S
                      Martin Hansen2300  København S
                      Laura Dombernowsky2300  København S
                      Lise Richter2000  Frederiksberg
                      Sven Ming Lu2300  København S
                      David Utzon-Frank2500  Valby
                      Claus Aabling2200  København N
                      Juliehannah Hughes Hansen2200  København N
                      Lasse Pedersen2300  København S
                      Karis Amata Zecchi1400  København K
                      Jakob Frank Holmelin2300  København S
                      Kennet K. Lauridsen2300  København S
                      Jens Jørgsholm1400  København K
                      Bjørn Jørgsholm1415  København K

                      Ifølge vedtægterne kan der gøres indsigelser indtil d. 22/7 (14 dage fra d.d.)

                       Trailerpladsen for sejlbåde tager form

                       Det har gennem længere tid været et ønske at kunne tilbyde flere pladser til de populære klassebåde, f.eks. Nordisk Folkebåd, J-70 og Melges 24, som bidrager til et aktivt sejlermiljø og tillige ofte deltager aktivt i kapsejladser og stævner. Behovet for flere pladser er ikke blevet mindre efter vort vellykkede DM for Nordisk Folkebåd, som fik flere folkebådssejlere til at melde sig ind i SSF. 

                       Læs resten

                         Nyt fra havneudvalget om skure

                         Træbeskyttelse til skure
                         Når du skal male dit skur udvendigt (for og bagside samt evt. endevæg), så kan du afhente sort træbeskyttelsesmaling i metalværkstedet, der ligger i det NV hjørne af de røde bygninger ud for bådkranen. Du skal bruge din medlemsnøgle for at åbne hængelåsen.

                         God arbejdslyst og sæt bøtten tilbage efter brug!

                         Nyt om køb af grejskure!
                         Havneudvalget er startet med at opfordre ejere af grejskurene til at sørge for, at disse regelmæssigt vedligeholdes. Ud over at facade og bagvæg skal være malet, så må der selvfølgelig ikke være utætheder i tag eller bagbeklædning ligesom døren skal se hel og pæn ud og der skal være pænt ryddet for og bag skuret.

                         Læs resten

                           SSF’s klublokaler er igen åbne for medlemmer

                           Bestyrelsen for SSF følger de anbefalinger, som vi modtager fra DIF og Dansk Sejlunion. Af meddelelse fra Dansk Sejlunion kan læses, at vores foreningslokaler, dvs. Skipperstuen, Fritidshuset, Medlems- og gæstehuset (’Kajakhuset’) og Saltsø Pavillonen nu også må benyttes til socialt samvær og anden ukontrolleret brug. 

                           Vi må afholde foreningsarrangementer indendørs med op til 100 deltagere, så længe den ansvarlige for arrangementet kontrollerer at alle har et gyldigt coronapas, og at der er min 2 m2 gulvplads pr. deltager. 

                           ’Stuerne’ i Fritidshuset er ca. 50 m2, så der må være max 25 deltagere til f.eks. seniorernes onsdagsfrokost eller tilsvarende officielle arrangementer. Husk at der kun er adgang med et gyldigt coronapas! 

                           Læs resten

                            Nyt om DM for Nordisk Folkebåd 1-3 juli

                            Der er nu 14 dage til stævnet i Sundby, og planlægningen skrider fremad.
                            Der er Pt. 33 tilmeldte både, hvilket giver omtrent 100 deltagere.

                            Her lidt info om det praktiske:
                            Stævnedeltagerne skal ligge på Søndre mole mellem plads 38 og 67. Der er sendt mail ud til de berørte pladslejere om at søge andre pladser i havnen i perioden 30/06-04/07. Vi skal prøve at være behjælpelige med alternative pladser.
                            Der er også taget kontakt til de medlemmer, der skifter rundt mellem de grønne pladser om at de skal flytte til andre havne i perioden 27/6-04/07.

                            Læs resten

                             Mastekranen virker igen!

                             Vi har i weekenden haft et nedbrud på mastekranen ved søndre mole, til gene for en del bådejere, som havde planlagt at sætte mast på deres båd i weekenden.

                             Nedbruddet skyldtes at nødstoppet på fjernbetjeningen var gået i stykker – formentlig ved tab af fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen er nu udskiftet (og indkodet), og mastekranen virker igen 😊

                             Læs resten

                              Sankt Hans aften i SSF

                              Onsdag den 23. juni, fejrer vi, som vi plejer i Sundby Sejlforening, Sankt Hans ved Det Maritime Ungdomshus på Nordre mole med grill, musik og bål.
                              Grillen bliver tændt ved atten-tiden.
                              Tag din madkurv med og kom og nyd stemningen og udsigten.
                              Der bliver holdt båltale kl.ca. 20.50
                              og bålet tændes kl. ca. 21.00

                              Arrangementsudvalget

                               Velkommen til nye medlemmer i Maj

                               2123Joachim Seiler2300  København S
                               2124Brian Nielsen2300  København S
                               2125Kristian Langæble Pedersen2300 København S
                               2126Robert Firkic2300  København S
                               2127Kenneth Ellinghart2300  København S
                               2128Jacob Anders Neergaard Nielsen2300  København S
                               2129Kine Homelien1422  København K
                               2130Thomas Jennions1853  Frederiksberg C
                               2131Jens Ibsen2300  København S
                               2132Søren Steffensen2300  København S
                               2133Rosa Steffensen2300  København S
                               2134Till Ben Brahim1400  København K
                               2135Nick Lautrup2300  København S
                               2136Jesper Vigel2300  København S
                               2137John Asbeck2300  København S
                               2138Liv Asta Wulff2100  København Ø
                               2139Poul-Erik Persson2300  København S
                               2140Pablo Ruiz2300  København S

                               Ifølge vedtægterne kan indsigelser indgives indtil 23/06 21 (14 dage fra d.d.)

                                Mere om DM for Folkebåde

                                Forberedelserne til DM for Folkebåde fortsætter. Det er et stort arbejde at arrangere et DM, og der bliver arbejdet meget bag kulisserne for at vi kan være klar til den 01 JUL.

                                Nogle bådejere med plads på søndre mole har allerede meddelt, at de gerne flytter deres båd for at give plads til de gæstende folkebåde. Der skal lyde en stor tak denne opbakning til arrangementet.

                                Læs resten

                                  Årsmærker 2021 – Sidste chance for udlevering

                                  Alle fartøjer hjemmehørende i SSF skal senest d. 1. juni have påsat et ’2021 SSF Årsmærke’. Det gælder fartøjer i havnen såvel som på land inkl. vinterpladslejere, kajakker, skydepramme, SUB’er, slæbejoller m.v. Ligeledes skal alle trailere og jollevogne have påsat et årsmærke.

                                  Det er nu sidste chance til at få afhentet dit/dine årsmærker og få dem sat på fartøjet/traileren. I slutningen af juni vil havneudvalget notere alle fartøjer/trailere uden et 2021 årsmærke og ejerne vil derefter iht. SSF Reglement for Havnen §7 blive faktureret et gebyr på 600,00 kr. for manglende årsmærke.

                                  Årsmærkerne kan afhentes på Havnekontoret (til og med d. 18/6):

                                  Mandag, tirsdag, onsdag, fredag    kl. 12:00 – 13:00
                                  Torsdag                                                  kl. 15:00 – 17:00

                                  eller

                                  Årsmærkerne kan afhentes i Skipperstuen (dørsalg):

                                  Torsdag d. 10/6,             kl. 19.00 – 20.30
                                  Torsdag d. 17/6,             kl. 19.00 – 20.30

                                  Her vil der også være mulighed for køb fra butikken (kasketter, bluser, frihavnsmærker, standere m.m.)

                                  Husk du skal have betalt dit kontingent, pladsleje m.v. samt din ansvarsforsikring for at få udleveret årsmærke(r) 😊

                                  Med sejlerhilsen
                                  SSF Havneudvalg

                                   SSF’s klublokaler er fortsat delvist lukket for medlemmer

                                   Bestyrelsen for SSF følger de anbefalinger, som vi modtager fra DIF og Dansk Sejlunion. Af meddelelse fra Dansk Sejlunion kan læses, at vores foreningslokaler, dvs. Skipperstuen, Fritidshuset, Medlems- og gæstehuset (’Kajakhuset’) og Saltsø Pavillonen fortsat IKKE må benyttes til socialt samvær og anden ukontrolleret brug.

                                   Vi må derimod nu godt afholde foreningsarrangementer indendørs med op til 50 deltagere, sålænge den ansvarlige for arrangementet kontrollerer at alle har et gyldigt coronapas, og at der er min 2 m2gulvplads pr. deltager.

                                   Læs resten

                                    Eskadre sejlads til Københavns Havn d. 12. juni

                                    Kom og vær med til en sjov dag på vandet, hvor vi alle, motorbåde såvel som sejlbåde, i samlet trop viser vores SSF stander i et arrangement for alle sejlklubber imellem Køge og Gilleleje.

                                    Sidste år deltog ca. 500 både og vi håber, at der kommer flere i år.

                                    Der er afgang fra SSF’s havn kl. 11:15, men vi samles udenfor Helgoland, således at vi i samlet flok og med ’Bollen’ som forreste båd afsejler fra den store orange ’tirsdagssejladsbøje’ kl. 11:30.

                                    Det vil være flot, hvis vi kan ankomme til Københavns Havn i en lang række. 😊

                                    Læs resten

                                     Prøvetur med ’Flyvefisken’

                                     Sundby Sejlforening er medlem af ’Foreningen Fugl og Fisk af 2019’, der ejer motorbåden ’Flyvefisken’. Denne har plads på nordre østmole lige ud for DMU.

                                     SSF’s medlemmer har derfor mulighed for at booke ture med ’Flyvefisken’ til medlemspris, men nu holder ’Fugl og Fisk’ i samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg et ”Vild med Vand” arrangement

                                     Lørdag d. 12. juni 2021

                                     Her vil der være mulighed for at få en gratis prøvetur med delebåden Flyvefisken – med fiskestang. Men du skal tilmelde dig.

                                     Læs resten

                                      Husk at skifte skiltet til grøn…

                                      Sommeren er nu for alvor over os, og det er for mange medlemmers vedkommende tid at drage på sommertogt af kortere eller længere varighed.

                                      Mens vore egne medlemmer er ude af havnen lejer vi de ledige pladser ud til både gæstesejlere og egne medlemmer uden plads, til glæde for såvel de gæstende både og SSF’s økonomi. For at gøre det lettere at udnytte de ledige pladser, og samtidig sikre at pladserne ikke er optaget, når de faste brugere vender tilbage til SSF, foreskriver vort reglement at pladsens skilt skal skiftes til grøn når pladsen forlades mere end en dag, og markeres med hjemkomstdato. Det er altid muligt at ringe til havnechefen et par dage før hjemkomst, og anmode om at pladsskiltet skiftes til rød.

                                      Havnepladser, der observeres ledige mere end en dag, uden at være mærket med en hjemkomstdato, vil få pladsskiltet skiftet til grøn.

                                      God sommertur til alle, som drager ud på togt 😊

                                      De bedste sejlerhilsener

                                      Havnekontoret

                                       Fiskekonkurrence med flotte præmier

                                       Sundby Sejlforening afholder fiskekonkurrence 19. juni 2021

                                       Deltagerpris kr. 50 pr. person. Registrering og betaling på skippermødet – kontant eller MobilePay.

                                       Konkurrencen er arrangeret af SSF’s Lystfiskerlaug. Har du spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at kontakte Tony Olsen på tlf. 4050 9801.

                                       Læs resten

                                        Klargøring til DM for Folkebåde

                                        VIGTIGT FOR BÅDEJERE PÅ PLADS B038 – B067!

                                        Som det formentlig vil være de fleste bekendt, skal SSF være vært for DM i Nordisk Folkebåd i perioden fra torsdag den 01 JUL til lørdag den 03 JUL 2021. Dette er en oplagt mulighed for at bakke op om folkebådsmiljøet i Danmark, og samtidig promovere SSF og vores hyggelige havn.

                                        Vi forventer op til 40 deltagende både, som med deres besætninger, samt officials og tilskuere m.fl. vil give en hel del liv og trafik i havnen, både før, under og umiddelbart efter DM, som på forskellig vi vil påvirke os alle.

                                        Vi skal bl.a. gøre plads til de deltagende folkebåde. Nogle ankommer på trailer og skal sættes i vandet fra servicekajen, som vil være reserveret til dette formål i dagene omkring DM. Alle de deltagende både skal ligge i havnen før og efter sejladserne, og vi har derfor valgt at reservere pladserne fra B038 til B067 (begge incl.) på sydmolen til de deltagende folkebåde i tiden fra den 30 JUN til den 04 JUL. Dette indebærer, at de bådejere som normalt benytter disse pladser, må flytte deres både til andre (ledige) pladser i havnen i denne periode. Vi beklager den ulejlighed dette evt. må medføre for de berørte bådejere, men håber på jeres forståelse og opbakning til dette arrangement.

                                        Læs resten

                                         Indkaldelse til generalforsamling 2021

                                         Der indkaldes hermed til ordinær
                                         Generalforsamling i Sundby Sejlforening

                                         Mandag den 21. juni 2021 kl. 19.00
                                         i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 11, 2300 København S.

                                         Grundet fortsatte covid-19 restriktioner er det ikke muligt at afholde generalforsamlingen i klubhuset uden en deltagerbegrænsning, hvorfor bestyrelsen ser sig nødsaget til at afholde generalforsamlingen uden for foreningens område.

                                         Alle deltagere skal have et gyldigt coronapas. Medlemmer, der møder op uden et gyldigt coronapas, er vi efter krav fra myndighederne desværre nødsaget til at nægte adgang til generalforsamlingen.

                                         SE DAGSORDEN M.M.

                                          Pinsemorgen i SSF

                                          I år holder vi pinsemorgen på terrassen ved restauranten.  Da der stadig er forsamlingsforbud, er der lagt tilmeldingslister i restauranten. Der er lagt lister til 75 personer indtil videre.

                                          Sejlforeningen gør opmærksom på at der stadig er forsamlingsloft på højst 100 personerudendørs, inkl. Arrangører og køkkenpersonale.

                                          Hvis vejrguderne driller, vil arrangementer bliver flyttet indendørs, og her er kun adgang med mundbind/visir/coronapas/negativ test osv. Og her er forsamlingsloftet så på højst 50 personer, alle inklusiv.

                                          Vi glæder os til at se jer allesammen

                                          Arrangementudvalget

                                           Kom med i SSF’s Lystfiskerlaug

                                           Lystfisker på havet

                                           Lauget udgøres pt. af cirka 20 bådejere her fra SSF, alle med interesse og passion for lystfiskeri. Hvis der skulle være flere her i SSF, der brænder for lystfiskeri, og som synes vores lille sammenslutning lyder interessant, så er man velkommen til at være med.

                                           Kontakt Tony Olsen på tlf.: 40509801, han er vores koordinator og bestyrer af vores mailingliste.

                                           Læs resten

                                             SSF Kontoret holder igen åbent

                                             Myndighederne har lempet corona restriktionerne, så der er igen åbent for fysisk adgang i SSF Kontor åbningstiden den første og sidste torsdag i måneden kl. 19:00 til 20:30..

                                             Kun adgang med gyldigt coronapas iht. krav fra myndighederne!

                                             Der er åbent to gange inden sommerferien i juli måned, dvs. d. 3. juni og d. 24. juni.

                                             I kontortiden er det muligt at blive meldt ind i Sundby Sejlforening, og desuden træffes Formand, havneudvalg og kontorets personale for diverse spørgsmål og køb af standere m.m.

                                             SSF Bestyrelse

                                               Fortsatte corona-restriktioner i SSF

                                               SSF’s klublokaler er fortsat lukket for medlemmer og foreningsaktiviteter

                                               Bestyrelsen for SSF følger de anbefalinger, som vi modtager fra DIF og Dansk Sejlunion. Af nedenstående meddelelse fra Dansk Sejlunion kan læses, at vores klublokaler, dvs. Skipperstuen, Fritidshuset, Medlems- og gæstehuset (’Kajakhuset’), Saltsø Pavillonen og Sejlerskolepavillonerne fortsat IKKE må benyttes til aktiviteter, undervisning eller socialt samvær.

                                               Bestyrelsen vil give besked om en åbning af lokalerne lige så snart, vi gives mulighed for at kunne åbne dem.

                                               SSF Bestyrelse

                                               Læs udmelding fra dansk sejlunion

                                                 Nu er det tid at sætte bådene i vandet

                                                 På trods af det kolde vejr i april måned er det alligevel lykkes for en hel del bådejere at få deres båd klargjort og søsat, og bådene begynder nu at fylde godt op i havnen.

                                                 Fartøjer med plads i havnen skal være søsat senest den 1. juni. I modsat fald skal medlemmet iht. SSF Reglement for Havnen inden denne dato skriftligt meddele havneudvalget, hvornår søsætning finder sted. Dette kan ske via en e-mail til havnen@sundby-sejlforening.dk

                                                 Havneudvalget og havnekontoret vil dog opfordre til, at du allerede nu giver besked, hvis du ikke kommer i vandet i år, således at SSF kan disponere over de ledige pladser til de mange medlemmer, der står på venteliste til en låneplads for den kommende sæson.

                                                 Husk også at der efter søsætning skal ryddes op på landpladsen, og hvis bådstativet/bukkene efterlades på pladsen, skal det/de mærkes tydeligt med ejerens medlemsnummer og fartøjets navn – og gerne også telefonnr. Bukke og klodser skal samles i den inderste ende af pladsen, og stiger skal fastlåses til bådstativet eller en buk. 

                                                 Læs resten

                                                  Årsmærker 2021

                                                  Nu er det atter ved at være tid til at afhente og påsætte årsmærker på både, trailere og kajakker m.v.

                                                  Årsmærkerne kan afhentes i Skipperstuen (dørsalg) :
                                                  Søndag 2/5,           kl. 11.00 – 12.00
                                                  Lørdag 8/5             kl. 10.00 – 12.00
                                                  Søndag 9/5            kl. 10.00 – 12.00

                                                  Der vil være mulighed for køb fra butikken (kasketter, bluser, frihavnsmærker, stander m.m)

                                                  eller på havnekontoret:
                                                  Mandag, tirsdag, onsdag, fredag       kl. 12.00 – 13.00
                                                  Torsdag                                                   kl. 15.00 – 17.00

                                                  Husk du skal have betalt dit kontingent og pladsleje m.v. for at få udleveret årsmærke(r) 😊

                                                  Med venlig hilsen

                                                  Havnechefen og Kontoret

                                                   Restaurant Sundby Sejl åbner d. 14. maj 2021

                                                   Bestyrelsen har den store glæde at byde Jørgen Michelsen velkommen som forpagter af Restaurant Sundby Sejl.

                                                   Forpagter Jørgen Michelsen

                                                   Jørgen og hans team har brugt tiden siden påske til at sætte køkken og restaurant i fin stand, således at Restaurant Sundby Sejl, om myndighederne tillader det, kan åbne i nyrestaurerede lokaler fredag d. 14. maj 2021.

                                                   Læs resten

                                                    Standerhejsning d. 1. maj 2021

                                                    Standerhejsning til 2021 sæsonen foretages lørdag d. 1. maj kl. 11:00

                                                    Standerhejsning

                                                    Lempelserne i forsamlingsforbuddet har gjort, at vi i år kan afholde en ’rigtig’ standerhejsning ved flagstangen foran klubhuset, dog med den begrænsning at der max. må være 50 deltagere samlet.

                                                    Det er dejligt at vi igen kan mødes, men pga. covid-19 restriktionerne er morgenmaden kl. 09:30 dog aflyst!

                                                    Vi kan synge en sang og formanden vil holde sin tale før standeren går til tops til en kanonsalut fra kanonlauget.

                                                    Vi beder alle om at respektere forsamlingsforbuddets max. grænse på 50 deltagere, så hvis vi allerede er lige ved 50 forsamlet, beder vi om forståelse, for at du skal holde dig på afstand af arrangementet foran klubhuset.

                                                    Sejlbåde i havnen opfordres til at flage med signalflag fra top for at markere, at det er en festdag, at sæsonen efter en lang corona vinter nu er i gang.

                                                    Med sejlerhilsen

                                                    SSF Bestyrelse / 24-04-2021

                                                     Loppemarked 2. Maj

                                                     LOPPEMARKED på SØNDRE MOLE i forbindelse med medlemsdagen
                                                     Mangler du en dims til  båden eller andet så kom til  vores årlige LOPPEMARKED den 2. Maj kl. 11.

                                                     I år mødes vi på søndre mole, hvor vi har lidt mere plads ,som alle ved må vi være Max 50 incl. stadeholder. 
                                                     Bliver vi for mange vil de sidst ankommet blive bedt om at komme tilbage senere.
                                                     Har du selv lyst til at have en stand er det ganske gratis, blot skal du være medlem .Borde og bænke er til fri benyttelse ,der kan ikke reserveres, her gælder først til mølle princippet .  

                                                     HUSK AT HOLDE AFTAND og vis HENSYN

                                                          Nye medlemmer marts 2021

                                                          Foreningen byder velkommen til:

                                                          Christina Hansen Flyvholm
                                                          Nicki Bille
                                                          Mark Olesen Jensen
                                                          Lasse Thing
                                                          Malik Tobias Milfeldt
                                                          Sebastian Horst
                                                          Mathias Andresen
                                                          Simon Kodal

                                                          Ifølge vedtægterne kan indsigelser indgives indtil 17/04 21 (14 dage fra d.d.)

                                                           Forårsklargøring og affaldssortering

                                                           Påsken står for døren, og påsken er højsæson for forårsklargøring af bådene til sejlsæsonen. Både forårsklargøringen og udskiftning/montering af udstyr m.v. resulterer i en hel del affald, som skal bortskaffes.

                                                           Der er rundt omkring på havnen opstillet containere til forskellige typer affald, og vi henstiller til at affaldet sorteres og smides i de rigtige containere, til gavn for både miljøet og SSF’s økonomi 😊. Hvis forskellige typer affald blandes i samme container, skal indholdet i containeren efterfølgende sorteres manuelt, hvilket koster ekstra for SSF. 

                                                           Containere til malingaffald findes på søndre plads og i miljøskuret ved servicekajen.

                                                           Beholdere til spildolie, kølervæske, batterier og elektronikaffald findes i miljøskuret ved servicekajen.

                                                           Containere til pap findes ved masteskuret, ved havnekontoret og ved toiletterne på nordre mole. Husk at folde papkasser sammen inden de lægges i containerne. 

                                                           Metalskrot kan dumpes i skrotbunken ved den store container til brandbart restaffald.

                                                           Med ønsker om en god påske – og rigtig god arbejdslyst 😊

                                                           Havnekontoret

                                                            Pæne grejskure!

                                                            Sundby Sejlforening har mange aktiviteter og muligheder for dens mange medlemmer.

                                                            Det at er eje et grejskur er et af dem, og rigtig mange medlemmer står på venteliste for at erhverve et!

                                                            Da vi alle skal være tilfredse medlemmer og lidt stolte af vores sejlforening, så er det selvfølgelig nødvendigt, at vi har en pæn vedligeholdt havn. Det er derfor ærgerligt, at rigtig mange skurejere ikke vedligeholder netop deres skur.

                                                            Havneudvalget har nemlig netop gennemgået samtlige skure og noteret 80 skurnumre, hvor skuret ikke er i en tilfredsstillende stand – de fleste steder mangler en pæn sortmalet facade – og  virker derfor forsømte. Det ses selvfølgelig tydeligst, hvor naboskuret er i tip top stand!

                                                            Læs resten

                                                             Nyt vedr. Restaurant Sundby Sejl

                                                             Bestyrelsen har fundet en ny forpagter til Restaurant Sundby Sejl. Der mangler kun nogle formalia før vi kan underskrive en ny forpagtningsaftale med vores kommende forpagter Jørgen Michelsen.

                                                             Jørgen og hans folk er allerede gået i gang med at rydde op og male i køkkenet, så alt står klart til åbning d. 6. maj, hvis vi får lov til at åbne iht. covid-19 restriktionerne.

                                                             Gulvet i restaurantens store sal er blevet fornyet og vægge og vinduer får en gang maling inden åbningen. Vores pladsmand Jon har malet entreen, så den også er fin.

                                                             Vi glæder os til, at vi igen får lov til at åbne klubhuset og vi ser frem til at byder Jørgen velkommen som forpagter for Restaurant Sundby Sejl.

                                                             Lige så snart vi kan fastsætte en endelig åbningsdag vil vi melde det ud på vores hjemmeside samt på Restaurant Sundby Sejl’s hjemmeside og Facebook side.

                                                             Med sejlerhilsen

                                                             Bestyrelsen /28-03-2021

                                                               Borgerforslag om LYNETTEHOLM

                                                               SSF’s bestyrelse har modtaget nedenstående vedr. et nyt borgerforslag om at udsætte lovbehandlingen Folketinget indtil der har været en grundig borgerinddragelse. Dette synes bestyrelsen, at SSF’s medlemmer skal have mulighed for at støtte. Bestyrelsen har selv tidligere afgivet et høringssvar på vegne af SSF.

                                                               Læs resten

                                                                Opfordring fra Kapsejladslederen…

                                                                Hej alle kapsejlere i Sundby

                                                                Hvis i har planer om, eller allerede har tilmeldt jer stævner i 2021, så skriv til mig.
                                                                Jeg kunne tænke mig, at få et overblik over hvor mange Sundby sejlere der tager rundt til stævner, med henblik på at skrive om det på hjemmesiden, for at at motivere andre til at prøve selv.

                                                                Når vi igen må samles, indkalder jeg til møde for alle der er interesserede i kapsejlads. Agendaen kunne være:

                                                                1. Hvad vil vi med kapsejladsen i Sundby
                                                                2. Hvad vil jeg som kapsejladsleder i Sundby
                                                                3. Hvordan styrker vi kapsejladsen i Sundby
                                                                4. Skal vi have en kapsejlads skole sundby

                                                                Mvh. 
                                                                Jesper Lorents

                                                                    Sundby Sejlforening udsætter generalforsamlingen d. 21. marts 2021

                                                                    Selvom situationen tegner bedre nu hvor covid-19 vaccinationerne skrider frem, og der er åbnet delvis op for udendørsaktiviteter i idrætsforeninger, så er der stadig et forsamlingsforbud for indendørs aktiviteter gældende som minimum til d. 5. april og sandsynligvis endnu længere. Dette gælder også for generalforsamlinger.


                                                                    SSF skal iht. vedtægterne afholde ordinær generalforsamling i marts måned, men det er Dansk Sejlunions holdning, at den foreliggende situation stadig er så alvorlig, at sådanne frister kan tilsidesættes.
                                                                    Vi har indkaldt til generalforsamling d. 21. marts 2021, men set i lyset af myndighedernes og Dansk Sejlunions fortsatte anbefalinger og restriktioner, ser bestyrelsen sig nødsaget til at flytte SSF’s generalforsamling til afholdelse snarest muligt på et senere tidspunkt, hvor det vil være muligt.
                                                                    Den ny dato for generalforsamlingen vil blive varslet iht. vedtægterne, dvs. senest 4 uger før afholdelsen.
                                                                    Der vil ligeledes komme en ny frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen. Allerede indsendte forslag behøves ikke at blive genindsendt til bestyrelsen.
                                                                    Bestyrelsen følger situation nøje, og vi vil løbende melde ud, hvis der skal ske yderligere tiltag, eller når situationen normaliseres.
                                                                    Med sejlerhilsen
                                                                    SSF Bestyrelse / 05-03-2021

                                                                      Så skal der klargøres – husk at sorter dit affald!

                                                                      Der er begyndende forår i luften, og det varer ikke længe før vi kan begynde at klargøre bådene til den kommende sæson.

                                                                      Der skal både slibes, males og poleres på bådene, hvilket helt naturligt giver en del affald. Vi skal i den forbindelse være opmærksomme på at reglerne for bortskaffelse af affald bliver stadigt strammere, ikke mindst for ”farligt affald” som maling, olie og kemikalier m.v. Det er derfor særdeles vigtigt, at vi alle sorterer vort affald korrekt og anbringer det i de rigtige affaldscontainere – eksempelvis til ”maling”, ”spraydåser”, ”elektronik” eller ”batterier”. 

                                                                      Læs resten

                                                                       Olieudslip i havnen

                                                                       Som nogle af vore medlemmer måske har bemærket, har vi i løbet af efteråret og vinteren haft fire mindre olieudslip i havnen. I jule-/nytårsperioden havde vi en oliepøl som, grundet ringe udskiftning af vandet i havnen, flød rundt i havnen i næste tre uger. Disse olieudslip stammer formentlig fra spild i forbindelse med påfyldning af brændstof, eller fra lænsning af sumpen i en af bådene i havnen.

                                                                       Vi opfordrer derfor alle bådejere med både i vandet til at kontrollere sumpen i deres både, og rense sumpen for eventuel olie, således at olien ikke pumpes overbord i forbindelse med automatisk lænsning af båden.

                                                                       Hvis der spildes brændstof i forbindelse med påfyldning, opfordrer vi til at melde dette til havnekontoret, så vi ved hvorfra udslippet stammer. Det gør opfølgning og eventuel indsats meget lettere.

                                                                       På forhånd tak.

                                                                       Havnekontoret

                                                                         Havnepladser 2021

                                                                         Der har atter i år været rigtig mange medlemmer, der har søgt om havneplads. 

                                                                         Første uddeling af havnepladser / byttepladser er nu fuldendt! Hvis du har søgt og intet hørt, så var du ikke blandt de få heldige.

                                                                         De ledige pladser var stort set kun pladser med en bredde mellem 1,8 – 2,5 m. Den bredeste plads var på 3,1 m.

                                                                         Der etableres nye pladser ud for det nedlagte slæbested på Søndre Mole, så der inden sejlsæsonens begyndelse kan uddeles nogle få pladser på op til 3,5 m i bredden. Men det bliver første år kun som lånepladser, da vi skal være sikker på ikke at være låst, hvis der senere kommer en flydebro.

                                                                         Medlemmer, der ikke skal bruge deres faste havneplads i 2021, opfordres til snarest og senest 31/5 at give besked herom, så deres plads kan uddeles som låneplads. På forhånd tak!

                                                                         Havneudvalget

                                                                           Ansøgere til havneplads 2021

                                                                           Se listen over ansøgere til havneplads 2021 herunder. Hvis du mener, at du har søgt rettidigt i perioden 01/12-2020 til 31/1-2021, og ikke kan se dit navn på listen, bedes du tage kontakt til havneudvalget på mail havneudvalg@sundby-sejlforening.dk.
                                                                           Vi bestræber os på at dele ledige pladser ud i løbet af februar måned og sender kun meddelelse til de heldige ansøgere, der er blevet tildelt plads.

                                                                           https://sundby-sejlforening.dk/wp-content/uploads/2021/02/ansoegning-havneplads-jan21.pdf

                                                                           Vh Havneudvalget

                                                                             Indkaldelse til generalforsamling 2021

                                                                             Der indkaldes hermed til  Generalforsamling i Sundby Sejlforening Søndag den 21. marts 2021 kl. 9.00 i klubhuset. 

                                                                              Hvis det pga. covid-19 restriktioner ikke vil være muligt at afholde generalforsamlingen i klubhuset på dette tidspunkt vil bestyrelsen se sig nødsaget til at udsætte generalforsamlingen til afholdelse på et snarest muligt tidspunkt. 

                                                                             Læs resten

                                                                                 Havnekontoret lukker for fysisk besøg frem til 17. januar

                                                                                 For at mindske faren for Covis-19 smitte, lukke havnekontoret for fysisk besøg indtil videre frem til den 17. januar 2021.

                                                                                 Henvendelser til havnekontoret kan i perioden ske via e-mails til havnen@sundby-sejlforening.dk eller i den normale åbningstid på kontorets telefon: 3258 1424.

                                                                                 Mandag til onsdag og fredag, kl. 12.00-13.00
                                                                                 Torsdag, kl. 15.00-17.00.
                                                                                 Lørdag, søndag samt helligdage: Lukket.

                                                                                   Bestyrelsen ønsker en Glædelig Jul og et Godt Nytår!

                                                                                   2020 har været et vanskeligt år for foreningen og vores medlemmer pga. corona pandemien, og nu lakker året mod enden med nye alvorlige restriktioner. Men det er trods alt lykkedes at gennemføre en sæson. Vi havde færre arrangementer, men vi har kunnet sejle, og vi har kunnet mødes i mindre grupper.

                                                                                   Forhåbentlig vil de nye restriktioner hjælpe til, at der kommer kontrol over covid-19 smittespredningen. En vaccine synes også at være på vej, så vi kan kigge ind i 2021 med en del optimisme.

                                                                                   Vi planlægger at 2021 sæsonen kan starte som normalt til foråret, men vi er selvfølgelig parate til at ændre vores planer for generalforsamlingen og andre arrangementer, hvis myndighederne anbefaler fortsatte restriktioner.

                                                                                   Ligeledes forventer vi, at vi kan åbne Restaurant Sundby Sejl igen til foråret med en ny forpagter ved roret.

                                                                                   Vi takker jer alle for, at I hjælper med til at reducere risikoen for covid-19 smittespredning, ved at følge de anbefalinger som myndighederne og Dansk Sejlunion har udstedt. Pas godt på jer selv og andre i denne juletid!

                                                                                   Jeg vil hermed ønske alle medlemmer og jeres familie en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår!

                                                                                   På bestyrelsens vegne

                                                                                   Claus Brask Thomsen 🎅
                                                                                   SSF Formand

                                                                                    Seneste Covid-19 nyt fra Dansk Sejlunion

                                                                                    Nye kommuner lukker delvist ned

                                                                                    På et pressemøde d.10/12 bebudede myndighederne flere delvise nedlukninger af kommuner fordelt over hele landet og med virkning fra fredag den 11. december kl. 16. Der er tale om i alt 31 nye kommuner, der skal operere under skærpede restriktioner indtil foreløbigt 3. januar 2021. De skærpede restriktioner er de samme som dem, 38 af landets kommuner blev pålagt at efterleve fra mandag i denne uge.

                                                                                    Læs resten

                                                                                     Velkommen til nye medlemmer november 20

                                                                                     Indmeldt 5/11/20

                                                                                     Jan Rasmussen 2770  Kastrup
                                                                                     Christian Gemmer 2400  København NV
                                                                                     Leif Jørgensen 2300  København S
                                                                                     Carina Skjold Thielsen 2300  København S
                                                                                     Josephine Hyldal Sørensen 2300  København S
                                                                                     Christian Orholm Lund 2300  København S
                                                                                     Mikkel Jack Nielsen 2720  Vanløse
                                                                                     Hanne Walker 2300  København S
                                                                                     Louise Rosengreen 2200  København N

                                                                                     indmeldt 26/11/20

                                                                                     Martin Vensild-Zielinski 1152  København K
                                                                                     Nadja Zielinski 2630  Taastrup
                                                                                     Karoline Krabbe 1624  København V
                                                                                     Allan Sørensen 2610  Rødovre
                                                                                     Mikkel Bergqvist 2400  København NV

                                                                                         Standernedhaling i covid 19’s tegn

                                                                                         DSC_5912

                                                                                         På lørdag, den 31. oktober kl. 14, vil en lille begrænset flok på 10 personer sørge for, at afslutningen på foreningens 96. sæson bliver markeret, uden at vi overtræder gældende regler.

                                                                                         Programmet i korte træk
                                                                                         Formanden holder tale, standeren nedhales, kanonlauget sørger for en salut … og så er det slut!

                                                                                         Selvom du ikke må møde op og se det ske, kan du kort efter følge begivenheden – på en skærm nær dig. Vi filmer nemlig begivenheden og lægger den på hjemmesiden så hurtigt som muligt. 

                                                                                         Læs resten

                                                                                          41 Øresunds-sejlklubber støtter Dansk Søredningsselskab med donation på kr. 60.000.-

                                                                                           Steen Wintlev-Jensen fra Dansk Søredningsselskab og Carl Erik Kjærsgaard formand i Kongelig Dansk Yachtklub, ved overrækkelsen i Tuborg Havn.

                                                                                          Steen Wintlev-Jensen fra Dansk Søredningsselskab og Carl Erik Kjærsgaard formand i Kongelig Dansk Yachtklub, ved overrækkelsen i Tuborg Havn.

                                                                                          Pressemeddelelse 

                                                                                          Da Covid-19 i foråret havde lukket landet og derved også sports- og foreningsklubberne, besluttede sejlerne i Øresundsklubberne at hylde det fællesskab, de i foråret ikke kunne være en del af pga. Corona restriktionerne. 41 sejlklubber langs Øresundskysten gik sammen og planlagde en eskadre-sejlads for alle deres medlemmer. 

                                                                                          Læs resten

                                                                                            Nyt havnereglement for Københavns Havn – 24-03-2021

                                                                                            Kære sejler/lystbådehavn/bådelaug

                                                                                            By & Havn offentliggør i dag det nye havnereglement for Københavns Havn. Havnereglementet er By & Havns værktøj til at regulere trafikken og skabe muligheder for forskellige aktiviteter i havnen, samtidigt med at sørge for at sikkerheden er i top. Det er også her du finder ordensregler, forbud mm. i havnen.

                                                                                            Læs resten

                                                                                                 Vinterplads i havnen

                                                                                                 Vil du blive i vandet?
                                                                                                 Sejlsæsonen er ved at være slut, men det udelukker ikke, at bådejere med fast plads i havnen stadig kan have deres båd i vandet.

                                                                                                 Husk derfor INDEN d. 1. oktober skriftligt at give besked til havneudvalget eller havnechefen (jf. Reglement for Havnen § 21), hvis din båd skal blive i vandet i vinter, så der kan disponeres over vinterpladsen på land til en anden båd. Der er netop i år særdeles mange ansøgninger om vinterplads på land, så vi har brug for beskeden så hurtigt som muligt.

                                                                                                 Husk også at der ikke må fortøjes både til midterbroen i tiden fra d. 15. november til d. 1. marts. Både med fast plads på midterbroen skal derfor ligge på en anden plads i vinterperioden.

                                                                                                 Vil du søge om plads på land?
                                                                                                 Der kan hele året søges om plads på land. Grundet stor søgning, har det fra dette efterår været nødvendigt at benytte samme metode som ved tildeling af fast plads i havnen og tildeling af skure. Nemlig tildeling efter anciennitet.

                                                                                                 Når man har søgt om plads på land, dvs. helårsplads (f.eks. trailerplads), vinterplads eller sommerplads, så forbliver man på ansøgningslisten til man får anvist en plads, men det kan som sagt godt tage nogen tid, hvis man er nyt medlem.

                                                                                                 Find ansøgningsskemaet ’Ansøg om plads på land’ på vores hjemmeside under fanen ’KONTORET’, og husk, at der altid på alle fartøjer og trailere skal være påsat gyldigt årsmærke.

                                                                                                 Husk mærkning!
                                                                                                 Reglement for Optagning/søsætning § 3 siger at afstivningsgrej, bukke og klodser skal være tydeligt mærket med medlemsnummer og fartøjets navn. Grej, der ikke er afmærket som nævnt, bliver af Havnechefen fjernet for ejerens regning og risiko.

                                                                                                 På forhånd tak
                                                                                                 SSF Havneudvalg

                                                                                                  Medlemsmøde 1. oktober

                                                                                                  Torsdag den 1. oktober kl. 19:00, mødes SSF’s medlemmer og bestyrelsen i klubhuset. 

                                                                                                  SSF Kontoret holder derfor ekstraordinært lukket torsdag d. 1. oktober!

                                                                                                  Mødet vil blive afholdt iht. de retningslinjer som myndighederne har givet mht. covid-19, og bestyrelsen opfordre alle til at overholde de anbefalinger, der ligeledes er givet, f.eks. at undgå fysisk kontakt, at holde afstand, brug af mundbind, brug af håndsprit, m.m. Det kan blive nødvendigt at sætte en begrænsning af antallet af deltagere på medlemsmødet.

                                                                                                  På medlemsmødet er der i modsætning til på generalforsamlingen tid til at gå i dybden med de emner man ønsker at diskutere. Medlemsmødet kan ikke formelt beslutte noget, men de synspunkter der fremsættes og styrken af støtten til synspunkterne indgår som et vigtigt input til bestyrelsens beslutninger.

                                                                                                  Bestyrelsen ønsker at høre medlemmerne holdning til følgende emner:

                                                                                                  • Brugen af klubhuset og restaurationen. Vi skal indgå en ny forpagtningsaftale, og det giver os en mulighed for at gentænke, hvordan medlemmerne får mest ud af klubhuset og restaurationen.

                                                                                                  Kom med dine ideer, ønsker og forbehold.
                                                                                                  Læs resten

                                                                                                    Lågerne til havnen låses

                                                                                                    Lågerne til havnen vil være låst fra den 1. oktober

                                                                                                    Efter sommerperioden har lågen ved hovedindgangen til Sundby Sejlforening typisk stået åbent når restauranten har holdt åbent. Personalet har lukket og låst lågen, når de gik hjem efter fyraften.

                                                                                                    Nu er vi jo i den situation, at vi for øjeblikket ikke har en forpagter til vores restaurant. Derfor vil vores havnechef eller pladsmand lukke og låse lågen, når de går hjem efter endt arbejdsdag. Dette vil ske fra d. 1. oktober, der samtidig er dagen, hvor vores nattevagtsperiode starter.

                                                                                                    Alle medlemmer opfordres til lukke lågerne efter sig når de forlader havnens område. Dette gælder alle låger; for lågen ved hovedgangen gælder det dog kun uden for havnechefens/pladsmandens arbejdstid.

                                                                                                    Med sejlerhilsen
                                                                                                    SSF Bestyrelse

                                                                                                     De tre bedste både nappede hver seks arter

                                                                                                     Beretning fra årets fiskekonkurrence i SSF, 10. oktober 2020

                                                                                                     Double T

                                                                                                     Deltagere fra søndre og nordre bassiner mødes ved molerne på slaget 9. Søren Tønder i Double T er forrest i billedet.

                                                                                                     Årets fiskekonkurrence i Sundby Sejlforening drejede sig primært om at fange flest forskellige fiskearter. Besætningerne på 12 både tog udfordringen op og dystede således Læs resten