Forfatterarkiv: Martin Bregnhøi

  Indkaldelse til generalforsamling 2021

  Der indkaldes hermed til  Generalforsamling i Sundby Sejlforening Søndag den 21. marts 2021 kl. 9.00 i klubhuset. 

   Hvis det pga. covid-19 restriktioner ikke vil være muligt at afholde generalforsamlingen i klubhuset på dette tidspunkt vil bestyrelsen se sig nødsaget til at udsætte generalforsamlingen til afholdelse på et snarest muligt tidspunkt. 

  Læs resten

   Havnepladser 2021

   Der har atter i år været rigtig mange medlemmer, der har søgt om havneplads. 

   Første uddeling af havnepladser / byttepladser er nu fuldendt! Hvis du har søgt og intet hørt, så var du ikke blandt de få heldige.

   De ledige pladser var stort set kun pladser med en bredde mellem 1,8 – 2,5 m. Den bredeste plads var på 3,1 m.

   Der etableres nye pladser ud for det nedlagte slæbested på Søndre Mole, så der inden sejlsæsonens begyndelse kan uddeles nogle få pladser på op til 3,5 m i bredden. Men det bliver første år kun som lånepladser, da vi skal være sikker på ikke at være låst, hvis der senere kommer en flydebro.

   Medlemmer, der ikke skal bruge deres faste havneplads i 2021, opfordres til snarest og senest 31/5 at give besked herom, så deres plads kan uddeles som låneplads. På forhånd tak!

   Havneudvalget

      Ansøgere til havneplads 2021

      Se listen over ansøgere til havneplads 2021 herunder. Hvis du mener, at du har søgt rettidigt i perioden 01/12-2020 til 31/1-2021, og ikke kan se dit navn på listen, bedes du tage kontakt til havneudvalget på mail havneudvalg@sundby-sejlforening.dk.
      Vi bestræber os på at dele ledige pladser ud i løbet af februar måned og sender kun meddelelse til de heldige ansøgere, der er blevet tildelt plads.

      http://sundby-sejlforening.dk/wp-content/uploads/2021/02/ansoegning-havneplads-jan21.pdf

      Vh Havneudvalget

           Havnekontoret lukker for fysisk besøg frem til 17. januar

           For at mindske faren for Covis-19 smitte, lukke havnekontoret for fysisk besøg indtil videre frem til den 17. januar 2021.

           Henvendelser til havnekontoret kan i perioden ske via e-mails til havnen@sundby-sejlforening.dk eller i den normale åbningstid på kontorets telefon: 3258 1424.

           Mandag til onsdag og fredag, kl. 12.00-13.00
           Torsdag, kl. 15.00-17.00.
           Lørdag, søndag samt helligdage: Lukket.

             Bestyrelsen ønsker en Glædelig Jul og et Godt Nytår!

             2020 har været et vanskeligt år for foreningen og vores medlemmer pga. corona pandemien, og nu lakker året mod enden med nye alvorlige restriktioner. Men det er trods alt lykkedes at gennemføre en sæson. Vi havde færre arrangementer, men vi har kunnet sejle, og vi har kunnet mødes i mindre grupper.

             Forhåbentlig vil de nye restriktioner hjælpe til, at der kommer kontrol over covid-19 smittespredningen. En vaccine synes også at være på vej, så vi kan kigge ind i 2021 med en del optimisme.

             Vi planlægger at 2021 sæsonen kan starte som normalt til foråret, men vi er selvfølgelig parate til at ændre vores planer for generalforsamlingen og andre arrangementer, hvis myndighederne anbefaler fortsatte restriktioner.

             Ligeledes forventer vi, at vi kan åbne Restaurant Sundby Sejl igen til foråret med en ny forpagter ved roret.

             Vi takker jer alle for, at I hjælper med til at reducere risikoen for covid-19 smittespredning, ved at følge de anbefalinger som myndighederne og Dansk Sejlunion har udstedt. Pas godt på jer selv og andre i denne juletid!

             Jeg vil hermed ønske alle medlemmer og jeres familie en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår!

             På bestyrelsens vegne

             Claus Brask Thomsen 🎅
             SSF Formand

              Seneste Covid-19 nyt fra Dansk Sejlunion

              Nye kommuner lukker delvist ned

              På et pressemøde d.10/12 bebudede myndighederne flere delvise nedlukninger af kommuner fordelt over hele landet og med virkning fra fredag den 11. december kl. 16. Der er tale om i alt 31 nye kommuner, der skal operere under skærpede restriktioner indtil foreløbigt 3. januar 2021. De skærpede restriktioner er de samme som dem, 38 af landets kommuner blev pålagt at efterleve fra mandag i denne uge.

              Læs resten

                Velkommen til nye medlemmer november 20

                Indmeldt 5/11/20

                Jan Rasmussen 2770  Kastrup
                Christian Gemmer 2400  København NV
                Leif Jørgensen 2300  København S
                Carina Skjold Thielsen 2300  København S
                Josephine Hyldal Sørensen 2300  København S
                Christian Orholm Lund 2300  København S
                Mikkel Jack Nielsen 2720  Vanløse
                Hanne Walker 2300  København S
                Louise Rosengreen 2200  København N

                indmeldt 26/11/20

                Martin Vensild-Zielinski 1152  København K
                Nadja Zielinski 2630  Taastrup
                Karoline Krabbe 1624  København V
                Allan Sørensen 2610  Rødovre
                Mikkel Bergqvist 2400  København NV

                    Standernedhaling i covid 19’s tegn

                    DSC_5912

                    På lørdag, den 31. oktober kl. 14, vil en lille begrænset flok på 10 personer sørge for, at afslutningen på foreningens 96. sæson bliver markeret, uden at vi overtræder gældende regler.

                    Programmet i korte træk
                    Formanden holder tale, standeren nedhales, kanonlauget sørger for en salut … og så er det slut!

                    Selvom du ikke må møde op og se det ske, kan du kort efter følge begivenheden – på en skærm nær dig. Vi filmer nemlig begivenheden og lægger den på hjemmesiden så hurtigt som muligt. 

                    Læs resten

                     41 Øresunds-sejlklubber støtter Dansk Søredningsselskab med donation på kr. 60.000.-

                      Steen Wintlev-Jensen fra Dansk Søredningsselskab og Carl Erik Kjærsgaard formand i Kongelig Dansk Yachtklub, ved overrækkelsen i Tuborg Havn.

                     Steen Wintlev-Jensen fra Dansk Søredningsselskab og Carl Erik Kjærsgaard formand i Kongelig Dansk Yachtklub, ved overrækkelsen i Tuborg Havn.

                     Pressemeddelelse 

                     Da Covid-19 i foråret havde lukket landet og derved også sports- og foreningsklubberne, besluttede sejlerne i Øresundsklubberne at hylde det fællesskab, de i foråret ikke kunne være en del af pga. Corona restriktionerne. 41 sejlklubber langs Øresundskysten gik sammen og planlagde en eskadre-sejlads for alle deres medlemmer. 

                     Læs resten

                        Brug af elektricitet på SSF’s område

                        Der har i mange havne været flere bådbrande pga. fejl i den elektriske installation. Det skulle vi helst aldrig opleve i Sundby Sejlforening! Bestyrelsen har derfor været så heldige, at et medlem har gjort opmærksom på dette alvorlige problem og kommet med et løsningsforslag, som er blevet behandlet på bestyrelsesmødet den 22. oktober 2020.

                        Bestyrelsen besluttede, at der på landområdet hele året opfordres til, at forbrug af elektricitet til opladning af batterier og elektrisk værktøj kun må finde sted når ejeren af båden er tilstede.

                        Medlemmerne må derfor være indstillet på, at el-ledninger tilsluttet standere vil kunne fjernes uden varsel af havnemyndigheden.

                        Læs resten

                           Vinterplads i havnen

                           Vil du blive i vandet?
                           Sejlsæsonen er ved at være slut, men det udelukker ikke, at bådejere med fast plads i havnen stadig kan have deres båd i vandet.

                           Husk derfor INDEN d. 1. oktober skriftligt at give besked til havneudvalget eller havnechefen (jf. Reglement for Havnen § 21), hvis din båd skal blive i vandet i vinter, så der kan disponeres over vinterpladsen på land til en anden båd. Der er netop i år særdeles mange ansøgninger om vinterplads på land, så vi har brug for beskeden så hurtigt som muligt.

                           Husk også at der ikke må fortøjes både til midterbroen i tiden fra d. 15. november til d. 1. marts. Både med fast plads på midterbroen skal derfor ligge på en anden plads i vinterperioden.

                           Vil du søge om plads på land?
                           Der kan hele året søges om plads på land. Grundet stor søgning, har det fra dette efterår været nødvendigt at benytte samme metode som ved tildeling af fast plads i havnen og tildeling af skure. Nemlig tildeling efter anciennitet.

                           Når man har søgt om plads på land, dvs. helårsplads (f.eks. trailerplads), vinterplads eller sommerplads, så forbliver man på ansøgningslisten til man får anvist en plads, men det kan som sagt godt tage nogen tid, hvis man er nyt medlem.

                           Find ansøgningsskemaet ’Ansøg om plads på land’ på vores hjemmeside under fanen ’KONTORET’, og husk, at der altid på alle fartøjer og trailere skal være påsat gyldigt årsmærke.

                           Husk mærkning!
                           Reglement for Optagning/søsætning § 3 siger at afstivningsgrej, bukke og klodser skal være tydeligt mærket med medlemsnummer og fartøjets navn. Grej, der ikke er afmærket som nævnt, bliver af Havnechefen fjernet for ejerens regning og risiko.

                           På forhånd tak
                           SSF Havneudvalg

                            Medlemsmøde 1. oktober

                            Torsdag den 1. oktober kl. 19:00, mødes SSF’s medlemmer og bestyrelsen i klubhuset. 

                            SSF Kontoret holder derfor ekstraordinært lukket torsdag d. 1. oktober!

                            Mødet vil blive afholdt iht. de retningslinjer som myndighederne har givet mht. covid-19, og bestyrelsen opfordre alle til at overholde de anbefalinger, der ligeledes er givet, f.eks. at undgå fysisk kontakt, at holde afstand, brug af mundbind, brug af håndsprit, m.m. Det kan blive nødvendigt at sætte en begrænsning af antallet af deltagere på medlemsmødet.

                            På medlemsmødet er der i modsætning til på generalforsamlingen tid til at gå i dybden med de emner man ønsker at diskutere. Medlemsmødet kan ikke formelt beslutte noget, men de synspunkter der fremsættes og styrken af støtten til synspunkterne indgår som et vigtigt input til bestyrelsens beslutninger.

                            Bestyrelsen ønsker at høre medlemmerne holdning til følgende emner:

                            • Brugen af klubhuset og restaurationen. Vi skal indgå en ny forpagtningsaftale, og det giver os en mulighed for at gentænke, hvordan medlemmerne får mest ud af klubhuset og restaurationen.

                            Kom med dine ideer, ønsker og forbehold.
                            Læs resten

                              Lågerne til havnen låses

                              Lågerne til havnen vil være låst fra den 1. oktober

                              Efter sommerperioden har lågen ved hovedindgangen til Sundby Sejlforening typisk stået åbent når restauranten har holdt åbent. Personalet har lukket og låst lågen, når de gik hjem efter fyraften.

                              Nu er vi jo i den situation, at vi for øjeblikket ikke har en forpagter til vores restaurant. Derfor vil vores havnechef eller pladsmand lukke og låse lågen, når de går hjem efter endt arbejdsdag. Dette vil ske fra d. 1. oktober, der samtidig er dagen, hvor vores nattevagtsperiode starter.

                              Alle medlemmer opfordres til lukke lågerne efter sig når de forlader havnens område. Dette gælder alle låger; for lågen ved hovedgangen gælder det dog kun uden for havnechefens/pladsmandens arbejdstid.

                              Med sejlerhilsen
                              SSF Bestyrelse

                               De tre bedste både nappede hver seks arter

                               Beretning fra årets fiskekonkurrence i SSF, 10. oktober 2020

                               Double T

                               Deltagere fra søndre og nordre bassiner mødes ved molerne på slaget 9. Søren Tønder i Double T er forrest i billedet.

                               Årets fiskekonkurrence i Sundby Sejlforening drejede sig primært om at fange flest forskellige fiskearter. Besætningerne på 12 både tog udfordringen op og dystede således Læs resten