Er bådens vintergrej i forsvarlig stand?

Havneudvalget, pladsmand og formanden har været rundt på havnen og set på bukke og bådstativer. Der blev fundet flere i meget dårlig stand.

Det er enhver bådejeres pligt at sikre, at båden står i et stativ eller med nogle bukke, der passer til den, at stativ eller bukke står stabilt på underlaget (bukke skal bindes solidt sammen under båden) og grejet er ordentligt vedligeholdt, uden rustne bolte og halvrådne stolper.
En vinterstorm kan være en fatal belastning for et dårligt stativ, med grimme og dyre skader på din kære båd, og måske også naboens, som resultat.

Kontroller dit vintergrej i god tid, inden du skal have båden op, så du kan nå at udskifte det rådne og rustne.

Dit stativ, dine bukke og andet grej på pladsen skal iflg. vedtægterne være mærket med bådnavn & medlemsnr.

Bestyrelsen gør opmærksom på at:
Ved evt. skader vil forsikringsselskaberne ikke dække skader på egen båd, hvis skaden skyldes dårlig vedligeholdelse eller “gamle” skader på stativerne (rustgennemtæring m.m. samt råd i træstativer). Tvisten kan blive skader på andre både, hvor forsikringsselskaberne i første omgang vil dække skaderne og derefter vil hente pengene hos skadevolder.