Forfatterarkiv: Martin Bregnhøi

   Får du en god sæsonstart?

   Årets formelle sæsonstart er 1. maj. Efter vinteren er båden nu klargjort og søsat påsat det nye årsmærke!

   Det er for mange kun teori men ikke praksis! Af mange årsager kan det have trukket i langdrag med søsætningen. Det har foreningen taget lidt hensyn til. Der er nemlig frist frem til 1. juni med at give besked om, at søsætningen er forsinket og tilsvarende er det sidste dag for i tide at få påsat den nye årsmærke.

   Hvad betydet det? Hvis en båd med fast havneplads ikke er søsat og Havneudvalget intet har hørt, så kan havnepladsen uddeles som låneplads for sæsonen. Altså op på dupperne og give besked, også hvis du ved, at du slet ikke kommer i vandet dette år! Der er rigtig mange medlemmer, som står på venteliste til en låneplads. 

   Et manglende årsmærke betyder et gebyr på 600 kr. Årsmærket er vores eneste kontrolmulighed for at tjekke identiteten på et fartøj. Årsmærket skal også være påsat fartøjer, der har vinterplads, sommerplads eller helårsplads på land samt naturligvis medlemmernes ekstra joller, kajakker mv. Der laves snart kontrol, så få nu hentet og påsat dit årsmærke.

   Havneudvalget

    Pinsemorgen i SSF

    Pinsesolen danser i år på Grundlovsdag og det fejrer alle de morgenfriske på klubhusets terrasse. Der serveres rundstykker og ”en lille én”. Morgenkaffen skal man selv sørge for at have med.

    Alle medlemmer og gæstesejlere er meget velkomne. 
    Af hensyn til bestilling bedes medlemmerne venligst tilmelde sig (navn/medlemsnummer) senest den 2. juni 2022 pr. e-mail til ssf@sundby-sejlforening.dk.

    Lotteriet er desværre aflyst i år.

    Vel mødt!

      Velkommen til nye medlemmer april 2022

      Katrine Kristensen2300  København S
      Susanne Bülow2300  København S
      Jacob Møllemose2300  København S
      Ditte Neel Thorsen1436  København K
      David Verelst2300  København S
      Rasmus Birkelund Høegh2300  København S
      Eveline Regelink2000  Frederiksberg

      Ifølge foreningens vedtægter kan der gøres indsigelser 14 dage fra d.d.(11/5/2022)

       Årsmærke 2022

       Der vil nu være en ekstra dag med mulighed for at afhente årsmærker til både, trailere og kajakker m.v.

       Årsmærkerne kan afhentes i Skipperstuen
       Lørdag 14/5           kl. 14.30 – 15.30

       Der vil være mulighed for køb fra butikken, kasketter, bluser, frihavnsmærker, stander m.m. 

       Husk du skal have betalt dit kontingent og pladsleje m.v. for at få udleveret årsmærke(r) 😊

        Pinsetur 2022 går til Lomma

        Fredag den 3. juni til mandag den 6. juni.

        Kære alle Sundbysejlere 

        Vores traditionsrige Pinsetur, går i år til Lomma og vi har igen fået lov, at låne klubhuset hos Svenska Kryssarklubben Öresundskretsen, som ligger midtvejs inde i åen, til styrbord. Sejl derfor ind i åen. Det er helt uformelt og det handler bare om, at være sammen. 

        Adressen er, Höjeågatan 6, 234 33 Lomma, Sverige

        Læs hele programmet

         Standerhejsning 2022

         Standerhejsning 2022
         Foto: Flemming Lamberth

         Efter flere år med begrænsninger som følge af COVID-19, kunne vi i år endelig holde en ordentlig standerhejsning. Som en ekstra bonus startede vi i år med fælles morgenmad til det godt halvthundrede fremmødte.

         Formanden taler
         Foto. Flemming Lambeth

         Efter morgenmaden holdt formanden traditionen tro tale, der blev afsluttet med kanon salut. Herefter strøg standeren til tops, som symbol på at endnu en sæson, med mange planlagte aktiviteter, er skudt igang.

         foto: flemming lamberth

         Det hele blev i bedste stil afsluttet med fællessang, skrevet til lejligheden af Lilian, hvorefter der blev råbt et trefoldigt leve for foreningen.

         Læs formandens tale her >>

          Sidste nyt om Vestmolen

          Istandsættelsen af Vestmolen er nu færdigt på den sydlige del. Pladserne til og med B084 kan tages i brug!
          Desværre må pladserne B085 til B095 vente et stykke tid endnu og medlemmerne må indtil da benytte grønne pladser. Hvorfor? Cementfabrikken kan først levere efter 15/5! Herefter skal støbningen hærde og der skal laves topkant. Der gives besked, når det er sket.

          Med venlig hilsen
          Havneudvalget

           Standerhejsning den 7. maj 2022

           SSF-standeren hejses lørdag den 7. maj og signalerer starten på en ny sæson.

           Vi starter med at spise fælles morgenbord fra kl. 09:30 i klubhuset.

           Kl. 11:00 hejses årets nye stander med formandens tale, dåb af nye fartøjer og en kanonsalut.

           Derefter er foreningen vært for en øl eller vand.

           Morgenbordet vil være gratis, da det er finansieret af Amager Øst Lokaludvalgs Frivilligpris som SSF vandt i 2021, men kræver, af hensyn til planlægning og indkøb, tilmelding senest den 3. maj til: ssf@sundby-sejlforening.dk

           På gensyn

           SSF Bestyrelse

            Foreningsdag d. 8. Maj

            Vi har brug for dig!

            Allerede søndag den 8. maj er der en enestående mulighed for både at bidrage til vedligeholdelse og forskønnelse af vores forening på den allerbedste måde. Det er nemlig den dag årets ”Foreningsdag” afholdes. 

            Vi starter med fælles morgenmad kl. 9,00 i Pejsestuen, hvorefter dagens mange opgaver fordeles og vi starter i arbejdshold (lavet efter de fremmødtes ønsker). 

            Kl. 13,00 Der servers frokost doneret af midler fra Frivillighedsprisen, som foreningen modtog i 2021. Efter frokosten arbejder vi videre til kl. 16,00.

            Hvad synes du, der skal laves i år? Havneudvalget har selvfølgelig mange bud på opgaver, der skal udføres, men dit forslag er måske vigtigere! Det kan jo være noget, som virker irriterende og skæmmende, som ikke er med i planerne. Dine ønsker er derfor også vigtige af hensyn til indkøb af materialer.

            Hvis du vil deltage i spisningen, så er det i år absolut nødvendigt, at du tilmelder dig senest tirsdag den 3. maj med dine eventuelle ønsker til: havneudvalg@sundby-sejlforening.dk  mærket foreningsdag.

            På gensyn
            Havneudvalget

            Arbejdsopgaver til Foreningsdagen den 09 MAJ 2022
            Klipning af hække, Opsamling af affald på pladsen, Opsamling af affald på parkeringspladsen, Lugning omkring klubhus/restaurant, Maling af affalds/miljøstationer, Maling af fritidshusets vinduer, bænke mv., Udvendig rengøring ved toiletbygninger nord og syd, Lugning/soignering af moler, Udskiftning af overdækning ved røgerlauget, Maling af afskærmning/plankeværk ved røgerlauget, Fjerne jord bag skure på nordre mole langs kolonihaverne, Rense tagrender på toiletbygning nord og syd, Fjerne trådhegn ved ”DMU sti”, Renovere skoletelt mod vest, Maling af vægge indvendigt i gæstehus, Maling af skurbagsider ud mod nordremole, fjerne overflødige skilte, Idéer fra deltagere.

             Aflysning af Bankospil d. 24. april

             Foreningens arrangementsleder har af personlige årsager besluttet at udtræde af bestyrelsen og arrangementsudvalget med øjeblikkelig virkning. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke Helle for hendes indsats for SSF i de forløbne 3 år.

             Det har ikke væres muligt for bestyrelsen med så kort varsel at finde en anden, der kunne planlægge og stå for bankospillet d. 24. april, og bestyrelsen har derfor besluttet at aflyse det.

             Hvis du brænder for at gøre en indsats for SSF eller bare har lyst til at hjælpe med at arrangere nogle af de mange arrangementer, som vi afholder hen over året, så vil jeg opfordre dig til at melde dig til arrangementsudvalget. Ring eller skriv en e-mail til mig eller et andet bestyrelsesmedlem (ssf@sundby-sejlforening.dk), så finder vi ud af det.

             Med sejlerhilsen

             Claus Brask Thomsen
             SSF Formand

              Ny informationsfolder om Lynetteholms arbejdsområder

              Skal du sejle i Københavns Havn denne sommer? Så husk, at anlæg af Lynetteholm er i fuld gang i den nordlige del af havnen øst for Trekroner. I en ny digital folder finder du information om, hvor Lynetteholms arbejdsområder er placeret på vandet, og hvad du skal være opmærksom på, når du sejler nær arbejdsområderne, hvor der ofte udføres arbejde under vandet.  

              læs folderen her >>

               Velkommen til nye medlemmer marts 2022

               Henning Kjergaard2300  København S
               Nils Elmegaard2300  København S
               Sille Avlund2300  København S
               Tom Albert Meerkatt2300  København S
               Jesper Riege2300  København S
               Josias Yde Salomonsen2200  København N
               Victor Joel Pillon Cherouk2300  København S
               Andreas Mikkelsen2300  København S

               Ifølge vedtægterne kan der gøres indsigelser indtil d. 01/5 2022 (14 dage fra d.d.)

                Ny Vestmole!

                Arbejdet med at etablere den nye spunsvæg ved vestmolen er desværre forsinket og forventes først endeligt afsluttet kort tid før 1. maj.

                Vi giver besked, når området igen kan benyttes.

                Havneudvalget

                 Årets ansøgere til skur 2022

                 anciennitetsdatomedl.nrNavn
                 01-09-2011556jesper Lorents
                 26-09-2013875Hans Christian Jensen
                 07-03-2014830Per Gargas
                 28-08-2014192Anders Rasmussen
                 28-08-2014A65Henrik Gorm Hansen
                 26-04-20161702Peter Kirkegaard
                 29-09-20161418Nanna Louis-jensen
                 27-07-20171474Peter Pouplier
                 02-08-20181760Morten Piper
                 30-08-20181765Gregers Gjersøe
                 30-08-20181768Lone Toftgård Gregersen
                 25-10-20181785Mogens Henrik Sørensen
                 21-01-20191802Peter Salling Petersen
                 28-03-20191820Torben Nielsen
                 25-04-20191827Kristian Lykkemark Andersen
                 23-05-20191841Anne-Therese Hagen
                 06-06-20191849Mathias Eli Lyngbæk
                 06-06-20191843Allan Christensen
                 01-08-20191872Simon Gerling
                 01-05-20201948Nikolai Kold
                 06-08-20201996Knud Werlin Larsen
                 09-10-20202049Louis Gaetano Volpe
                 09-04-20212107Frederik Hjelm

                  Molerenovering og brug af mastekranen

                  Molerenoveringsprojektet skrider planmæssigt frem, og der er nu støbt nyt moledæk på molestykket mellem mastekranen og den nye molestykke ud for sejlerskoleskurene. Når betonen er gennemhærdet monteres den nye hammer og pladsnumrene. Der vil dog gå endnu et par uger, inden vi kan tage det nyrenoverede molestykke i brug.

                  Næste etape er renovering af molestykket mellem sejlerskoleskurene og midterbroen, som er påbegyndt, og forventes færdigt inden påske.

                  Solen har skinnet de sidste par uger. Selvomk vi stadig har lidt nattefrost, er der ved at være forår i luften, og det begynder at rykke i bådfolket for at få bådene i vandet og monteret master og rig. Containeren og affaldscontaineren, som stod ud for masteskuret, er nu flyttet til en ny plads syd for restauranten, så masterne kan bæres ud af masteskuret og klargøres.

                  Der er et par forhold man skal være opmærksom på når masten skal monteres:

                  • Der vil være en niveauforskel mellem den nyrenoverede mole og stikmolen ved mastekranen samt sydmolen. Pas derfor på ikke at snuble!
                  • Kranarmen må IKKE løftes og/eller forlænges når der er belastning på krankrogen. Indstil derfor kranen til det rigtige udlæg INDEN masten løftes. Løft eller forlængelse af kranarmen når kranen er belastet ødelægger mekanikken, da kranen ikke er konstrueret til dette.

                  Hvis blot vi alle følger disse enkle forholdsregler, kan vi undgå skader på personer og materiel, og vores mastekran kan holde mange år endnu 😊

                  De bedste forårs- og sejlerhilsener

                  Havnekontoret.

                   Bestået teoriprøve til Duelighedsbevis

                   Vi er glade for at kunne fortælle, at alle 23 eksaminander til Teori til duelighedsbevis har bestået:

                   Kasper Sørensen, Frederik Orth Kølbel, Karen Philipp Arvedsen, Anders Nielsen, Dan Nielsen, Niels Hvidtfeldt Rasmussen, Simon Sejer Nielsen, Signe Palm, Henning Nielsen, Søren Vernegren Kirk, Jan Støvhase, Michael Refsing Andersen, Mia Thomsen, Sarah Beckerlee, Per Albrechtsen, Niels Willer, Troels Mortensen, Erik Kjøller Petersen, Cecilie Rørth, Anders Larsen, Thor Mortensen, Josefine C. B. Christensen og Kenneth Ellinghart.

                   Personerne med kursiv skrift har dermed også erhvervet det endelige duelighedsbevis.

                   Tillykke til alle.

                       Er du den nye leder til Sejlerskolen eller Ungdomsafdelingen?

                       Vil du være en del af Sundby Sejlforenings bestyrelse med ansvar for Sejlerskolen eller Ungdomsafdelingen?

                       På generalforsamlingen d. 27. marts 2022 skal vi vælge en ny Sejlerskoleleder og en ny Ungdomsleder, så har du lyst og tid til at være en del SSF’s bestyrelse de kommende år, er det nu, du skal melde dig. SSF er inde i en spændende udvikling med mange nye medlemmer og en sund økonomi. 

                       Sejlerskolen er med et solidt fundament af instruktører og rekord mange elever i gang med at implementere den ny diplomsejlerskoleuddannelse under Dansk Sejlunion.

                       Ungdomsafdelingen har også stor efterspørgsel fra børn og unge.

                       Og med de fine faciliter i og omkring DMU er der mulighed for at få et blomstrende miljø til at vokse. Ungdomsmedlemmerne sejler i foreningens fartøjer: Optimist, Zoom8, Feva RS, Yngling samt J/70

                       Vi opfordrer alle med interesse til at melde sig på banen som kandidat, og skulle du ikke blive valgt ind, er der altid brug for hjælpende hænder.

                       Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

                       Læs om Sejlerskolelederens ansvar og opgaver her!

                       Læs om Ungdomslederens ansvar og opgaver her!

                       Med sejlerhilsen 
                       SSF Bestyrelse

                         Stor fastelavnsfest i SSF

                         Stor fastelavnsfest i SSF søndag den 06. MARTS kl. 11.00
                         Tøndeslagning for børn og voksne
                         Fastelavnsboller og kakaomælk til børnene
                         Præmier til bedst udklædte
                         Gratis adgang for børn :
                         I skal tilmelde jeres børn, så vi ved hvor meget vi skal købe ind senest d.27/02/22 på denne mail:
                         arrangementsleder@sundby-sejlforening.dk eller
                         kontoret@sundby-sejlforening.dk
                         Med sejlerhilsner
                         Arrangementsudvalget

                           Molerenovering i foråret

                           Efter vi i 2020 fik renoveret den vestlige sydside af kanalen, og i 2021 fik etableret et molestykke hvor den nedlagte bedding lå, tager vi her i 2022 fat på renovering af den sydlige del af vestmolen fra mastekranmolen til midterbroen.

                           Renoveringsarbejdet udføres, ligesom sidst, af Sea Services, og påbegyndes primo februar med forventet afslutning primo april, afhængig af vejrliget.

                           Læs resten

                            Velkommen til nye medlemmer i januar 2022

                            Michael Bernfeld2670  Greve
                            Tom Jakobsen2300  København S
                            Damian Cordes2300  København S
                            Henrik H Jensen2300  København S
                            Anders Stendevad2300  København S
                            Emil Nygaard2300  København S
                            Micchelle Thybo Djarn2300  København S
                            Kim Skjoldborg2300  København S
                            Theis Brandborg2100  København Ø
                            Jan Pedersen2300  København S

                            Ifølge vedtægterne kan der gøres indsigelser indtil d. 17/2 2022 (14 dage fra d.d.)

                              Women’s Sailing Champions League i Sundby i 2023

                              Den kvindelig pendant til Sailing Champions League, hvor verdens bedste klubhold mødes og dyster om det store trofæ, skal nu sejles ud for Amagers kyst.

                              Sundby Sejlforening, som har afviklet Copenhagen WOW Sailing Event de sidste år, er og bliver det helt rigtige sted for sådan et stævne.

                              Dette er også et af budskaberne fra den internationale organisation bag Women’s SAILING Champions League, ISLA (International Sailing League Association), at WOW’s fødested, er det rigtige sted for sådan en event, fortæller Sejlsportsligaen til pressen.

                              læs hele omtalen på minbaad.dk her >>

                               Bankospil 6/2 aflyst

                               Kære alle, I denne usikre coronatid har vi besluttet at bankospillet d.06/02/2022 desværre er  aflyst.  
                               Vi har fundet en ny dato som hedder d. 24/04/2022 – nærmere information følger. 
                               Vi glæder os til at se jer allesammen. 
                               Med sejlerhilsner
                               Arrangementsudvalget

                                Kajakservice!

                                Kajakrampe

                                For at alle vore kajakroere kan dyrke deres sejlads hele året, er der lavet en isætningsplatform ud for Det Maritime Ungdomshus. Platformen kan bruges om vinteren, hvor broerne er taget ind og der ikke er både på deres faste pladser.

                                Vi håber rigtig mange får fornøjelse af den nye facilitet.

                                Havneudvalget

                                 ‘Gartner-Allan’ er gået bort

                                 Vores æresmedlem ‘Gartner-Allan’ Petersen er efter længere tids sygdom gået bort d. 26. november 2021 i en alder af 82 år. Han blev bisat ved en privat ceremoni og hans aske er spredt ud for SSF’s havn.

                                 Allan blev meldt ind i SSF d. 6. maj 1960. Han passede igennem en menneskealder foreningens grønne arealer. Han brugte det meste af sin fritid på dette arbejde, hvor han nidkært slog græs og fjernede ukrudt. Man så ham altid på foreningens område gående rundt med sin trillebør og sine haveredskaber. Altid venlig, aldrig førende sig frem, men næsten anonym travlt optaget af sine arbejdsopgaver.

                                 I 1993 blev Allan udnævnt til æresmedlem af SSF. Det stoppede dog ikke hans arbejde med foreningens grønne arealer. Det var først, da helbredet ikke længere kunne følge med, at han stoppede.

                                 I de sidste år havde Allan det helbredsmæssigt ikke godt, og han kom sjældent udenfor det plejehjem, hvor han boede, og derfor så vi ham heller ikke i SSF.

                                 SSF har meget at takke Gartner-Allan for. Må han hvile i fred.

                                 Claus Brask Thomsen
                                 SSF Formand

                                  Godt Nytår fra Formanden

                                  Først vil jeg ønske alle medlemmer et rigtig godt nytår! 

                                  Forhåbentlig er I alle kommet godt igennem julen og nytåret i familie og venners gode lag. Vi kommer desværre til at leve med covid-19 lidt længere, men meget tyder på at når foråret kommer, vil vi igen kunne leve normalt, men indtil da må vi følge de forholdsregler, som myndighederne anbefaler. Det går ikke så meget ud over vores foreningsaktiviteter, men Restaurant Sundby Sejl er ramt af restriktionerne mod store selskaber. De holder dog åbent vinteren igennem, og jeg vil da opfordre jer til at besøge restauranten, så der er noget liv i klubhuset.

                                  2022 ser ud til at blive endnu et år med mange aktiviteter for medlemmerne. Foreningen har en god økonomi, bl.a. på grund af den store medlemsfremgang vi har haft, så vi har både mulighed for at fortsætte renoveringen af molerne og igangsætte nye aktiviteter under de forskellige udvalg. I 2021 fik vi netto 85 nye medlemmer, således at vi ved årets udgang nu er 1163 medlemmer.

                                  D. 28. oktober 2023 kan SSF fejre 100 års fødselsdag. På medlemsmødet i oktober blev der diskuteret forskellige forslag til, hvordan vi skal fejre dette, herunder at vi skal fejre jubilæet igennem hele 100 års jubilæumssæsonen, dvs. fra standerhejsning til standernedhalingen. Det blev besluttet at nedsætte et 100 års jubilæumsudvalg, der skal komme med et oplæg til bestyrelsen. Hvis du har lyst til at deltage i dette udvalg, eller har ideer til hvordan vi kan fejre de 100 år, så kontakt snarest formanden.

                                  Der er forskellige medlemsarrangementer planlagt i løbet af vinteren som vi håber at vi kan afholde, og jeg vil opfordre alle til at deltage i disse. Vores mange udvalg dygtiggør sig på kurser og/eller planlægger den kommende sommers mange aktiviteter. Hvis du har lyst til at gøre en indsats i et af disse udvalg eller som træner, instruktør eller hjælper ved aktiviteter, så vil jeg opfordre dig til at tage kontakt til udvalgsformanden og ’melde dig på banen’. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside under fanen KONTORET->Bestyrelsen->Foreningens faste udvalg.

                                  Bestyrelsen er heller ikke gået i vinterhi. I den kommende weekend afholder vi en visionsdag, hvor vi vil begynde arbejdet med at lave en vision for SSF i de næste 5-10 år. Det er spændende at samle alle de gode ideer, der er i foreningen, i en fælles vision. I vil høre nærmere fra bestyrelsen, når der kommer et konkret oplæg ud af vores anstrengelser.

                                  Til slut vil jeg ønske jer alle en god vinter og et godt helbred. Pas godt på hinanden!

                                  Med sejlerhilsen

                                  Claus Brask Thomsen
                                  SSF Formand

                                   Velkommen til den nye pladsmand

                                   Bjarno Sørensen blev ansat som vikar for vores Pladsmand i slutningen af september, og han søgte stillingen som ny Pladsmand, da vi slog stillingen op.

                                   Selvom vi fik mange kvalificerede ansøgere, stod det hurtigt klart for ansættelsesudvalget at Bjarno skulle være vores ny Pladsmand, og bestyrelsen har derfor ansat Bjarno som Pladsmand i SSF.

                                   Vi har været glade for ham i hans tid som vikar og jeg er sikker på at Bjarnos energi, foretagsomhed og venlige væsen vil blive en stor gevinst for SSF. 

                                   Bjarno vil arbejde på fuld tid om sommeren. I perioderne, hvor de fleste både skal i vandet og op fra vandet, vil han desuden arbejde om lørdagen.

                                   I vintermånederne fra d. 1. december til den 31. marts vil Bjarno arbejde på nedsat tid. I denne periode vil han dog normalt kunne træffes på pladsen mandag, onsdag og fredag.

                                   Vi ønsker Bjarno velkommen som vores Pladsmand!

                                   Med sejlerhilsen
                                   SSF Bestyrelse

                                    Har du ændringer til dine kontaktinformationer?

                                    SSF sender I den kommende uge opkrævninger ud for kontingenter, pladslejer m.v. Vi fakturerer via Mastercard BetalingsService, så det er vigtigt at vi har din rigtige adresse i vores medlemsregister.

                                    Vi opfordrer alle til at tilmelde betalinger fra SSF til BetalingsService i Netbanken, da det er billigere og nemmere for foreningen i stedet for a fremsende girokort.

                                    Hvis du har ændringer til din adresse, tlf. eller mobilnr., e-mailadresse, eller hvis der skal ændres ved dine abonnementer, så kontakt snarest kontoret på kontoret@sundby-sejlforening.dk

                                    På forhånd tak!

                                     Vintersæson i SSF

                                     Det er nu for alvor vintersæson i SSF. Alle både er enten kommet på land, eller ligger på deres vinterplads i vandet. Vinterens skiftende vejrforhold med høj/lavvande, stærk blæst eller kraftigt nedbør påvirker bådene, og mange bådejere udviser godt sømandskab og kikker jævnligt forbi havnen for at sikre sig at deres båd er i orden. 

                                     Men det er desværre ikke alle bådejere, der er lige opmærksomme på at båden skal tilses med jævne (hyppige) mellemrum – også i vintersæsonen – for at sikre at stativ, presenning, surringer og/eller fortøjninger m.v. er OK. Alle bådejere opfordres derfor til løbende at inspicere deres båd, også om læ, og foretage de nødvendige tiltag, som sikrer at båden kommer vel igennem vintersæsonen, uanset om båden er på land eller i vandet.

                                     De bedste sejlerhilsener

                                     Havnechefen

                                      Skurtildeling 2021

                                      2021 har været et kompliceret år mht. skurtildelinger, da en del af de tilbagekøbte skure har været i meget dårlig stand, og mangler og dårlig vedligeholdelse har måtte udbedres, før de kunne formidles videre til de nye ejere efter ekspektancelisten.

                                      Herudover har foreningen fået bygget 7 nye enkeltskure under eksisterende tag på nordre plads, og et antal dobbeltskure er blevet ombygget til enkeltskure.

                                      Prisen på et skur der er i OK stand er af bestyrelsen sat op til 3.000 kr. for et enkeltskur og 6.000 kr. for et dobbeltskur.

                                      I alt 23 skure inklusiv 7 nye skure er blevet tildelt i 2021.

                                      Se listen over de tildelte skure her.

                                      Med sejlerhilsen
                                      SSF Havneudvalg

                                       Tilmelding til sejlerskolen – 2022

                                       dsc_6268

                                       Der er mange, der ønsker at lære at sejle. Da der er et begrænset antal pladser på sejlerskolen, bliver pladserne fordelt efter medlemsanciennitet. Jo før du har meldt dig ind i Sundby Sejlforening, jo større chance har du for at få en plads.

                                       Elever, der har deltaget på SSF’s sejlerskole i sejlbåd én sæson, har førsteprioritet til andet års sejlads.
                                       Kurset er vederlagsfrit, men det er en forudsætning for tilmeldingen at man er A-aktivt medlem af SSF. Tilmeldte medlemmer uden duelighedsbevis vil blive prioriteret til optagelse i sejlerskolen.

                                       Du tilmelder dig sejlerskolen ved at udfylde og indsende skemaet herunder. Vi forventer at sende dig svar senest den 1. februar 2022.

                                       OBS! Der åbnes for tilmelding den 1. januar 2022 kl. 00:00 og lukkes d. 24. januar 2022 kl. 23:59.

                                       Læs resten

                                         Fejl i medlemsbladet

                                         SÆTTERNISSEN HAR VÆRET PÅ SPIL

                                         I det medlemsblad, der lige er udsendt til alle medlemmer, har sætternissen været på spil og annonceret med en ukorrekt dato på sejlforeningens traditionelle bankospil.

                                         Den korrekte dato er:

                                         SØNDAG DEN 6. FEBRUAR kl. 13,00

                                         og vi håber selvfølgelig I vil møde talstærkt op.

                                         Derudover fremgik de i bladet, at den nye pladsmand Bjarno Sørensen var en del af bestyrelsen. Dette er naturligvis IKKE korrekt.

                                         Bladudvalget beklager den skete fejl.

                                         Godt Nytår
                                         Bladudvalget

                                           Moleprojekt

                                           I midten af januar 2022 vil molen på strækningen mellem mastekranen og den nedlagte bedding istandsættes. Hvis bestyrelsen skønner, at der er midler til det, så vil det også gælde strækningen til midterbroen.

                                           Alle der har båden liggende her for vinteren kan derfor forvente en henvendelse om, at båden i en kortere periode skal flyttes til en anden grøn plads. Hvis det ikke kan lade sig gøre, da at sejle båden til en anden havn.

                                           Havneudvalget     

                                               Velkommen til nye medlemmer i november 21

                                               Inge B. Jensen2300  København S
                                               Tine Kotb2300  København S
                                               Mares Radomir2300  København S
                                               Ida Ben-Hamadou2300  København S
                                               Lars Bogetoft2300  København S
                                               Jeppe Taudal Thorsen1320  København K
                                               Stefano Zorzi2100  København Ø
                                               Rebecca Artych1950  Frederiksberg C

                                               Ifølge vedtægterne kan der gøres indsigelser indtil d. 12/12 (14 dage fra d.d.)

                                                   Velkommen til nye medlemmer i sep/okt 21

                                                   Maria Thastum2300  København S
                                                   Ulla Stuart2300  København S
                                                   Dimitris Moidinis2610  Rødovre
                                                   Lærke Havbløkke Tomassen2300  København S
                                                   Felix Havbløkke Tomassen2300  København S
                                                   Dorthe M. Hansen2200  København N
                                                   Philip Ejlev Eisen2200  København N
                                                   Sara Braunstein2300  København S
                                                   Anne-Marie Fogelstrøm2300  København S
                                                   Niels Fogelstrøm2300  København S
                                                   Jeppe Nybroe2100  København Ø
                                                   Gunhild Jørgensen1420  København K
                                                   Cecilie Westergaard2300  København S
                                                   Martin Frøstrup2300  København S
                                                   David Ravn Senderovitz2300  København S
                                                   Karin Elsbudottir2300  København S
                                                   Louise Stryhn Borg2300  København S
                                                   Christopher Xia Shing Zee2300  København S
                                                   Malte Jarlgaad Hansen2000  Frederiksberg
                                                   Lars Emil Kragh2450  København SV
                                                   Anders Holm2300  København S
                                                   Marc Somers2300  København S
                                                   Lene Reinholdt Jensen2300  København S

                                                   Ifølge vedtægterne kan der gøres indsigelser indtil d. 28/11 (14 dage fra d.d.)

                                                    Sundby Sejlforening vinder årets frivilligpris

                                                    For tiende år uddeler Amager Øst Lokaludvalg årets frivilligpris til en forening, der har udmærket sig for frivilligt arbejde. I jubilæumsåret blev det Sundby Sejlforening, der fik prisen for snart 100 års arbejde med sejlsport ved Amager Strand.
                                                    SSF var indstillet fra flere sider, og det blev i indstillingerne fremhævet, at de frivillige spiller en afgørende rolle i alt fra bestyrelsesarbejde over sejlerskole og til afvikling af stævner.

                                                    Læs artiklen fra Amagerøstlokaludvalg her >>

                                                      Sundby Sejlforening søger ny Pladsmand m/k

                                                      Sundby Sejlforening er en fremgangsrig forening med mere end 1.100 aktive medlemmer og egen privat havn med offentlig adgang, beliggende på lejet område tæt ved det nyudviklede område Amager Øst. Vi søger nu en Pladsmand m/k til at udføre arbejde på foreningens område samt servicering af foreningens medlemmer og gæster.

                                                      Vi har valgt at annoncere stillingen på Jobindex.dk som ”Havneassistent/Pladsmand m/k” for at skabe interesse for stillingen og få flere ansøgere.

                                                      Sundby Sejlforening søger snarest muligt en ny Pladsmand m/k. Har du et brændende ønske om at holde foreningens havn, plads, bygninger og materiel i en ordentlig stand, samt at sætte service overfor medlemmer, brugere og gæstesejlere i højsædet, og kan du indgå i en foreningsledet organisation, hvor service og mindre reparationer/vedligeholdelse/oprydning/rengøring er en del af dagligdagen, så hører vi gerne fra dig.

                                                      Sundby Sejlforening har en lang historie (stiftet i 1923), men vi oplever i disse år en kraftig vækst både i antal medlemmer og i aktiviteter; bl.a. står vi overfor en række molerenoveringsprojekter.

                                                      Sundby Sejlforenings Havn har 315 bådpladser i vandet, ca. 75 joller og trailerbåde på land samt ca. 1000 gæstesejlere om året.

                                                      Med sejlerhilsen
                                                      SSF Bestyrelse

                                                        Noter fra medlemsmødet d. 7 oktober

                                                        D. 7. oktober blev der afholdt medlemsmøde i SSF hvor ca. 50 medlemmer deltog.

                                                        Udover kommentarer og spørgsmål fra de fremmødte medlemmer, blev der diskuteret nogle emner som bestyrelsen gerne ville høre medlemmernes holdninger til.

                                                        Emnerne var bl.a. 

                                                        • Vision for SSF; ideer, ønsker og forbehold til hvilke muligheder du ser i de næste 5 – 10 år for SSF
                                                        • Hvordan kan vi styrke aktiviteterne i Ungdomsafdelingen, Kapsejladsafdelingen og Sejlerskolen
                                                        • Hvordan skal vi fejre 100års jubilæet i 2023?

                                                        Under det første punkt blev det bl.a. diskuteret hvorvidt SSF skulle involvere sig i et projekt omkring ’Ny Prøvestens Lystbådehavn’. Derudover blev der snakket om bedre faciliteter for gæstesejlere, Halvtag til lange master og fondssøgning.

                                                        Under det andet punkt blev der bl.a. diskuteret hvordan der kunne tiltrækkes flere hjælpere til ungdomsafdelingen. Mangel på både i sejlerskolen. Problemer med ansvar for vedligeholdelse af delebådene samt ønsker om flere aktive kvinder i foreningen.

                                                        Bestyrelsen informerede om at man vil anskaffe endnu en J/70 til næste sæson.

                                                        Med hensyn til fejringen af 100års jubilæet var der mange idéer, fra nye toiletbygninger, kapsejlads og fest til en 100års sæson.

                                                        Efter diskussion af de ovennævnte emner, blev der også tid til spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte medlemmer bl.a.:

                                                        • Forslag om etablering af Teleslynge-anlæg i klubhuset. 
                                                        • Spørgsmål til likviditeten i i år og næste år.
                                                        • Spørgsmål til beskæring af træer og buske på søndre mole.
                                                        • Hvad gør vi med de misligholdte både der fylder i havnen?

                                                        Diskussionerne var som altid i SSF livlige, og vidner om at vi har en levende forening med engagerede medlemmer.

                                                         En fiskekonkurrence med mange fisk, men for få deltagere

                                                         SSF afholdt fiskekonkurrence 25. september 2021. DMI lovede for dagen rigelig vind krydret med hårde vindstød. Heldigvis var deltagerne i konkurrencen også i stødet. De landede nemlig mange fine fisk – og mange med rimelig størrelse.

                                                         Max sejlede sammen med farmand Mikkel og Jan Kristoffersen (Jans Lystfiskershop) på BOTO. Teamet satte konkurrencerekord med syv arter, ligesom de landede en havørred på 1,6 kg.
                                                         Læs resten

                                                          Standernedhaling og Afriggergilde lørdag d. 30. oktober

                                                          Det er nu blevet den tid på året, hvor dagene bliver kortere & temperaturen mærkbart lavere, master rigges af & bæres i skuret, græsset studses på vinterpladserne og enkelte både står allerede i stativ.

                                                          Lørdag den 30. oktober 2021 haler vi standeren ned!

                                                          Klokken 17 ved flagmasten foran klubhuset
                                                          Formanden siger tak for sæsonen, hvorefter standeren stryges og samtidigt skyder kanonlauget sæsonen af. Efter et SSF-leve giver foreningen et glas vin, en vand eller en øl.

                                                          Klokken 18 i Restaurant Sundby Sejl
                                                          Afriggergilde med middag og efterfølgende dans til levende musik i klubhuset

                                                          Menu
                                                          Menuen bestående af hovedret, dessert og kaffe.
                                                          Til middagen serveres ½ fl. vin eller 3 fl. øl/vand pr. person.

                                                          Efter maden spiller ”Stop en halv” op til dans.

                                                          Klokken 02:00
                                                          Festen slutter.

                                                          Sådan kommer du med
                                                          Som noget nyt vil salg af billetter til Afriggergildet med middag og dans  foregå direkte hos SSF.
                                                          Du kan tilmelde dig ved senest d. 25/10 at indbetale kr. 200,00 pr. person til: MobilePay: 31583  
                                                          Skriv i kommentarfeltet:  Medlemsnr., navn(e), AFRIGGERGILDE

                                                          Ved spørgsmål kontakt Joan på ssf@sundby-sejlforening.dk

                                                          Vi glæder os til at se rigtig mange af jer. 
                                                          NB Der er plads til 150 deltagere ved middagen, og billetter sælges efter ’først til mølle’ princippet!

                                                          Med venlig hilsen
                                                          SSF Arrangementsudvalg

                                                           Medlemsmøde d. 7. oktober

                                                           Torsdag den 7. oktober kl. 19:00-21:00, mødes SSF’s medlemmer og bestyrelse i klubhusets Store Sal. 

                                                           SSF Kontoret holder derfor ekstraordinært lukket torsdag d. 7. oktober!

                                                           Ifm. medlemsmødet har Restaurant Sundby Sejl følgende medlemstilbud:

                                                           ’Dagens ret + 1 øl/vand’ for 100,00 kr. Tilbuddet serveres i tidsrummet kl. 17:00 til 18:30.

                                                           Reservation hos restauranten er nødvendigt senest tirsdag d. 5. oktober.

                                                           Mødet vil blive afholdt iht. de anbefalinger som myndighederne har givet mht. covid-19, og bestyrelsen opfordrer alle til at overholde disse anbefalinger ved f.eks. at undgå fysisk kontakt, at holde afstand, brug af håndsprit, m.m.

                                                           På medlemsmødet er der i modsætning til på generalforsamlingen tid til at gå i dybden med de emner man ønsker at diskutere. Medlemsmødet kan ikke formelt beslutte noget, men de synspunkter der fremsættes og styrken af støtten til synspunkterne indgår som et vigtigt input til bestyrelsens beslutninger.

                                                           Bestyrelsen ønsker at høre medlemmerne holdning til følgende emner:

                                                           • I 2016 lavede en gruppe medlemmer et idekatalog over, hvordan de så SSF kunne udvikle sig i fremtiden. Mange af deres visioner er allerede blevet nået, så bestyrelsen vil i løbet af vinteren holde en visionsdag, hvor vi i bestyrelsen vil arbejde med visioner på alle foreningens områder.

                                                           Kom med dine ideer, ønsker og forbehold til hvilke muligheder du ser i de næste 5-10 år for SSF.

                                                           • Bestyrelsen ønsker på kort sigt at styrke aktiviteterne i Ungdomsafdelingen, Kapsejladsafdelingen og i Sejlerskolen f.eks. med anskaffelse af nyt materiel og bedre udnyttelse af det nuværende materiel.

                                                           Kom med dine input og giv din mening, ønsker og forbehold til kende, f.eks.:

                                                           • Ideer til hvordan vi får flere instruktører, trænere, hjælpere
                                                           • Ideer til finansiering
                                                           • Vil du hjælpe med i et sponsorudvalg?
                                                           • Ideer til nye aktiviteter

                                                           Alle medlemmer opfordres til udtrykke deres ønsker til nye aktiviteter og brugen af vores faciliteter, så vi fortsat kan udvikle vores dejlige forening og havn.

                                                           Med sejlerhilsen
                                                           SSF Bestyrelse

                                                           24-09-2021

                                                            Vikar for pladsmanden

                                                            Foreningen har ansat Bjarno Sørensen som vikar på pladsen. Bjarno vil under ledelse af Erik, vores Havnechef, være at finde på pladsen i perioden fra den 27. september til den 30. november 2021.

                                                            Bjarno vil arbejde fuld tid (37 timer/uge). Den daglige normale arbejdstid er placeret fra mandag til fredag i tidsrummet kl. 08:00 – 18:00 og lørdage i lige uger (til og med uge 44) kl. 09:00-13:00. Bjarno vil umiddelbart holde fri om onsdagen.

                                                            Bjarnos primære opgaver er praktiske gøremål på havn og plads, herunder oprydning, opsamling af skrald, mindre reparationer, pasning af de grønne arealer i samarbejde med frivillige og tjek af toiletbygninger og udvendige toiletter i klubhuset (herrer og damer alle steder) for håndklædepapir, toiletpapir, sæbe og evt. andre mangler.

                                                            Desuden vil Bjarno passe havnekontoret i åbningstiden under Eriks ferie i uge 41 og 45.

                                                            Bestyrelsen ønsker Bjarno velkommen til Sundby Sejlforening og til vores havn.

                                                            Hvis du oplever, at noget er i uorden på havn og plads, skal du henvende dig til Erik på Havnekontoret (mobil 30621405) eller sende en e-mail til havnen@sundby-sejlforening.dk.

                                                            Med sejlerhilsen
                                                            SSF Bestyrelse

                                                            27-09-2021

                                                              Årets SSF’er 2021

                                                              Traditionelt har vi ved afriggergildet uddelt en pokal til ’Årets SSF’er’. Årets SSF’er et medlem, der har lavet et stort og uegennyttigt arbejde for vor forening. Bestyrelsen synes, at der er mange, unge som gamle, der gør et rigtig godt stykke arbejde for SSF, og som har været i betragtning som Årets SSF’er 2021’.

                                                              I den sidste årrække har vi givet pokalen til én eller flere medlemmer, der igennem mange år har tjent klubben og derved fortjent hæderen. I år har vi kigget en anden vej, da vi traf vores valg, for at sætte fokus på vores ungdomsarbejde.

                                                              Årets SSF’er er en ung gut fra ungdomsafdelingen. Han er en del af vores Youngsters Team og har også deltaget på andre af vores hold i sejlsportsligaen. Han har bestået førerprøven i år og meldt sig klar til at instruere nye sejlere fra næste sæson. Han har været hjælper på vandet ved vores DM-stævner i år. Men ikke mindst tildeles han titlen, fordi han med sit gode humør, sin store energi (og mange kræfter) og sit altid positive væsen rager op som en rollemodel i ungdomsafdelingen. Vort håb er at vi med dette valg af Årets SSF’er vil sætte fokus på det store arbejde der udføres i ungdomsafdelingen, og at det vil inspirere andre til at være aktive i ungdomsafdelingen, både børn, unge og voksne.

                                                              Tillykke til ’Årets SSF’er 2021’: Hjalmar Elmegaard 

                                                               Velkommen til nye medlemmer i August 2021

                                                               Emil Lund T Christensen2200  København N
                                                               Niels Willler2300  København S
                                                               Pernille Rørth2300  København S
                                                               Cecilie Rørth2300  København S
                                                               John Schmidt2300  København S
                                                               Morten Tellefsen2300  København S
                                                               Vibeke N Andersen2300  København S
                                                               Dorthe Duus Nielsen2300  København S
                                                               Morten Duus Nielsen2300  København S
                                                               Olmo Ahlmann2300  København S
                                                               Flemming Andersen2300  København S
                                                               Alex Møller26135 Landskrona
                                                               John Kenny Rasmussen1620  København V
                                                               Oliver Kjærsgaard2300  København S
                                                               Birgit Helle Martens2300  København S
                                                               Nicklas Martens2300  København S
                                                               Maria Martens2300  København S
                                                               Bo Landgreen-Petersen2200  København N
                                                               Rasmus Lyhne2300  København S
                                                               Thomas Mikkelsen2300  København S
                                                               Marianne G. Frøstrup2300  København S
                                                               Anders Kristiansen2300  København S
                                                               Bo Laksafoss Holbek2300  København S
                                                               Josefine Kampmann1623  København V
                                                               Hans Christian Jeppesen2300  København S
                                                               Gabriele Albani2100  København Ø
                                                               Mayada Magdi Mohamadani2200  København N
                                                               Neel Bodholdt2300  København S
                                                               Lotte Boas2300  København S
                                                               Jeppe Tuxen2500  Valby
                                                               Jannik Nisted Nipper1904  Frederiksberg C
                                                               Pamela Nørgaard2720  Vanløse
                                                               Mia Høyland- McMahon2100  København Ø

                                                               Ifølge vedtægterne kan der gøres indsigelser indtil d. 27/9 (14 dage fra d.d.)

                                                                Vores pladsmand stopper

                                                                Vores pladsmand Jon Høgsted Hansson har valgt at opsige sin stilling hos SSF, således at han stopper med udgangen af september måned. Han vil dog afvikle noget restferie, inden han stopper.

                                                                Bestyrelsen takker Jon for hans indsats for Sundby Sejlforening og ønsker God Vind fremover.

                                                                Med sejlerhilsen

                                                                SSF Bestyrelse

                                                                 Parkering

                                                                 Der er nu opsat nye skilte på parkeringspladsen, så det er tydeligt, at det er en privat parkeringsplads. Der vil laves stikprøver på, om det kun er medlemmer, som parkerer på pladsen i tidsrummet kl. 22,00 – 08,00. Altså om natten! 

                                                                 Hvad skal du gøre, hvis du benytter pladsen i det tidsrum? Du skal blot lægge en seddel i forruden med dit medlemsnummer og navn, så bliver du ikke politianmeldt.

                                                                 Brug derfor altid trygt parkeringspladsen for du må jo ikke holde på havnepladsen.

                                                                 I vort reglement for PLADSEN i §1 står: ”…Al motorkørsel og parkering uden tilladelse på havnepladsen er forbudt. Ærindekørsel er tilladt. Ved kørsel på havnepladsen skal vises størst muligt hensyn til fartøjer under klargøring. Cykler og knallerter skal henstilles på de af bestyrelsen anviste pladser. Hvis de henstilles udenfor disse, kan de fjernes uden ansvar……”

                                                                 I sommerperioden er der dog mulighed for – efter aftale med Havnechefen – at parkere på området, hvor den nedlagte bedding var.

                                                                 Havneudvalget

                                                                   Skal du med til årets sjoveste kapsejlads?

                                                                   Sundby Cup 2021 4. – 5. september

                                                                   Vil du møde andre medlemmer og deltage i årets sjoveste kapsejlads? Så er Sundby Cup lige noget for dig – og nu er det tid til at tilmelde sig.

                                                                   Årets stævne løber af stablen den 4.-5. september, og det spiller ingen rolle, om du er nybegynder eller verdensmester – bare du er medlem af SSF. Der vil som sædvanligt blive konkurreret i klubbens Ynglinge til søs, ligesom der vil være grill og aktiviteter på land – ikke mindst den populære middag lørdag aften. Så tag medbring endelig familien og kom med til et par gode dage til søs.

                                                                   Læs resten

                                                                    Navigation 2021/2022 i Sundby Sejlforening

                                                                    Kun for medlemmer af SSF.

                                                                    Undervisningsdag: 
                                                                    Mandag eller tirsdag kl. 19.00 – 21.00

                                                                    Kursusstart: 
                                                                    Mandag den 4. oktober eller tirsdag den 5. oktober i Skipperstuen.

                                                                    Kurset gennemgår det pensum der skal bruges for at bestå Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve for lystsejlere, teoretisk del.

                                                                    Påregn et kursusforløb med en del hjemmearbejde. Kurset afsluttes med prøve i en af weekenderne 5.-6. eller 12.-13. marts 2022.

                                                                    Pris for kurset er 2.000 kr. inkl. materialer, men ekskl. prøvegebyr (250 kr. i 2021). Materialer udleveres på første kursusdag.

                                                                    Læs resten

                                                                     Havnepladser 2021

                                                                     Årets uddeling af pladser i havnen er nu afsluttet. På oversigten kan det ses, at der i år er uddelt 67 pladser i form af fastepladser, byttepladser og lånepladser. Det er rigtig mange medlemmer, der nu har en sæson, hvor deres fartøj kan være i havnen på deres ”egen” plads.

                                                                     Desværre er der jo også næsten lige så mange, der må håbe på, at der til næste år bliver en plads til dem.

                                                                     Husk at alle med låneplads og ansøgere, der ikke fik en plads i år, skal søge igen i december / januar.

                                                                     Hilsen Havneudvalget

                                                                     Liste over tildelte havnepladser

                                                                      Lidt om Gæstebilletter

                                                                      Alle SSF’ere ved, at gæster i havnen skal løse billet for at ligge i havnen (ligesom vi selv skal, når vi ligger i fremmed havn), men ikke alle ved hvad informationerne på billetterne betyder.

                                                                      Vi har 3 kategorier af gæster:

                                                                      A – Fuldt betalende gæster (p.t. kr 150,00 pr. påbegyndt døgn)
                                                                      B – Frihavnegæster (fra havne, som er med i frihavnsordningen, p.t. kr 50,00 pr. påbegyndt døgn)
                                                                      C – Egne medlemmer uden fast plads eller låneplads (p.t. kr 40,00 pr påbegyndt døgn)

                                                                      Gæstekategorien er printet på billetten, sammen med udløbs-/afrejsedatoen.

                                                                      Når billetten købes i havneautomaten, skal gæsten indtaste nogle oplysninger:

                                                                      A – Fuldt betalende gæster skal vælge nationalitet og indtaste bådnavn og mobiltelefonnr.
                                                                      B – Frihavnegæster skal vælge nationalitet og indtaste bådnavn, hjemhavn og mobiltelefonnr.
                                                                      C – Egne medlemmer uden fast plads eller låneplads skal indtaste medlemsnr. og mobiltelefonnr.

                                                                      I fald en gæstesejler (eller et medlem uden fast plads eller låneplads) optager en plads, som skal benyttes af et medlem, eller ligger uhensigtsmæssigt, kan gæsten/medlemmet altså kontaktes via det telefonnr., der er printet på billetten.

                                                                      Egne medlemmer uden fast plads eller låneplads skal i øvrigt være opmærksom på, at båden skal tilses ofte (gerne dagligt) for at sikre at pladsen fortsat er ledig, og at båden skal kunne flyttes med kort varsel ifald den faste bruger af pladsen skal bruge denne.

                                                                      Gæstebilletter skal altid anbringes så de er let aflæselige fra molen/broen; og gamle billetter skal fjernes, så der ikke kan opstå tvivl om betalingen.

                                                                      Der kan opstå situationer med trængsel i havnen; eksempelvis hvis vejret er dårligt og gæstesejlere ikke kan forlade havnen. I sådanne tilfælde kan det blive nødvendigt at gæsterne, eller hjemvendte medlemmer må ligge midlertidigt på en uhensigtsmæssig plads, eksempelvis i et hjørne, i slæbestedet eller ved servicekajen. Dette er selvsagt ikke optimalt, men når blot alle involverede udviser lidt smidighed og godt humør, skal det nok gå alt sammen 😊

                                                                      De bedste sejlerhilsener

                                                                      Havnekontoret

                                                                       Kom til kapsejladsmøde d. 12/8

                                                                       Kære alle sejlere og frivillige

                                                                       Tak for den store opbakning til DM for Nordisk Folkebaad, Det er væltet ind med positive tilbagemeldinger. Dejligt at vi i Sundby kan lave store stævner.

                                                                       Vi går nu ind i planlægningen af de næste stævner og kapsejladser i august, september og oktober. Derfor indkaldes til møde for alle der er interesseret kapsejlads i Sundby.

                                                                       • Vi har fået et folkebådsfelt i SSF, her er det aftalt at lægge bane ud om tirsdagen, startende fra d.24/8.
                                                                       • Vi har WOW stævne d. 18-19/9 
                                                                       • DM for melges 24. d.8-10/10.

                                                                       Til disse stævner, er der brug for frivillige til rib´s, morgenmad, banemærker…..

                                                                       Vi har fået flere henvendelser fra medlemmer der gerne vil sejle J/70, så vi skal se om vi kan lave et nyt hold.

                                                                       Så hvis du vil hjælpe eller skal sejle, så kom til mødet d.12/8 kl 19.00 i klubhuset

                                                                       Håber at se så mange så muligt.

                                                                       Hvis du ikke har mulighed for at komme til mødet, men gerne vil give en hånd med så send en mail til kapsejlads@sundby-sejlforening.dkher skriver du hvilke stævner du har mulighed for hjælpe

                                                                       Kapsejladsudvalget.

                                                                         Velkommen til nye medlemmer i Juni

                                                                         Charlotte Sørensen2300  København S
                                                                         Solveig Werling2300  København S
                                                                         London Linnet2300  København S
                                                                         Iben Melshiorsen2770  Kastrup
                                                                         Sølve R Hansen2400  København NV
                                                                         Johan Lehrmann2300  København S
                                                                         Martin Hansen2300  København S
                                                                         Laura Dombernowsky2300  København S
                                                                         Lise Richter2000  Frederiksberg
                                                                         Sven Ming Lu2300  København S
                                                                         David Utzon-Frank2500  Valby
                                                                         Claus Aabling2200  København N
                                                                         Juliehannah Hughes Hansen2200  København N
                                                                         Lasse Pedersen2300  København S
                                                                         Karis Amata Zecchi1400  København K
                                                                         Jakob Frank Holmelin2300  København S
                                                                         Kennet K. Lauridsen2300  København S
                                                                         Jens Jørgsholm1400  København K
                                                                         Bjørn Jørgsholm1415  København K

                                                                         Ifølge vedtægterne kan der gøres indsigelser indtil d. 22/7 (14 dage fra d.d.)

                                                                          Pas på dit udstyr i havnen!

                                                                          Sundby Sejlforening er blandt landets største og rigtig mange medlemmer nyder at være medlem af foreningen.

                                                                          Men det betyder desværre også, at der er rigtig meget udstyr på foreningens område! Og hvad så?

                                                                          For at området ikke fyldes med efterladte genstande, så prøver havnemyndigheden hele tiden at rydde op og fjerne alt, hvad der ser efterladt, værdiløst og ubrugeligt ud. Men hvordan kan man sikre, at der ikke ind imellem bliver fjernet en genstand, som stadig er i brug og af værdi for ejeren – der er jo en ejer til alt i havnen.

                                                                          Svaret er enkelt:
                                                                          Alt skal være mærket med medlemsnummer og bådnavn

                                                                          Når en genstand findes kan ejeren derfor altid kontaktes for at få den bragt til opbevaring, hvor den ikke genere andre eller virker glemt.
                                                                          Så det er om at få efterset master, bomme, bukke, stativer mv. om der er tydelig markering herpå. Stiger kan selvfølgelig sikres ved at være fastlåst til bådstativet.

                                                                          På gensyn til et nyt år, hvor alle er med til at holde orden i havnen.

                                                                          På forhånd tak

                                                                          Havneudvalget 

                                                                            Vinter i SSF!

                                                                            Sundby Sejlforening har atter haft et fantastisk år, hvor vi igen har fået mange nye medlemmer. Velkommen til alle, der selvfølgelig skal have det bedst mulige ud af deres medlemskab.

                                                                            Vores succes betyder selvfølgelig også mere pres på vores tilbud!

                                                                            Her drejer det sig alene om vores landpladser.

                                                                            Læs resten

                                                                              SSF’s klublokaler er igen åbne for medlemmer

                                                                              Bestyrelsen for SSF følger de anbefalinger, som vi modtager fra DIF og Dansk Sejlunion. Af meddelelse fra Dansk Sejlunion kan læses, at vores foreningslokaler, dvs. Skipperstuen, Fritidshuset, Medlems- og gæstehuset (’Kajakhuset’) og Saltsø Pavillonen nu også må benyttes til socialt samvær og anden ukontrolleret brug. 

                                                                              Vi må afholde foreningsarrangementer indendørs med op til 100 deltagere, så længe den ansvarlige for arrangementet kontrollerer at alle har et gyldigt coronapas, og at der er min 2 m2 gulvplads pr. deltager. 

                                                                              ’Stuerne’ i Fritidshuset er ca. 50 m2, så der må være max 25 deltagere til f.eks. seniorernes onsdagsfrokost eller tilsvarende officielle arrangementer. Husk at der kun er adgang med et gyldigt coronapas! 

                                                                              Læs resten

                                                                               Nyt om DM for Nordisk Folkebåd 1-3 juli

                                                                               Der er nu 14 dage til stævnet i Sundby, og planlægningen skrider fremad.
                                                                               Der er Pt. 33 tilmeldte både, hvilket giver omtrent 100 deltagere.

                                                                               Her lidt info om det praktiske:
                                                                               Stævnedeltagerne skal ligge på Søndre mole mellem plads 38 og 67. Der er sendt mail ud til de berørte pladslejere om at søge andre pladser i havnen i perioden 30/06-04/07. Vi skal prøve at være behjælpelige med alternative pladser.
                                                                               Der er også taget kontakt til de medlemmer, der skifter rundt mellem de grønne pladser om at de skal flytte til andre havne i perioden 27/6-04/07.

                                                                               Læs resten

                                                                                Mastekranen virker igen!

                                                                                Vi har i weekenden haft et nedbrud på mastekranen ved søndre mole, til gene for en del bådejere, som havde planlagt at sætte mast på deres båd i weekenden.

                                                                                Nedbruddet skyldtes at nødstoppet på fjernbetjeningen var gået i stykker – formentlig ved tab af fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen er nu udskiftet (og indkodet), og mastekranen virker igen 😊

                                                                                Læs resten

                                                                                 Sankt Hans aften i SSF

                                                                                 Onsdag den 23. juni, fejrer vi, som vi plejer i Sundby Sejlforening, Sankt Hans ved Det Maritime Ungdomshus på Nordre mole med grill, musik og bål.
                                                                                 Grillen bliver tændt ved atten-tiden.
                                                                                 Tag din madkurv med og kom og nyd stemningen og udsigten.
                                                                                 Der bliver holdt båltale kl.ca. 20.50
                                                                                 og bålet tændes kl. ca. 21.00

                                                                                 Arrangementsudvalget

                                                                                  Velkommen til nye medlemmer i Maj

                                                                                  2123Joachim Seiler2300  København S
                                                                                  2124Brian Nielsen2300  København S
                                                                                  2125Kristian Langæble Pedersen2300 København S
                                                                                  2126Robert Firkic2300  København S
                                                                                  2127Kenneth Ellinghart2300  København S
                                                                                  2128Jacob Anders Neergaard Nielsen2300  København S
                                                                                  2129Kine Homelien1422  København K
                                                                                  2130Thomas Jennions1853  Frederiksberg C
                                                                                  2131Jens Ibsen2300  København S
                                                                                  2132Søren Steffensen2300  København S
                                                                                  2133Rosa Steffensen2300  København S
                                                                                  2134Till Ben Brahim1400  København K
                                                                                  2135Nick Lautrup2300  København S
                                                                                  2136Jesper Vigel2300  København S
                                                                                  2137John Asbeck2300  København S
                                                                                  2138Liv Asta Wulff2100  København Ø
                                                                                  2139Poul-Erik Persson2300  København S
                                                                                  2140Pablo Ruiz2300  København S

                                                                                  Ifølge vedtægterne kan indsigelser indgives indtil 23/06 21 (14 dage fra d.d.)

                                                                                   Mere om DM for Folkebåde

                                                                                   Forberedelserne til DM for Folkebåde fortsætter. Det er et stort arbejde at arrangere et DM, og der bliver arbejdet meget bag kulisserne for at vi kan være klar til den 01 JUL.

                                                                                   Nogle bådejere med plads på søndre mole har allerede meddelt, at de gerne flytter deres båd for at give plads til de gæstende folkebåde. Der skal lyde en stor tak denne opbakning til arrangementet.

                                                                                   Læs resten

                                                                                    Nyt fra havneudvalget om skure

                                                                                    Træbeskyttelse til skure
                                                                                    Når du skal male dit skur udvendigt (for og bagside samt evt. endevæg), så kan du afhente sort træbeskyttelsesmaling i metalværkstedet, der ligger i det NV hjørne af de røde bygninger ud for bådkranen. Du skal bruge din medlemsnøgle for at åbne hængelåsen.

                                                                                    God arbejdslyst og sæt bøtten tilbage efter brug!

                                                                                    Nyt om køb af grejskure!
                                                                                    Havneudvalget er startet med at opfordre ejere af grejskurene til at sørge for, at disse regelmæssigt vedligeholdes. Ud over at facade og bagvæg skal være malet, så må der selvfølgelig ikke være utætheder i tag eller bagbeklædning ligesom døren skal se hel og pæn ud og der skal være pænt ryddet for og bag skuret.

                                                                                    Læs resten

                                                                                     Årsmærker 2021 – Sidste chance for udlevering

                                                                                     Alle fartøjer hjemmehørende i SSF skal senest d. 1. juni have påsat et ’2021 SSF Årsmærke’. Det gælder fartøjer i havnen såvel som på land inkl. vinterpladslejere, kajakker, skydepramme, SUB’er, slæbejoller m.v. Ligeledes skal alle trailere og jollevogne have påsat et årsmærke.

                                                                                     Det er nu sidste chance til at få afhentet dit/dine årsmærker og få dem sat på fartøjet/traileren. I slutningen af juni vil havneudvalget notere alle fartøjer/trailere uden et 2021 årsmærke og ejerne vil derefter iht. SSF Reglement for Havnen §7 blive faktureret et gebyr på 600,00 kr. for manglende årsmærke.

                                                                                     Årsmærkerne kan afhentes på Havnekontoret (til og med d. 18/6):

                                                                                     Mandag, tirsdag, onsdag, fredag    kl. 12:00 – 13:00
                                                                                     Torsdag                                                  kl. 15:00 – 17:00

                                                                                     eller

                                                                                     Årsmærkerne kan afhentes i Skipperstuen (dørsalg):

                                                                                     Torsdag d. 10/6,             kl. 19.00 – 20.30
                                                                                     Torsdag d. 17/6,             kl. 19.00 – 20.30

                                                                                     Her vil der også være mulighed for køb fra butikken (kasketter, bluser, frihavnsmærker, standere m.m.)

                                                                                     Husk du skal have betalt dit kontingent, pladsleje m.v. samt din ansvarsforsikring for at få udleveret årsmærke(r) 😊

                                                                                     Med sejlerhilsen
                                                                                     SSF Havneudvalg

                                                                                      SSF’s klublokaler er fortsat delvist lukket for medlemmer

                                                                                      Bestyrelsen for SSF følger de anbefalinger, som vi modtager fra DIF og Dansk Sejlunion. Af meddelelse fra Dansk Sejlunion kan læses, at vores foreningslokaler, dvs. Skipperstuen, Fritidshuset, Medlems- og gæstehuset (’Kajakhuset’) og Saltsø Pavillonen fortsat IKKE må benyttes til socialt samvær og anden ukontrolleret brug.

                                                                                      Vi må derimod nu godt afholde foreningsarrangementer indendørs med op til 50 deltagere, sålænge den ansvarlige for arrangementet kontrollerer at alle har et gyldigt coronapas, og at der er min 2 m2gulvplads pr. deltager.

                                                                                      Læs resten

                                                                                       Eskadre sejlads til Københavns Havn d. 12. juni

                                                                                       Kom og vær med til en sjov dag på vandet, hvor vi alle, motorbåde såvel som sejlbåde, i samlet trop viser vores SSF stander i et arrangement for alle sejlklubber imellem Køge og Gilleleje.

                                                                                       Sidste år deltog ca. 500 både og vi håber, at der kommer flere i år.

                                                                                       Der er afgang fra SSF’s havn kl. 11:15, men vi samles udenfor Helgoland, således at vi i samlet flok og med ’Bollen’ som forreste båd afsejler fra den store orange ’tirsdagssejladsbøje’ kl. 11:30.

                                                                                       Det vil være flot, hvis vi kan ankomme til Københavns Havn i en lang række. 😊

                                                                                       Læs resten

                                                                                        Prøvetur med ’Flyvefisken’

                                                                                        Sundby Sejlforening er medlem af ’Foreningen Fugl og Fisk af 2019’, der ejer motorbåden ’Flyvefisken’. Denne har plads på nordre østmole lige ud for DMU.

                                                                                        SSF’s medlemmer har derfor mulighed for at booke ture med ’Flyvefisken’ til medlemspris, men nu holder ’Fugl og Fisk’ i samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg et ”Vild med Vand” arrangement

                                                                                        Lørdag d. 12. juni 2021

                                                                                        Her vil der være mulighed for at få en gratis prøvetur med delebåden Flyvefisken – med fiskestang. Men du skal tilmelde dig.

                                                                                        Læs resten

                                                                                         Husk at skifte skiltet til grøn…

                                                                                         Sommeren er nu for alvor over os, og det er for mange medlemmers vedkommende tid at drage på sommertogt af kortere eller længere varighed.

                                                                                         Mens vore egne medlemmer er ude af havnen lejer vi de ledige pladser ud til både gæstesejlere og egne medlemmer uden plads, til glæde for såvel de gæstende både og SSF’s økonomi. For at gøre det lettere at udnytte de ledige pladser, og samtidig sikre at pladserne ikke er optaget, når de faste brugere vender tilbage til SSF, foreskriver vort reglement at pladsens skilt skal skiftes til grøn når pladsen forlades mere end en dag, og markeres med hjemkomstdato. Det er altid muligt at ringe til havnechefen et par dage før hjemkomst, og anmode om at pladsskiltet skiftes til rød.

                                                                                         Havnepladser, der observeres ledige mere end en dag, uden at være mærket med en hjemkomstdato, vil få pladsskiltet skiftet til grøn.

                                                                                         God sommertur til alle, som drager ud på togt 😊

                                                                                         De bedste sejlerhilsener

                                                                                         Havnekontoret

                                                                                          Fiskekonkurrence med flotte præmier

                                                                                          Sundby Sejlforening afholder fiskekonkurrence 19. juni 2021

                                                                                          Deltagerpris kr. 50 pr. person. Registrering og betaling på skippermødet – kontant eller MobilePay.

                                                                                          Konkurrencen er arrangeret af SSF’s Lystfiskerlaug. Har du spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at kontakte Tony Olsen på tlf. 4050 9801.

                                                                                          Læs resten

                                                                                           Klargøring til DM for Folkebåde

                                                                                           VIGTIGT FOR BÅDEJERE PÅ PLADS B038 – B067!

                                                                                           Som det formentlig vil være de fleste bekendt, skal SSF være vært for DM i Nordisk Folkebåd i perioden fra torsdag den 01 JUL til lørdag den 03 JUL 2021. Dette er en oplagt mulighed for at bakke op om folkebådsmiljøet i Danmark, og samtidig promovere SSF og vores hyggelige havn.

                                                                                           Vi forventer op til 40 deltagende både, som med deres besætninger, samt officials og tilskuere m.fl. vil give en hel del liv og trafik i havnen, både før, under og umiddelbart efter DM, som på forskellig vi vil påvirke os alle.

                                                                                           Vi skal bl.a. gøre plads til de deltagende folkebåde. Nogle ankommer på trailer og skal sættes i vandet fra servicekajen, som vil være reserveret til dette formål i dagene omkring DM. Alle de deltagende både skal ligge i havnen før og efter sejladserne, og vi har derfor valgt at reservere pladserne fra B038 til B067 (begge incl.) på sydmolen til de deltagende folkebåde i tiden fra den 30 JUN til den 04 JUL. Dette indebærer, at de bådejere som normalt benytter disse pladser, må flytte deres både til andre (ledige) pladser i havnen i denne periode. Vi beklager den ulejlighed dette evt. må medføre for de berørte bådejere, men håber på jeres forståelse og opbakning til dette arrangement.

                                                                                           Læs resten

                                                                                            Indkaldelse til generalforsamling 2021

                                                                                            Der indkaldes hermed til ordinær
                                                                                            Generalforsamling i Sundby Sejlforening

                                                                                            Mandag den 21. juni 2021 kl. 19.00
                                                                                            i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 11, 2300 København S.

                                                                                            Grundet fortsatte covid-19 restriktioner er det ikke muligt at afholde generalforsamlingen i klubhuset uden en deltagerbegrænsning, hvorfor bestyrelsen ser sig nødsaget til at afholde generalforsamlingen uden for foreningens område.

                                                                                            Alle deltagere skal have et gyldigt coronapas. Medlemmer, der møder op uden et gyldigt coronapas, er vi efter krav fra myndighederne desværre nødsaget til at nægte adgang til generalforsamlingen.

                                                                                            SE DAGSORDEN M.M.

                                                                                             Pinsemorgen i SSF

                                                                                             I år holder vi pinsemorgen på terrassen ved restauranten.  Da der stadig er forsamlingsforbud, er der lagt tilmeldingslister i restauranten. Der er lagt lister til 75 personer indtil videre.

                                                                                             Sejlforeningen gør opmærksom på at der stadig er forsamlingsloft på højst 100 personerudendørs, inkl. Arrangører og køkkenpersonale.

                                                                                             Hvis vejrguderne driller, vil arrangementer bliver flyttet indendørs, og her er kun adgang med mundbind/visir/coronapas/negativ test osv. Og her er forsamlingsloftet så på højst 50 personer, alle inklusiv.

                                                                                             Vi glæder os til at se jer allesammen

                                                                                             Arrangementudvalget

                                                                                              Kom med i SSF’s Lystfiskerlaug

                                                                                              Lystfisker på havet

                                                                                              Lauget udgøres pt. af cirka 20 bådejere her fra SSF, alle med interesse og passion for lystfiskeri. Hvis der skulle være flere her i SSF, der brænder for lystfiskeri, og som synes vores lille sammenslutning lyder interessant, så er man velkommen til at være med.

                                                                                              Kontakt Tony Olsen på tlf.: 40509801, han er vores koordinator og bestyrer af vores mailingliste.

                                                                                              Læs resten

                                                                                                SSF Kontoret holder igen åbent

                                                                                                Myndighederne har lempet corona restriktionerne, så der er igen åbent for fysisk adgang i SSF Kontor åbningstiden den første og sidste torsdag i måneden kl. 19:00 til 20:30..

                                                                                                Kun adgang med gyldigt coronapas iht. krav fra myndighederne!

                                                                                                Der er åbent to gange inden sommerferien i juli måned, dvs. d. 3. juni og d. 24. juni.

                                                                                                I kontortiden er det muligt at blive meldt ind i Sundby Sejlforening, og desuden træffes Formand, havneudvalg og kontorets personale for diverse spørgsmål og køb af standere m.m.

                                                                                                SSF Bestyrelse

                                                                                                  Fortsatte corona-restriktioner i SSF

                                                                                                  SSF’s klublokaler er fortsat lukket for medlemmer og foreningsaktiviteter

                                                                                                  Bestyrelsen for SSF følger de anbefalinger, som vi modtager fra DIF og Dansk Sejlunion. Af nedenstående meddelelse fra Dansk Sejlunion kan læses, at vores klublokaler, dvs. Skipperstuen, Fritidshuset, Medlems- og gæstehuset (’Kajakhuset’), Saltsø Pavillonen og Sejlerskolepavillonerne fortsat IKKE må benyttes til aktiviteter, undervisning eller socialt samvær.

                                                                                                  Bestyrelsen vil give besked om en åbning af lokalerne lige så snart, vi gives mulighed for at kunne åbne dem.

                                                                                                  SSF Bestyrelse

                                                                                                  Læs udmelding fra dansk sejlunion

                                                                                                    Nu er det tid at sætte bådene i vandet

                                                                                                    På trods af det kolde vejr i april måned er det alligevel lykkes for en hel del bådejere at få deres båd klargjort og søsat, og bådene begynder nu at fylde godt op i havnen.

                                                                                                    Fartøjer med plads i havnen skal være søsat senest den 1. juni. I modsat fald skal medlemmet iht. SSF Reglement for Havnen inden denne dato skriftligt meddele havneudvalget, hvornår søsætning finder sted. Dette kan ske via en e-mail til havnen@sundby-sejlforening.dk

                                                                                                    Havneudvalget og havnekontoret vil dog opfordre til, at du allerede nu giver besked, hvis du ikke kommer i vandet i år, således at SSF kan disponere over de ledige pladser til de mange medlemmer, der står på venteliste til en låneplads for den kommende sæson.

                                                                                                    Husk også at der efter søsætning skal ryddes op på landpladsen, og hvis bådstativet/bukkene efterlades på pladsen, skal det/de mærkes tydeligt med ejerens medlemsnummer og fartøjets navn – og gerne også telefonnr. Bukke og klodser skal samles i den inderste ende af pladsen, og stiger skal fastlåses til bådstativet eller en buk. 

                                                                                                    Læs resten

                                                                                                     Årsmærker 2021

                                                                                                     Nu er det atter ved at være tid til at afhente og påsætte årsmærker på både, trailere og kajakker m.v.

                                                                                                     Årsmærkerne kan afhentes i Skipperstuen (dørsalg) :
                                                                                                     Søndag 2/5,           kl. 11.00 – 12.00
                                                                                                     Lørdag 8/5             kl. 10.00 – 12.00
                                                                                                     Søndag 9/5            kl. 10.00 – 12.00

                                                                                                     Der vil være mulighed for køb fra butikken (kasketter, bluser, frihavnsmærker, stander m.m)

                                                                                                     eller på havnekontoret:
                                                                                                     Mandag, tirsdag, onsdag, fredag       kl. 12.00 – 13.00
                                                                                                     Torsdag                                                   kl. 15.00 – 17.00

                                                                                                     Husk du skal have betalt dit kontingent og pladsleje m.v. for at få udleveret årsmærke(r) 😊

                                                                                                     Med venlig hilsen

                                                                                                     Havnechefen og Kontoret

                                                                                                      Restaurant Sundby Sejl åbner d. 14. maj 2021

                                                                                                      Bestyrelsen har den store glæde at byde Jørgen Michelsen velkommen som forpagter af Restaurant Sundby Sejl.

                                                                                                      Forpagter Jørgen Michelsen

                                                                                                      Jørgen og hans team har brugt tiden siden påske til at sætte køkken og restaurant i fin stand, således at Restaurant Sundby Sejl, om myndighederne tillader det, kan åbne i nyrestaurerede lokaler fredag d. 14. maj 2021.

                                                                                                      Læs resten

                                                                                                       Standerhejsning d. 1. maj 2021

                                                                                                       Standerhejsning til 2021 sæsonen foretages lørdag d. 1. maj kl. 11:00

                                                                                                       Standerhejsning

                                                                                                       Lempelserne i forsamlingsforbuddet har gjort, at vi i år kan afholde en ’rigtig’ standerhejsning ved flagstangen foran klubhuset, dog med den begrænsning at der max. må være 50 deltagere samlet.

                                                                                                       Det er dejligt at vi igen kan mødes, men pga. covid-19 restriktionerne er morgenmaden kl. 09:30 dog aflyst!

                                                                                                       Vi kan synge en sang og formanden vil holde sin tale før standeren går til tops til en kanonsalut fra kanonlauget.

                                                                                                       Vi beder alle om at respektere forsamlingsforbuddets max. grænse på 50 deltagere, så hvis vi allerede er lige ved 50 forsamlet, beder vi om forståelse, for at du skal holde dig på afstand af arrangementet foran klubhuset.

                                                                                                       Sejlbåde i havnen opfordres til at flage med signalflag fra top for at markere, at det er en festdag, at sæsonen efter en lang corona vinter nu er i gang.

                                                                                                       Med sejlerhilsen

                                                                                                       SSF Bestyrelse / 24-04-2021

                                                                                                        Loppemarked 2. Maj

                                                                                                        LOPPEMARKED på SØNDRE MOLE i forbindelse med medlemsdagen
                                                                                                        Mangler du en dims til  båden eller andet så kom til  vores årlige LOPPEMARKED den 2. Maj kl. 11.

                                                                                                        I år mødes vi på søndre mole, hvor vi har lidt mere plads ,som alle ved må vi være Max 50 incl. stadeholder. 
                                                                                                        Bliver vi for mange vil de sidst ankommet blive bedt om at komme tilbage senere.
                                                                                                        Har du selv lyst til at have en stand er det ganske gratis, blot skal du være medlem .Borde og bænke er til fri benyttelse ,der kan ikke reserveres, her gælder først til mølle princippet .  

                                                                                                        HUSK AT HOLDE AFTAND og vis HENSYN

                                                                                                             Nye medlemmer marts 2021

                                                                                                             Foreningen byder velkommen til:

                                                                                                             Christina Hansen Flyvholm
                                                                                                             Nicki Bille
                                                                                                             Mark Olesen Jensen
                                                                                                             Lasse Thing
                                                                                                             Malik Tobias Milfeldt
                                                                                                             Sebastian Horst
                                                                                                             Mathias Andresen
                                                                                                             Simon Kodal

                                                                                                             Ifølge vedtægterne kan indsigelser indgives indtil 17/04 21 (14 dage fra d.d.)

                                                                                                              Forårsklargøring og affaldssortering

                                                                                                              Påsken står for døren, og påsken er højsæson for forårsklargøring af bådene til sejlsæsonen. Både forårsklargøringen og udskiftning/montering af udstyr m.v. resulterer i en hel del affald, som skal bortskaffes.

                                                                                                              Der er rundt omkring på havnen opstillet containere til forskellige typer affald, og vi henstiller til at affaldet sorteres og smides i de rigtige containere, til gavn for både miljøet og SSF’s økonomi 😊. Hvis forskellige typer affald blandes i samme container, skal indholdet i containeren efterfølgende sorteres manuelt, hvilket koster ekstra for SSF. 

                                                                                                              Containere til malingaffald findes på søndre plads og i miljøskuret ved servicekajen.

                                                                                                              Beholdere til spildolie, kølervæske, batterier og elektronikaffald findes i miljøskuret ved servicekajen.

                                                                                                              Containere til pap findes ved masteskuret, ved havnekontoret og ved toiletterne på nordre mole. Husk at folde papkasser sammen inden de lægges i containerne. 

                                                                                                              Metalskrot kan dumpes i skrotbunken ved den store container til brandbart restaffald.

                                                                                                              Med ønsker om en god påske – og rigtig god arbejdslyst 😊

                                                                                                              Havnekontoret

                                                                                                               Pæne grejskure!

                                                                                                               Sundby Sejlforening har mange aktiviteter og muligheder for dens mange medlemmer.

                                                                                                               Det at er eje et grejskur er et af dem, og rigtig mange medlemmer står på venteliste for at erhverve et!

                                                                                                               Da vi alle skal være tilfredse medlemmer og lidt stolte af vores sejlforening, så er det selvfølgelig nødvendigt, at vi har en pæn vedligeholdt havn. Det er derfor ærgerligt, at rigtig mange skurejere ikke vedligeholder netop deres skur.

                                                                                                               Havneudvalget har nemlig netop gennemgået samtlige skure og noteret 80 skurnumre, hvor skuret ikke er i en tilfredsstillende stand – de fleste steder mangler en pæn sortmalet facade – og  virker derfor forsømte. Det ses selvfølgelig tydeligst, hvor naboskuret er i tip top stand!

                                                                                                               Læs resten

                                                                                                                Nyt vedr. Restaurant Sundby Sejl

                                                                                                                Bestyrelsen har fundet en ny forpagter til Restaurant Sundby Sejl. Der mangler kun nogle formalia før vi kan underskrive en ny forpagtningsaftale med vores kommende forpagter Jørgen Michelsen.

                                                                                                                Jørgen og hans folk er allerede gået i gang med at rydde op og male i køkkenet, så alt står klart til åbning d. 6. maj, hvis vi får lov til at åbne iht. covid-19 restriktionerne.

                                                                                                                Gulvet i restaurantens store sal er blevet fornyet og vægge og vinduer får en gang maling inden åbningen. Vores pladsmand Jon har malet entreen, så den også er fin.

                                                                                                                Vi glæder os til, at vi igen får lov til at åbne klubhuset og vi ser frem til at byder Jørgen velkommen som forpagter for Restaurant Sundby Sejl.

                                                                                                                Lige så snart vi kan fastsætte en endelig åbningsdag vil vi melde det ud på vores hjemmeside samt på Restaurant Sundby Sejl’s hjemmeside og Facebook side.

                                                                                                                Med sejlerhilsen

                                                                                                                Bestyrelsen /28-03-2021

                                                                                                                   Opfordring fra Kapsejladslederen…

                                                                                                                   Hej alle kapsejlere i Sundby

                                                                                                                   Hvis i har planer om, eller allerede har tilmeldt jer stævner i 2021, så skriv til mig.
                                                                                                                   Jeg kunne tænke mig, at få et overblik over hvor mange Sundby sejlere der tager rundt til stævner, med henblik på at skrive om det på hjemmesiden, for at at motivere andre til at prøve selv.

                                                                                                                   Når vi igen må samles, indkalder jeg til møde for alle der er interesserede i kapsejlads. Agendaen kunne være:

                                                                                                                   1. Hvad vil vi med kapsejladsen i Sundby
                                                                                                                   2. Hvad vil jeg som kapsejladsleder i Sundby
                                                                                                                   3. Hvordan styrker vi kapsejladsen i Sundby
                                                                                                                   4. Skal vi have en kapsejlads skole sundby

                                                                                                                   Mvh. 
                                                                                                                   Jesper Lorents

                                                                                                                       Sundby Sejlforening udsætter generalforsamlingen d. 21. marts 2021

                                                                                                                       Selvom situationen tegner bedre nu hvor covid-19 vaccinationerne skrider frem, og der er åbnet delvis op for udendørsaktiviteter i idrætsforeninger, så er der stadig et forsamlingsforbud for indendørs aktiviteter gældende som minimum til d. 5. april og sandsynligvis endnu længere. Dette gælder også for generalforsamlinger.


                                                                                                                       SSF skal iht. vedtægterne afholde ordinær generalforsamling i marts måned, men det er Dansk Sejlunions holdning, at den foreliggende situation stadig er så alvorlig, at sådanne frister kan tilsidesættes.
                                                                                                                       Vi har indkaldt til generalforsamling d. 21. marts 2021, men set i lyset af myndighedernes og Dansk Sejlunions fortsatte anbefalinger og restriktioner, ser bestyrelsen sig nødsaget til at flytte SSF’s generalforsamling til afholdelse snarest muligt på et senere tidspunkt, hvor det vil være muligt.
                                                                                                                       Den ny dato for generalforsamlingen vil blive varslet iht. vedtægterne, dvs. senest 4 uger før afholdelsen.
                                                                                                                       Der vil ligeledes komme en ny frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen. Allerede indsendte forslag behøves ikke at blive genindsendt til bestyrelsen.
                                                                                                                       Bestyrelsen følger situation nøje, og vi vil løbende melde ud, hvis der skal ske yderligere tiltag, eller når situationen normaliseres.
                                                                                                                       Med sejlerhilsen
                                                                                                                       SSF Bestyrelse / 05-03-2021

                                                                                                                         Så skal der klargøres – husk at sorter dit affald!

                                                                                                                         Der er begyndende forår i luften, og det varer ikke længe før vi kan begynde at klargøre bådene til den kommende sæson.

                                                                                                                         Der skal både slibes, males og poleres på bådene, hvilket helt naturligt giver en del affald. Vi skal i den forbindelse være opmærksomme på at reglerne for bortskaffelse af affald bliver stadigt strammere, ikke mindst for ”farligt affald” som maling, olie og kemikalier m.v. Det er derfor særdeles vigtigt, at vi alle sorterer vort affald korrekt og anbringer det i de rigtige affaldscontainere – eksempelvis til ”maling”, ”spraydåser”, ”elektronik” eller ”batterier”. 

                                                                                                                         Læs resten

                                                                                                                          Olieudslip i havnen

                                                                                                                          Som nogle af vore medlemmer måske har bemærket, har vi i løbet af efteråret og vinteren haft fire mindre olieudslip i havnen. I jule-/nytårsperioden havde vi en oliepøl som, grundet ringe udskiftning af vandet i havnen, flød rundt i havnen i næste tre uger. Disse olieudslip stammer formentlig fra spild i forbindelse med påfyldning af brændstof, eller fra lænsning af sumpen i en af bådene i havnen.

                                                                                                                          Vi opfordrer derfor alle bådejere med både i vandet til at kontrollere sumpen i deres både, og rense sumpen for eventuel olie, således at olien ikke pumpes overbord i forbindelse med automatisk lænsning af båden.

                                                                                                                          Hvis der spildes brændstof i forbindelse med påfyldning, opfordrer vi til at melde dette til havnekontoret, så vi ved hvorfra udslippet stammer. Det gør opfølgning og eventuel indsats meget lettere.

                                                                                                                          På forhånd tak.

                                                                                                                          Havnekontoret

                                                                                                                           100 års jubilæumsudvalg

                                                                                                                           Den 28. oktober 2023 fylder Sundby Sejlforening 100 år!

                                                                                                                           På medlemsmødet blev det foreslået, at der bliver nedsat et ’100 års jubilæumsudvalg’, der kan komme med ideer til og efterfølgende kan være med til at planlægge, hvordan vi skal fejre foreningens 100 års jubilæum, f.eks. via en række aktiviteter og arrangementer igennem hele 100 årssæsonen.

                                                                                                                           Dette synes bestyrelsen er en vældig god ide, og vi vil derfor opfordre alle, der vil være med i sådan et udvalg til at skrive til formanden (e-mail: formand@sundby-sejlforening.dk) og melde sig.

                                                                                                                           Med sejlerhilsen

                                                                                                                           SSF Bestyrelse 

                                                                                                                             Havnepladser 2021

                                                                                                                             Der har atter i år været rigtig mange medlemmer, der har søgt om havneplads. 

                                                                                                                             Første uddeling af havnepladser / byttepladser er nu fuldendt! Hvis du har søgt og intet hørt, så var du ikke blandt de få heldige.

                                                                                                                             De ledige pladser var stort set kun pladser med en bredde mellem 1,8 – 2,5 m. Den bredeste plads var på 3,1 m.

                                                                                                                             Der etableres nye pladser ud for det nedlagte slæbested på Søndre Mole, så der inden sejlsæsonens begyndelse kan uddeles nogle få pladser på op til 3,5 m i bredden. Men det bliver første år kun som lånepladser, da vi skal være sikker på ikke at være låst, hvis der senere kommer en flydebro.

                                                                                                                             Medlemmer, der ikke skal bruge deres faste havneplads i 2021, opfordres til snarest og senest 31/5 at give besked herom, så deres plads kan uddeles som låneplads. På forhånd tak!

                                                                                                                             Havneudvalget

                                                                                                                               Ansøgere til havneplads 2021

                                                                                                                               Se listen over ansøgere til havneplads 2021 herunder. Hvis du mener, at du har søgt rettidigt i perioden 01/12-2020 til 31/1-2021, og ikke kan se dit navn på listen, bedes du tage kontakt til havneudvalget på mail havneudvalg@sundby-sejlforening.dk.
                                                                                                                               Vi bestræber os på at dele ledige pladser ud i løbet af februar måned og sender kun meddelelse til de heldige ansøgere, der er blevet tildelt plads.

                                                                                                                               http://sundby-sejlforening.dk/wp-content/uploads/2021/02/ansoegning-havneplads-jan21.pdf

                                                                                                                               Vh Havneudvalget

                                                                                                                                 Indkaldelse til generalforsamling 2021

                                                                                                                                 Der indkaldes hermed til  Generalforsamling i Sundby Sejlforening Søndag den 21. marts 2021 kl. 9.00 i klubhuset. 

                                                                                                                                  Hvis det pga. covid-19 restriktioner ikke vil være muligt at afholde generalforsamlingen i klubhuset på dette tidspunkt vil bestyrelsen se sig nødsaget til at udsætte generalforsamlingen til afholdelse på et snarest muligt tidspunkt. 

                                                                                                                                 Læs resten

                                                                                                                                  Tid til nattevagt – meld dig til digitalt

                                                                                                                                  Efteråret er over os, og vintersæsonen truer. Snart skal din båd rigges af og på land – og du skal gå dine nattevagter, hvis du har plads på foreningens område i vinterperioden. 

                                                                                                                                  Nattevagtsperioden begynder 1. oktober 2021 og slutter 30. april 2022. Husk, at du kan tilmelde dig digitalt: Tjek hvornår der er ledige vagter i den digitale vagtkalender, udfyld en formular med den ønskede dato og tryk på send.

                                                                                                                                  Læs om vagtordningen og tilmeld dig dine nattevagter >>

                                                                                                                                   Trailerpladsen for sejlbåde tager form

                                                                                                                                   Det har gennem længere tid været et ønske at kunne tilbyde flere pladser til de populære klassebåde, f.eks. Nordisk Folkebåd, J-70 og Melges 24, som bidrager til et aktivt sejlermiljø og tillige ofte deltager aktivt i kapsejladser og stævner. Behovet for flere pladser er ikke blevet mindre efter vort vellykkede DM for Nordisk Folkebåd, som fik flere folkebådssejlere til at melde sig ind i SSF. 

                                                                                                                                   Læs resten

                                                                                                                                       Havnekontoret lukker for fysisk besøg frem til 17. januar

                                                                                                                                       For at mindske faren for Covis-19 smitte, lukke havnekontoret for fysisk besøg indtil videre frem til den 17. januar 2021.

                                                                                                                                       Henvendelser til havnekontoret kan i perioden ske via e-mails til havnen@sundby-sejlforening.dk eller i den normale åbningstid på kontorets telefon: 3258 1424.

                                                                                                                                       Mandag til onsdag og fredag, kl. 12.00-13.00
                                                                                                                                       Torsdag, kl. 15.00-17.00.
                                                                                                                                       Lørdag, søndag samt helligdage: Lukket.

                                                                                                                                         Bestyrelsen ønsker en Glædelig Jul og et Godt Nytår!

                                                                                                                                         2020 har været et vanskeligt år for foreningen og vores medlemmer pga. corona pandemien, og nu lakker året mod enden med nye alvorlige restriktioner. Men det er trods alt lykkedes at gennemføre en sæson. Vi havde færre arrangementer, men vi har kunnet sejle, og vi har kunnet mødes i mindre grupper.

                                                                                                                                         Forhåbentlig vil de nye restriktioner hjælpe til, at der kommer kontrol over covid-19 smittespredningen. En vaccine synes også at være på vej, så vi kan kigge ind i 2021 med en del optimisme.

                                                                                                                                         Vi planlægger at 2021 sæsonen kan starte som normalt til foråret, men vi er selvfølgelig parate til at ændre vores planer for generalforsamlingen og andre arrangementer, hvis myndighederne anbefaler fortsatte restriktioner.

                                                                                                                                         Ligeledes forventer vi, at vi kan åbne Restaurant Sundby Sejl igen til foråret med en ny forpagter ved roret.

                                                                                                                                         Vi takker jer alle for, at I hjælper med til at reducere risikoen for covid-19 smittespredning, ved at følge de anbefalinger som myndighederne og Dansk Sejlunion har udstedt. Pas godt på jer selv og andre i denne juletid!

                                                                                                                                         Jeg vil hermed ønske alle medlemmer og jeres familie en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår!

                                                                                                                                         På bestyrelsens vegne

                                                                                                                                         Claus Brask Thomsen 🎅
                                                                                                                                         SSF Formand

                                                                                                                                          Seneste Covid-19 nyt fra Dansk Sejlunion

                                                                                                                                          Nye kommuner lukker delvist ned

                                                                                                                                          På et pressemøde d.10/12 bebudede myndighederne flere delvise nedlukninger af kommuner fordelt over hele landet og med virkning fra fredag den 11. december kl. 16. Der er tale om i alt 31 nye kommuner, der skal operere under skærpede restriktioner indtil foreløbigt 3. januar 2021. De skærpede restriktioner er de samme som dem, 38 af landets kommuner blev pålagt at efterleve fra mandag i denne uge.

                                                                                                                                          Læs resten

                                                                                                                                           Velkommen til nye medlemmer november 20

                                                                                                                                           Indmeldt 5/11/20

                                                                                                                                           Jan Rasmussen 2770  Kastrup
                                                                                                                                           Christian Gemmer 2400  København NV
                                                                                                                                           Leif Jørgensen 2300  København S
                                                                                                                                           Carina Skjold Thielsen 2300  København S
                                                                                                                                           Josephine Hyldal Sørensen 2300  København S
                                                                                                                                           Christian Orholm Lund 2300  København S
                                                                                                                                           Mikkel Jack Nielsen 2720  Vanløse
                                                                                                                                           Hanne Walker 2300  København S
                                                                                                                                           Louise Rosengreen 2200  København N

                                                                                                                                           indmeldt 26/11/20

                                                                                                                                           Martin Vensild-Zielinski 1152  København K
                                                                                                                                           Nadja Zielinski 2630  Taastrup
                                                                                                                                           Karoline Krabbe 1624  København V
                                                                                                                                           Allan Sørensen 2610  Rødovre
                                                                                                                                           Mikkel Bergqvist 2400  København NV

                                                                                                                                             Borgerforslag om LYNETTEHOLM

                                                                                                                                             SSF’s bestyrelse har modtaget nedenstående vedr. et nyt borgerforslag om at udsætte lovbehandlingen Folketinget indtil der har været en grundig borgerinddragelse. Dette synes bestyrelsen, at SSF’s medlemmer skal have mulighed for at støtte. Bestyrelsen har selv tidligere afgivet et høringssvar på vegne af SSF.

                                                                                                                                             Læs resten

                                                                                                                                                Standernedhaling i covid 19’s tegn

                                                                                                                                                DSC_5912

                                                                                                                                                På lørdag, den 31. oktober kl. 14, vil en lille begrænset flok på 10 personer sørge for, at afslutningen på foreningens 96. sæson bliver markeret, uden at vi overtræder gældende regler.

                                                                                                                                                Programmet i korte træk
                                                                                                                                                Formanden holder tale, standeren nedhales, kanonlauget sørger for en salut … og så er det slut!

                                                                                                                                                Selvom du ikke må møde op og se det ske, kan du kort efter følge begivenheden – på en skærm nær dig. Vi filmer nemlig begivenheden og lægger den på hjemmesiden så hurtigt som muligt. 

                                                                                                                                                Læs resten

                                                                                                                                                 41 Øresunds-sejlklubber støtter Dansk Søredningsselskab med donation på kr. 60.000.-

                                                                                                                                                  Steen Wintlev-Jensen fra Dansk Søredningsselskab og Carl Erik Kjærsgaard formand i Kongelig Dansk Yachtklub, ved overrækkelsen i Tuborg Havn.

                                                                                                                                                 Steen Wintlev-Jensen fra Dansk Søredningsselskab og Carl Erik Kjærsgaard formand i Kongelig Dansk Yachtklub, ved overrækkelsen i Tuborg Havn.

                                                                                                                                                 Pressemeddelelse 

                                                                                                                                                 Da Covid-19 i foråret havde lukket landet og derved også sports- og foreningsklubberne, besluttede sejlerne i Øresundsklubberne at hylde det fællesskab, de i foråret ikke kunne være en del af pga. Corona restriktionerne. 41 sejlklubber langs Øresundskysten gik sammen og planlagde en eskadre-sejlads for alle deres medlemmer. 

                                                                                                                                                 Læs resten

                                                                                                                                                   Nyt havnereglement for Københavns Havn – 24-03-2021

                                                                                                                                                   Kære sejler/lystbådehavn/bådelaug

                                                                                                                                                   By & Havn offentliggør i dag det nye havnereglement for Københavns Havn. Havnereglementet er By & Havns værktøj til at regulere trafikken og skabe muligheder for forskellige aktiviteter i havnen, samtidigt med at sørge for at sikkerheden er i top. Det er også her du finder ordensregler, forbud mm. i havnen.

                                                                                                                                                   Læs resten

                                                                                                                                                        Vinterplads i havnen

                                                                                                                                                        Vil du blive i vandet?
                                                                                                                                                        Sejlsæsonen er ved at være slut, men det udelukker ikke, at bådejere med fast plads i havnen stadig kan have deres båd i vandet.

                                                                                                                                                        Husk derfor INDEN d. 1. oktober skriftligt at give besked til havneudvalget eller havnechefen (jf. Reglement for Havnen § 21), hvis din båd skal blive i vandet i vinter, så der kan disponeres over vinterpladsen på land til en anden båd. Der er netop i år særdeles mange ansøgninger om vinterplads på land, så vi har brug for beskeden så hurtigt som muligt.

                                                                                                                                                        Husk også at der ikke må fortøjes både til midterbroen i tiden fra d. 15. november til d. 1. marts. Både med fast plads på midterbroen skal derfor ligge på en anden plads i vinterperioden.

                                                                                                                                                        Vil du søge om plads på land?
                                                                                                                                                        Der kan hele året søges om plads på land. Grundet stor søgning, har det fra dette efterår været nødvendigt at benytte samme metode som ved tildeling af fast plads i havnen og tildeling af skure. Nemlig tildeling efter anciennitet.

                                                                                                                                                        Når man har søgt om plads på land, dvs. helårsplads (f.eks. trailerplads), vinterplads eller sommerplads, så forbliver man på ansøgningslisten til man får anvist en plads, men det kan som sagt godt tage nogen tid, hvis man er nyt medlem.

                                                                                                                                                        Find ansøgningsskemaet ’Ansøg om plads på land’ på vores hjemmeside under fanen ’KONTORET’, og husk, at der altid på alle fartøjer og trailere skal være påsat gyldigt årsmærke.

                                                                                                                                                        Husk mærkning!
                                                                                                                                                        Reglement for Optagning/søsætning § 3 siger at afstivningsgrej, bukke og klodser skal være tydeligt mærket med medlemsnummer og fartøjets navn. Grej, der ikke er afmærket som nævnt, bliver af Havnechefen fjernet for ejerens regning og risiko.

                                                                                                                                                        På forhånd tak
                                                                                                                                                        SSF Havneudvalg

                                                                                                                                                         Medlemsmøde 1. oktober

                                                                                                                                                         Torsdag den 1. oktober kl. 19:00, mødes SSF’s medlemmer og bestyrelsen i klubhuset. 

                                                                                                                                                         SSF Kontoret holder derfor ekstraordinært lukket torsdag d. 1. oktober!

                                                                                                                                                         Mødet vil blive afholdt iht. de retningslinjer som myndighederne har givet mht. covid-19, og bestyrelsen opfordre alle til at overholde de anbefalinger, der ligeledes er givet, f.eks. at undgå fysisk kontakt, at holde afstand, brug af mundbind, brug af håndsprit, m.m. Det kan blive nødvendigt at sætte en begrænsning af antallet af deltagere på medlemsmødet.

                                                                                                                                                         På medlemsmødet er der i modsætning til på generalforsamlingen tid til at gå i dybden med de emner man ønsker at diskutere. Medlemsmødet kan ikke formelt beslutte noget, men de synspunkter der fremsættes og styrken af støtten til synspunkterne indgår som et vigtigt input til bestyrelsens beslutninger.

                                                                                                                                                         Bestyrelsen ønsker at høre medlemmerne holdning til følgende emner:

                                                                                                                                                         • Brugen af klubhuset og restaurationen. Vi skal indgå en ny forpagtningsaftale, og det giver os en mulighed for at gentænke, hvordan medlemmerne får mest ud af klubhuset og restaurationen.

                                                                                                                                                         Kom med dine ideer, ønsker og forbehold.
                                                                                                                                                         Læs resten

                                                                                                                                                           Lågerne til havnen låses

                                                                                                                                                           Lågerne til havnen vil være låst fra den 1. oktober

                                                                                                                                                           Efter sommerperioden har lågen ved hovedindgangen til Sundby Sejlforening typisk stået åbent når restauranten har holdt åbent. Personalet har lukket og låst lågen, når de gik hjem efter fyraften.

                                                                                                                                                           Nu er vi jo i den situation, at vi for øjeblikket ikke har en forpagter til vores restaurant. Derfor vil vores havnechef eller pladsmand lukke og låse lågen, når de går hjem efter endt arbejdsdag. Dette vil ske fra d. 1. oktober, der samtidig er dagen, hvor vores nattevagtsperiode starter.

                                                                                                                                                           Alle medlemmer opfordres til lukke lågerne efter sig når de forlader havnens område. Dette gælder alle låger; for lågen ved hovedgangen gælder det dog kun uden for havnechefens/pladsmandens arbejdstid.

                                                                                                                                                           Med sejlerhilsen
                                                                                                                                                           SSF Bestyrelse

                                                                                                                                                            De tre bedste både nappede hver seks arter

                                                                                                                                                            Beretning fra årets fiskekonkurrence i SSF, 10. oktober 2020

                                                                                                                                                            Double T

                                                                                                                                                            Deltagere fra søndre og nordre bassiner mødes ved molerne på slaget 9. Søren Tønder i Double T er forrest i billedet.

                                                                                                                                                            Årets fiskekonkurrence i Sundby Sejlforening drejede sig primært om at fange flest forskellige fiskearter. Besætningerne på 12 både tog udfordringen op og dystede således Læs resten