Forfatterarkiv: Martin Bregnhøi

  Velkommen til nye medlemmer i Maj

  2123Joachim Seiler2300  København S
  2124Brian Nielsen2300  København S
  2125Kristian Langæble Pedersen2300 København S
  2126Robert Firkic2300  København S
  2127Kenneth Ellinghart2300  København S
  2128Jacob Anders Neergaard Nielsen2300  København S
  2129Kine Homelien1422  København K
  2130Thomas Jennions1853  Frederiksberg C
  2131Jens Ibsen2300  København S
  2132Søren Steffensen2300  København S
  2133Rosa Steffensen2300  København S
  2134Till Ben Brahim1400  København K
  2135Nick Lautrup2300  København S
  2136Jesper Vigel2300  København S
  2137John Asbeck2300  København S
  2138Liv Asta Wulff2100  København Ø
  2139Poul-Erik Persson2300  København S
  2140Pablo Ruiz2300  København S

  Ifølge vedtægterne kan indsigelser indgives indtil 23/06 21 (14 dage fra d.d.)

   Mere om DM for Folkebåde

   Forberedelserne til DM for Folkebåde fortsætter. Det er et stort arbejde at arrangere et DM, og der bliver arbejdet meget bag kulisserne for at vi kan være klar til den 01 JUL.

   Nogle bådejere med plads på søndre mole har allerede meddelt, at de gerne flytter deres båd for at give plads til de gæstende folkebåde. Der skal lyde en stor tak denne opbakning til arrangementet.

   Læs resten

     Årsmærker 2021 – Sidste chance for udlevering

     Alle fartøjer hjemmehørende i SSF skal senest d. 1. juni have påsat et ’2021 SSF Årsmærke’. Det gælder fartøjer i havnen såvel som på land inkl. vinterpladslejere, kajakker, skydepramme, SUB’er, slæbejoller m.v. Ligeledes skal alle trailere og jollevogne have påsat et årsmærke.

     Det er nu sidste chance til at få afhentet dit/dine årsmærker og få dem sat på fartøjet/traileren. I slutningen af juni vil havneudvalget notere alle fartøjer/trailere uden et 2021 årsmærke og ejerne vil derefter iht. SSF Reglement for Havnen §7 blive faktureret et gebyr på 600,00 kr. for manglende årsmærke.

     Årsmærkerne kan afhentes på Havnekontoret (til og med d. 18/6):

     Mandag, tirsdag, onsdag, fredag    kl. 12:00 – 13:00
     Torsdag                                                  kl. 15:00 – 17:00

     eller

     Årsmærkerne kan afhentes i Skipperstuen (dørsalg):

     Torsdag d. 10/6,             kl. 19.00 – 20.30
     Torsdag d. 17/6,             kl. 19.00 – 20.30

     Her vil der også være mulighed for køb fra butikken (kasketter, bluser, frihavnsmærker, standere m.m.)

     Husk du skal have betalt dit kontingent, pladsleje m.v. samt din ansvarsforsikring for at få udleveret årsmærke(r) 😊

     Med sejlerhilsen
     SSF Havneudvalg

      SSF’s klublokaler er fortsat delvist lukket for medlemmer

      Bestyrelsen for SSF følger de anbefalinger, som vi modtager fra DIF og Dansk Sejlunion. Af meddelelse fra Dansk Sejlunion kan læses, at vores foreningslokaler, dvs. Skipperstuen, Fritidshuset, Medlems- og gæstehuset (’Kajakhuset’) og Saltsø Pavillonen fortsat IKKE må benyttes til socialt samvær og anden ukontrolleret brug.

      Vi må derimod nu godt afholde foreningsarrangementer indendørs med op til 50 deltagere, sålænge den ansvarlige for arrangementet kontrollerer at alle har et gyldigt coronapas, og at der er min 2 m2gulvplads pr. deltager.

      Læs resten

       Eskadre sejlads til Københavns Havn d. 12. juni

       Kom og vær med til en sjov dag på vandet, hvor vi alle, motorbåde såvel som sejlbåde, i samlet trop viser vores SSF stander i et arrangement for alle sejlklubber imellem Køge og Gilleleje.

       Sidste år deltog ca. 500 både og vi håber, at der kommer flere i år.

       Der er afgang fra SSF’s havn kl. 11:15, men vi samles udenfor Helgoland, således at vi i samlet flok og med ’Bollen’ som forreste båd afsejler fra den store orange ’tirsdagssejladsbøje’ kl. 11:30.

       Det vil være flot, hvis vi kan ankomme til Københavns Havn i en lang række. 😊

       Læs resten

        Prøvetur med ’Flyvefisken’

        Sundby Sejlforening er medlem af ’Foreningen Fugl og Fisk af 2019’, der ejer motorbåden ’Flyvefisken’. Denne har plads på nordre østmole lige ud for DMU.

        SSF’s medlemmer har derfor mulighed for at booke ture med ’Flyvefisken’ til medlemspris, men nu holder ’Fugl og Fisk’ i samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg et ”Vild med Vand” arrangement

        Lørdag d. 12. juni 2021

        Her vil der være mulighed for at få en gratis prøvetur med delebåden Flyvefisken – med fiskestang. Men du skal tilmelde dig.

        Læs resten

         SSF Kontoret holder igen åbent

         Myndighederne har lempet corona restriktionerne, så der er igen åbent for fysisk adgang i SSF Kontor åbningstiden den første og sidste torsdag i måneden kl. 19:00 til 20:30..

         Kun adgang med gyldigt coronapas iht. krav fra myndighederne!

         Der er åbent to gange inden sommerferien i juli måned, dvs. d. 3. juni og d. 24. juni.

         I kontortiden er det muligt at blive meldt ind i Sundby Sejlforening, og desuden træffes Formand, havneudvalg og kontorets personale for diverse spørgsmål og køb af standere m.m.

         SSF Bestyrelse

          Fiskekonkurrence med flotte præmier

          Sundby Sejlforening afholder fiskekonkurrence 19. juni 2021

          Deltagerpris kr. 50 pr. person. Registrering og betaling på skippermødet – kontant eller MobilePay.

          Konkurrencen er arrangeret af SSF’s Lystfiskerlaug. Har du spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at kontakte Tony Olsen på tlf. 4050 9801.

          Læs resten

           Klargøring til DM for Folkebåde

           VIGTIGT FOR BÅDEJERE PÅ PLADS B038 – B067!

           Som det formentlig vil være de fleste bekendt, skal SSF være vært for DM i Nordisk Folkebåd i perioden fra torsdag den 01 JUL til lørdag den 03 JUL 2021. Dette er en oplagt mulighed for at bakke op om folkebådsmiljøet i Danmark, og samtidig promovere SSF og vores hyggelige havn.

           Vi forventer op til 40 deltagende både, som med deres besætninger, samt officials og tilskuere m.fl. vil give en hel del liv og trafik i havnen, både før, under og umiddelbart efter DM, som på forskellig vi vil påvirke os alle.

           Vi skal bl.a. gøre plads til de deltagende folkebåde. Nogle ankommer på trailer og skal sættes i vandet fra servicekajen, som vil være reserveret til dette formål i dagene omkring DM. Alle de deltagende både skal ligge i havnen før og efter sejladserne, og vi har derfor valgt at reservere pladserne fra B038 til B067 (begge incl.) på sydmolen til de deltagende folkebåde i tiden fra den 30 JUN til den 04 JUL. Dette indebærer, at de bådejere som normalt benytter disse pladser, må flytte deres både til andre (ledige) pladser i havnen i denne periode. Vi beklager den ulejlighed dette evt. må medføre for de berørte bådejere, men håber på jeres forståelse og opbakning til dette arrangement.

           Læs resten

            Indkaldelse til generalforsamling 2021

            Der indkaldes hermed til ordinær
            Generalforsamling i Sundby Sejlforening

            Mandag den 21. juni 2021 kl. 19.00
            i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 11, 2300 København S.

            Grundet fortsatte covid-19 restriktioner er det ikke muligt at afholde generalforsamlingen i klubhuset uden en deltagerbegrænsning, hvorfor bestyrelsen ser sig nødsaget til at afholde generalforsamlingen uden for foreningens område.

            Alle deltagere skal have et gyldigt coronapas. Medlemmer, der møder op uden et gyldigt coronapas, er vi efter krav fra myndighederne desværre nødsaget til at nægte adgang til generalforsamlingen.

            SE DAGSORDEN M.M.

             Pinsemorgen i SSF

             I år holder vi pinsemorgen på terrassen ved restauranten.  Da der stadig er forsamlingsforbud, er der lagt tilmeldingslister i restauranten. Der er lagt lister til 75 personer indtil videre.

             Sejlforeningen gør opmærksom på at der stadig er forsamlingsloft på højst 100 personerudendørs, inkl. Arrangører og køkkenpersonale.

             Hvis vejrguderne driller, vil arrangementer bliver flyttet indendørs, og her er kun adgang med mundbind/visir/coronapas/negativ test osv. Og her er forsamlingsloftet så på højst 50 personer, alle inklusiv.

             Vi glæder os til at se jer allesammen

             Arrangementudvalget

              Kom med i SSF’s Lystfiskerlaug

              Lystfisker på havet

              Lauget udgøres pt. af cirka 20 bådejere her fra SSF, alle med interesse og passion for lystfiskeri. Hvis der skulle være flere her i SSF, der brænder for lystfiskeri, og som synes vores lille sammenslutning lyder interessant, så er man velkommen til at være med.

              Kontakt Tony Olsen på tlf.: 40509801, han er vores koordinator og bestyrer af vores mailingliste.

              Læs resten

                 Pæne grejskure!

                 Sundby Sejlforening har mange aktiviteter og muligheder for dens mange medlemmer.

                 Det at er eje et grejskur er et af dem, og rigtig mange medlemmer står på venteliste for at erhverve et!

                 Da vi alle skal være tilfredse medlemmer og lidt stolte af vores sejlforening, så er det selvfølgelig nødvendigt, at vi har en pæn vedligeholdt havn. Det er derfor ærgerligt, at rigtig mange skurejere ikke vedligeholder netop deres skur.

                 Havneudvalget har nemlig netop gennemgået samtlige skure og noteret 80 skurnumre, hvor skuret ikke er i en tilfredsstillende stand – de fleste steder mangler en pæn sortmalet facade – og  virker derfor forsømte. Det ses selvfølgelig tydeligst, hvor naboskuret er i tip top stand!

                 Læs resten

                  Fortsatte corona-restriktioner i SSF

                  SSF’s klublokaler er fortsat lukket for medlemmer og foreningsaktiviteter

                  Bestyrelsen for SSF følger de anbefalinger, som vi modtager fra DIF og Dansk Sejlunion. Af nedenstående meddelelse fra Dansk Sejlunion kan læses, at vores klublokaler, dvs. Skipperstuen, Fritidshuset, Medlems- og gæstehuset (’Kajakhuset’), Saltsø Pavillonen og Sejlerskolepavillonerne fortsat IKKE må benyttes til aktiviteter, undervisning eller socialt samvær.

                  Bestyrelsen vil give besked om en åbning af lokalerne lige så snart, vi gives mulighed for at kunne åbne dem.

                  SSF Bestyrelse

                  Læs udmelding fra dansk sejlunion

                    Nu er det tid at sætte bådene i vandet

                    På trods af det kolde vejr i april måned er det alligevel lykkes for en hel del bådejere at få deres båd klargjort og søsat, og bådene begynder nu at fylde godt op i havnen.

                    Fartøjer med plads i havnen skal være søsat senest den 1. juni. I modsat fald skal medlemmet iht. SSF Reglement for Havnen inden denne dato skriftligt meddele havneudvalget, hvornår søsætning finder sted. Dette kan ske via en e-mail til havnen@sundby-sejlforening.dk

                    Havneudvalget og havnekontoret vil dog opfordre til, at du allerede nu giver besked, hvis du ikke kommer i vandet i år, således at SSF kan disponere over de ledige pladser til de mange medlemmer, der står på venteliste til en låneplads for den kommende sæson.

                    Husk også at der efter søsætning skal ryddes op på landpladsen, og hvis bådstativet/bukkene efterlades på pladsen, skal det/de mærkes tydeligt med ejerens medlemsnummer og fartøjets navn – og gerne også telefonnr. Bukke og klodser skal samles i den inderste ende af pladsen, og stiger skal fastlåses til bådstativet eller en buk. 

                    Læs resten

                     Årsmærker 2021

                     Nu er det atter ved at være tid til at afhente og påsætte årsmærker på både, trailere og kajakker m.v.

                     Årsmærkerne kan afhentes i Skipperstuen (dørsalg) :
                     Søndag 2/5,           kl. 11.00 – 12.00
                     Lørdag 8/5             kl. 10.00 – 12.00
                     Søndag 9/5            kl. 10.00 – 12.00

                     Der vil være mulighed for køb fra butikken (kasketter, bluser, frihavnsmærker, stander m.m)

                     eller på havnekontoret:
                     Mandag, tirsdag, onsdag, fredag       kl. 12.00 – 13.00
                     Torsdag                                                   kl. 15.00 – 17.00

                     Husk du skal have betalt dit kontingent og pladsleje m.v. for at få udleveret årsmærke(r) 😊

                     Med venlig hilsen

                     Havnechefen og Kontoret

                      Restaurant Sundby Sejl åbner d. 14. maj 2021

                      Bestyrelsen har den store glæde at byde Jørgen Michelsen velkommen som forpagter af Restaurant Sundby Sejl.

                      Forpagter Jørgen Michelsen

                      Jørgen og hans team har brugt tiden siden påske til at sætte køkken og restaurant i fin stand, således at Restaurant Sundby Sejl, om myndighederne tillader det, kan åbne i nyrestaurerede lokaler fredag d. 14. maj 2021.

                      Læs resten

                       Standerhejsning d. 1. maj 2021

                       Standerhejsning til 2021 sæsonen foretages lørdag d. 1. maj kl. 11:00

                       Standerhejsning

                       Lempelserne i forsamlingsforbuddet har gjort, at vi i år kan afholde en ’rigtig’ standerhejsning ved flagstangen foran klubhuset, dog med den begrænsning at der max. må være 50 deltagere samlet.

                       Det er dejligt at vi igen kan mødes, men pga. covid-19 restriktionerne er morgenmaden kl. 09:30 dog aflyst!

                       Vi kan synge en sang og formanden vil holde sin tale før standeren går til tops til en kanonsalut fra kanonlauget.

                       Vi beder alle om at respektere forsamlingsforbuddets max. grænse på 50 deltagere, så hvis vi allerede er lige ved 50 forsamlet, beder vi om forståelse, for at du skal holde dig på afstand af arrangementet foran klubhuset.

                       Sejlbåde i havnen opfordres til at flage med signalflag fra top for at markere, at det er en festdag, at sæsonen efter en lang corona vinter nu er i gang.

                       Med sejlerhilsen

                       SSF Bestyrelse / 24-04-2021

                        Loppemarked 2. Maj

                        LOPPEMARKED på SØNDRE MOLE i forbindelse med medlemsdagen
                        Mangler du en dims til  båden eller andet så kom til  vores årlige LOPPEMARKED den 2. Maj kl. 11.

                        I år mødes vi på søndre mole, hvor vi har lidt mere plads ,som alle ved må vi være Max 50 incl. stadeholder. 
                        Bliver vi for mange vil de sidst ankommet blive bedt om at komme tilbage senere.
                        Har du selv lyst til at have en stand er det ganske gratis, blot skal du være medlem .Borde og bænke er til fri benyttelse ,der kan ikke reserveres, her gælder først til mølle princippet .  

                        HUSK AT HOLDE AFTAND og vis HENSYN

                             Nye medlemmer marts 2021

                             Foreningen byder velkommen til:

                             Christina Hansen Flyvholm
                             Nicki Bille
                             Mark Olesen Jensen
                             Lasse Thing
                             Malik Tobias Milfeldt
                             Sebastian Horst
                             Mathias Andresen
                             Simon Kodal

                             Ifølge vedtægterne kan indsigelser indgives indtil 17/04 21 (14 dage fra d.d.)

                              Forårsklargøring og affaldssortering

                              Påsken står for døren, og påsken er højsæson for forårsklargøring af bådene til sejlsæsonen. Både forårsklargøringen og udskiftning/montering af udstyr m.v. resulterer i en hel del affald, som skal bortskaffes.

                              Der er rundt omkring på havnen opstillet containere til forskellige typer affald, og vi henstiller til at affaldet sorteres og smides i de rigtige containere, til gavn for både miljøet og SSF’s økonomi 😊. Hvis forskellige typer affald blandes i samme container, skal indholdet i containeren efterfølgende sorteres manuelt, hvilket koster ekstra for SSF. 

                              Containere til malingaffald findes på søndre plads og i miljøskuret ved servicekajen.

                              Beholdere til spildolie, kølervæske, batterier og elektronikaffald findes i miljøskuret ved servicekajen.

                              Containere til pap findes ved masteskuret, ved havnekontoret og ved toiletterne på nordre mole. Husk at folde papkasser sammen inden de lægges i containerne. 

                              Metalskrot kan dumpes i skrotbunken ved den store container til brandbart restaffald.

                              Med ønsker om en god påske – og rigtig god arbejdslyst 😊

                              Havnekontoret

                                Nyt vedr. Restaurant Sundby Sejl

                                Bestyrelsen har fundet en ny forpagter til Restaurant Sundby Sejl. Der mangler kun nogle formalia før vi kan underskrive en ny forpagtningsaftale med vores kommende forpagter Jørgen Michelsen.

                                Jørgen og hans folk er allerede gået i gang med at rydde op og male i køkkenet, så alt står klart til åbning d. 6. maj, hvis vi får lov til at åbne iht. covid-19 restriktionerne.

                                Gulvet i restaurantens store sal er blevet fornyet og vægge og vinduer får en gang maling inden åbningen. Vores pladsmand Jon har malet entreen, så den også er fin.

                                Vi glæder os til, at vi igen får lov til at åbne klubhuset og vi ser frem til at byder Jørgen velkommen som forpagter for Restaurant Sundby Sejl.

                                Lige så snart vi kan fastsætte en endelig åbningsdag vil vi melde det ud på vores hjemmeside samt på Restaurant Sundby Sejl’s hjemmeside og Facebook side.

                                Med sejlerhilsen

                                Bestyrelsen /28-03-2021

                                 Borgerforslag om LYNETTEHOLM

                                 SSF’s bestyrelse har modtaget nedenstående vedr. et nyt borgerforslag om at udsætte lovbehandlingen Folketinget indtil der har været en grundig borgerinddragelse. Dette synes bestyrelsen, at SSF’s medlemmer skal have mulighed for at støtte. Bestyrelsen har selv tidligere afgivet et høringssvar på vegne af SSF.

                                 Læs resten

                                  Nyt havnereglement for Københavns Havn – 24-03-2021

                                  Kære sejler/lystbådehavn/bådelaug

                                  By & Havn offentliggør i dag det nye havnereglement for Københavns Havn. Havnereglementet er By & Havns værktøj til at regulere trafikken og skabe muligheder for forskellige aktiviteter i havnen, samtidigt med at sørge for at sikkerheden er i top. Det er også her du finder ordensregler, forbud mm. i havnen.

                                  Læs resten

                                   Opfordring fra Kapsejladslederen…

                                   Hej alle kapsejlere i Sundby

                                   Hvis i har planer om, eller allerede har tilmeldt jer stævner i 2021, så skriv til mig.
                                   Jeg kunne tænke mig, at få et overblik over hvor mange Sundby sejlere der tager rundt til stævner, med henblik på at skrive om det på hjemmesiden, for at at motivere andre til at prøve selv.

                                   Når vi igen må samles, indkalder jeg til møde for alle der er interesserede i kapsejlads. Agendaen kunne være:

                                   1. Hvad vil vi med kapsejladsen i Sundby
                                   2. Hvad vil jeg som kapsejladsleder i Sundby
                                   3. Hvordan styrker vi kapsejladsen i Sundby
                                   4. Skal vi have en kapsejlads skole sundby

                                   Mvh. 
                                   Jesper Lorents

                                       Sundby Sejlforening udsætter generalforsamlingen d. 21. marts 2021

                                       Selvom situationen tegner bedre nu hvor covid-19 vaccinationerne skrider frem, og der er åbnet delvis op for udendørsaktiviteter i idrætsforeninger, så er der stadig et forsamlingsforbud for indendørs aktiviteter gældende som minimum til d. 5. april og sandsynligvis endnu længere. Dette gælder også for generalforsamlinger.


                                       SSF skal iht. vedtægterne afholde ordinær generalforsamling i marts måned, men det er Dansk Sejlunions holdning, at den foreliggende situation stadig er så alvorlig, at sådanne frister kan tilsidesættes.
                                       Vi har indkaldt til generalforsamling d. 21. marts 2021, men set i lyset af myndighedernes og Dansk Sejlunions fortsatte anbefalinger og restriktioner, ser bestyrelsen sig nødsaget til at flytte SSF’s generalforsamling til afholdelse snarest muligt på et senere tidspunkt, hvor det vil være muligt.
                                       Den ny dato for generalforsamlingen vil blive varslet iht. vedtægterne, dvs. senest 4 uger før afholdelsen.
                                       Der vil ligeledes komme en ny frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen. Allerede indsendte forslag behøves ikke at blive genindsendt til bestyrelsen.
                                       Bestyrelsen følger situation nøje, og vi vil løbende melde ud, hvis der skal ske yderligere tiltag, eller når situationen normaliseres.
                                       Med sejlerhilsen
                                       SSF Bestyrelse / 05-03-2021

                                         Så skal der klargøres – husk at sorter dit affald!

                                         Der er begyndende forår i luften, og det varer ikke længe før vi kan begynde at klargøre bådene til den kommende sæson.

                                         Der skal både slibes, males og poleres på bådene, hvilket helt naturligt giver en del affald. Vi skal i den forbindelse være opmærksomme på at reglerne for bortskaffelse af affald bliver stadigt strammere, ikke mindst for ”farligt affald” som maling, olie og kemikalier m.v. Det er derfor særdeles vigtigt, at vi alle sorterer vort affald korrekt og anbringer det i de rigtige affaldscontainere – eksempelvis til ”maling”, ”spraydåser”, ”elektronik” eller ”batterier”. 

                                         Læs resten

                                          Olieudslip i havnen

                                          Som nogle af vore medlemmer måske har bemærket, har vi i løbet af efteråret og vinteren haft fire mindre olieudslip i havnen. I jule-/nytårsperioden havde vi en oliepøl som, grundet ringe udskiftning af vandet i havnen, flød rundt i havnen i næste tre uger. Disse olieudslip stammer formentlig fra spild i forbindelse med påfyldning af brændstof, eller fra lænsning af sumpen i en af bådene i havnen.

                                          Vi opfordrer derfor alle bådejere med både i vandet til at kontrollere sumpen i deres både, og rense sumpen for eventuel olie, således at olien ikke pumpes overbord i forbindelse med automatisk lænsning af båden.

                                          Hvis der spildes brændstof i forbindelse med påfyldning, opfordrer vi til at melde dette til havnekontoret, så vi ved hvorfra udslippet stammer. Det gør opfølgning og eventuel indsats meget lettere.

                                          På forhånd tak.

                                          Havnekontoret

                                            Havnepladser 2021

                                            Der har atter i år været rigtig mange medlemmer, der har søgt om havneplads. 

                                            Første uddeling af havnepladser / byttepladser er nu fuldendt! Hvis du har søgt og intet hørt, så var du ikke blandt de få heldige.

                                            De ledige pladser var stort set kun pladser med en bredde mellem 1,8 – 2,5 m. Den bredeste plads var på 3,1 m.

                                            Der etableres nye pladser ud for det nedlagte slæbested på Søndre Mole, så der inden sejlsæsonens begyndelse kan uddeles nogle få pladser på op til 3,5 m i bredden. Men det bliver første år kun som lånepladser, da vi skal være sikker på ikke at være låst, hvis der senere kommer en flydebro.

                                            Medlemmer, der ikke skal bruge deres faste havneplads i 2021, opfordres til snarest og senest 31/5 at give besked herom, så deres plads kan uddeles som låneplads. På forhånd tak!

                                            Havneudvalget

                                              Ansøgere til havneplads 2021

                                              Se listen over ansøgere til havneplads 2021 herunder. Hvis du mener, at du har søgt rettidigt i perioden 01/12-2020 til 31/1-2021, og ikke kan se dit navn på listen, bedes du tage kontakt til havneudvalget på mail havneudvalg@sundby-sejlforening.dk.
                                              Vi bestræber os på at dele ledige pladser ud i løbet af februar måned og sender kun meddelelse til de heldige ansøgere, der er blevet tildelt plads.

                                              http://sundby-sejlforening.dk/wp-content/uploads/2021/02/ansoegning-havneplads-jan21.pdf

                                              Vh Havneudvalget

                                                Indkaldelse til generalforsamling 2021

                                                Der indkaldes hermed til  Generalforsamling i Sundby Sejlforening Søndag den 21. marts 2021 kl. 9.00 i klubhuset. 

                                                 Hvis det pga. covid-19 restriktioner ikke vil være muligt at afholde generalforsamlingen i klubhuset på dette tidspunkt vil bestyrelsen se sig nødsaget til at udsætte generalforsamlingen til afholdelse på et snarest muligt tidspunkt. 

                                                Læs resten

                                                    Havnekontoret lukker for fysisk besøg frem til 17. januar

                                                    For at mindske faren for Covis-19 smitte, lukke havnekontoret for fysisk besøg indtil videre frem til den 17. januar 2021.

                                                    Henvendelser til havnekontoret kan i perioden ske via e-mails til havnen@sundby-sejlforening.dk eller i den normale åbningstid på kontorets telefon: 3258 1424.

                                                    Mandag til onsdag og fredag, kl. 12.00-13.00
                                                    Torsdag, kl. 15.00-17.00.
                                                    Lørdag, søndag samt helligdage: Lukket.

                                                      Bestyrelsen ønsker en Glædelig Jul og et Godt Nytår!

                                                      2020 har været et vanskeligt år for foreningen og vores medlemmer pga. corona pandemien, og nu lakker året mod enden med nye alvorlige restriktioner. Men det er trods alt lykkedes at gennemføre en sæson. Vi havde færre arrangementer, men vi har kunnet sejle, og vi har kunnet mødes i mindre grupper.

                                                      Forhåbentlig vil de nye restriktioner hjælpe til, at der kommer kontrol over covid-19 smittespredningen. En vaccine synes også at være på vej, så vi kan kigge ind i 2021 med en del optimisme.

                                                      Vi planlægger at 2021 sæsonen kan starte som normalt til foråret, men vi er selvfølgelig parate til at ændre vores planer for generalforsamlingen og andre arrangementer, hvis myndighederne anbefaler fortsatte restriktioner.

                                                      Ligeledes forventer vi, at vi kan åbne Restaurant Sundby Sejl igen til foråret med en ny forpagter ved roret.

                                                      Vi takker jer alle for, at I hjælper med til at reducere risikoen for covid-19 smittespredning, ved at følge de anbefalinger som myndighederne og Dansk Sejlunion har udstedt. Pas godt på jer selv og andre i denne juletid!

                                                      Jeg vil hermed ønske alle medlemmer og jeres familie en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår!

                                                      På bestyrelsens vegne

                                                      Claus Brask Thomsen 🎅
                                                      SSF Formand

                                                       Seneste Covid-19 nyt fra Dansk Sejlunion

                                                       Nye kommuner lukker delvist ned

                                                       På et pressemøde d.10/12 bebudede myndighederne flere delvise nedlukninger af kommuner fordelt over hele landet og med virkning fra fredag den 11. december kl. 16. Der er tale om i alt 31 nye kommuner, der skal operere under skærpede restriktioner indtil foreløbigt 3. januar 2021. De skærpede restriktioner er de samme som dem, 38 af landets kommuner blev pålagt at efterleve fra mandag i denne uge.

                                                       Læs resten

                                                        Velkommen til nye medlemmer november 20

                                                        Indmeldt 5/11/20

                                                        Jan Rasmussen 2770  Kastrup
                                                        Christian Gemmer 2400  København NV
                                                        Leif Jørgensen 2300  København S
                                                        Carina Skjold Thielsen 2300  København S
                                                        Josephine Hyldal Sørensen 2300  København S
                                                        Christian Orholm Lund 2300  København S
                                                        Mikkel Jack Nielsen 2720  Vanløse
                                                        Hanne Walker 2300  København S
                                                        Louise Rosengreen 2200  København N

                                                        indmeldt 26/11/20

                                                        Martin Vensild-Zielinski 1152  København K
                                                        Nadja Zielinski 2630  Taastrup
                                                        Karoline Krabbe 1624  København V
                                                        Allan Sørensen 2610  Rødovre
                                                        Mikkel Bergqvist 2400  København NV

                                                            Standernedhaling i covid 19’s tegn

                                                            DSC_5912

                                                            På lørdag, den 31. oktober kl. 14, vil en lille begrænset flok på 10 personer sørge for, at afslutningen på foreningens 96. sæson bliver markeret, uden at vi overtræder gældende regler.

                                                            Programmet i korte træk
                                                            Formanden holder tale, standeren nedhales, kanonlauget sørger for en salut … og så er det slut!

                                                            Selvom du ikke må møde op og se det ske, kan du kort efter følge begivenheden – på en skærm nær dig. Vi filmer nemlig begivenheden og lægger den på hjemmesiden så hurtigt som muligt. 

                                                            Læs resten

                                                             41 Øresunds-sejlklubber støtter Dansk Søredningsselskab med donation på kr. 60.000.-

                                                              Steen Wintlev-Jensen fra Dansk Søredningsselskab og Carl Erik Kjærsgaard formand i Kongelig Dansk Yachtklub, ved overrækkelsen i Tuborg Havn.

                                                             Steen Wintlev-Jensen fra Dansk Søredningsselskab og Carl Erik Kjærsgaard formand i Kongelig Dansk Yachtklub, ved overrækkelsen i Tuborg Havn.

                                                             Pressemeddelelse 

                                                             Da Covid-19 i foråret havde lukket landet og derved også sports- og foreningsklubberne, besluttede sejlerne i Øresundsklubberne at hylde det fællesskab, de i foråret ikke kunne være en del af pga. Corona restriktionerne. 41 sejlklubber langs Øresundskysten gik sammen og planlagde en eskadre-sejlads for alle deres medlemmer. 

                                                             Læs resten

                                                                   Vinterplads i havnen

                                                                   Vil du blive i vandet?
                                                                   Sejlsæsonen er ved at være slut, men det udelukker ikke, at bådejere med fast plads i havnen stadig kan have deres båd i vandet.

                                                                   Husk derfor INDEN d. 1. oktober skriftligt at give besked til havneudvalget eller havnechefen (jf. Reglement for Havnen § 21), hvis din båd skal blive i vandet i vinter, så der kan disponeres over vinterpladsen på land til en anden båd. Der er netop i år særdeles mange ansøgninger om vinterplads på land, så vi har brug for beskeden så hurtigt som muligt.

                                                                   Husk også at der ikke må fortøjes både til midterbroen i tiden fra d. 15. november til d. 1. marts. Både med fast plads på midterbroen skal derfor ligge på en anden plads i vinterperioden.

                                                                   Vil du søge om plads på land?
                                                                   Der kan hele året søges om plads på land. Grundet stor søgning, har det fra dette efterår været nødvendigt at benytte samme metode som ved tildeling af fast plads i havnen og tildeling af skure. Nemlig tildeling efter anciennitet.

                                                                   Når man har søgt om plads på land, dvs. helårsplads (f.eks. trailerplads), vinterplads eller sommerplads, så forbliver man på ansøgningslisten til man får anvist en plads, men det kan som sagt godt tage nogen tid, hvis man er nyt medlem.

                                                                   Find ansøgningsskemaet ’Ansøg om plads på land’ på vores hjemmeside under fanen ’KONTORET’, og husk, at der altid på alle fartøjer og trailere skal være påsat gyldigt årsmærke.

                                                                   Husk mærkning!
                                                                   Reglement for Optagning/søsætning § 3 siger at afstivningsgrej, bukke og klodser skal være tydeligt mærket med medlemsnummer og fartøjets navn. Grej, der ikke er afmærket som nævnt, bliver af Havnechefen fjernet for ejerens regning og risiko.

                                                                   På forhånd tak
                                                                   SSF Havneudvalg

                                                                    Medlemsmøde 1. oktober

                                                                    Torsdag den 1. oktober kl. 19:00, mødes SSF’s medlemmer og bestyrelsen i klubhuset. 

                                                                    SSF Kontoret holder derfor ekstraordinært lukket torsdag d. 1. oktober!

                                                                    Mødet vil blive afholdt iht. de retningslinjer som myndighederne har givet mht. covid-19, og bestyrelsen opfordre alle til at overholde de anbefalinger, der ligeledes er givet, f.eks. at undgå fysisk kontakt, at holde afstand, brug af mundbind, brug af håndsprit, m.m. Det kan blive nødvendigt at sætte en begrænsning af antallet af deltagere på medlemsmødet.

                                                                    På medlemsmødet er der i modsætning til på generalforsamlingen tid til at gå i dybden med de emner man ønsker at diskutere. Medlemsmødet kan ikke formelt beslutte noget, men de synspunkter der fremsættes og styrken af støtten til synspunkterne indgår som et vigtigt input til bestyrelsens beslutninger.

                                                                    Bestyrelsen ønsker at høre medlemmerne holdning til følgende emner:

                                                                    • Brugen af klubhuset og restaurationen. Vi skal indgå en ny forpagtningsaftale, og det giver os en mulighed for at gentænke, hvordan medlemmerne får mest ud af klubhuset og restaurationen.

                                                                    Kom med dine ideer, ønsker og forbehold.
                                                                    Læs resten

                                                                      Lågerne til havnen låses

                                                                      Lågerne til havnen vil være låst fra den 1. oktober

                                                                      Efter sommerperioden har lågen ved hovedindgangen til Sundby Sejlforening typisk stået åbent når restauranten har holdt åbent. Personalet har lukket og låst lågen, når de gik hjem efter fyraften.

                                                                      Nu er vi jo i den situation, at vi for øjeblikket ikke har en forpagter til vores restaurant. Derfor vil vores havnechef eller pladsmand lukke og låse lågen, når de går hjem efter endt arbejdsdag. Dette vil ske fra d. 1. oktober, der samtidig er dagen, hvor vores nattevagtsperiode starter.

                                                                      Alle medlemmer opfordres til lukke lågerne efter sig når de forlader havnens område. Dette gælder alle låger; for lågen ved hovedgangen gælder det dog kun uden for havnechefens/pladsmandens arbejdstid.

                                                                      Med sejlerhilsen
                                                                      SSF Bestyrelse

                                                                       De tre bedste både nappede hver seks arter

                                                                       Beretning fra årets fiskekonkurrence i SSF, 10. oktober 2020

                                                                       Double T

                                                                       Deltagere fra søndre og nordre bassiner mødes ved molerne på slaget 9. Søren Tønder i Double T er forrest i billedet.

                                                                       Årets fiskekonkurrence i Sundby Sejlforening drejede sig primært om at fange flest forskellige fiskearter. Besætningerne på 12 både tog udfordringen op og dystede således Læs resten