Beddingprojektet næsten færdigt

Arbejdet med nedlæggelse af den tidligere bedding og retablering af arealet nord for skoleskurene til rekreative formål og landpladser for både, nærmer sig sin afslutning.

Efter fjernelse af stikmoler og køreskinner samt etablering af ny kaj i efteråret 2020, blev terrænet opfyldt og har gennem vinteren sat sig, så vi nu kan færdiggøre belægningen af arealet. Der er nu lagt rullegræs og plantet hæk på arealet ud mod vestmolen, og der bliver snart lagt skærver på den resterende del af arealet mellem græsplænen/hækken og ”Søndre Boulevard” til landpladser for både. Skoleskurene er udvendigt opgraderet med nye CEE-stik og tappesteder for vand, og der er opsat en vask på nordsiden af det nordre skoleskur og etableret en grillplads.

Græsplænen er endnu ny, og rullegræsset har endnu ikke sat sig og fået fat i underlaget. Derfor vil arealet være afspærret indtil anlægsgartneren vurderer at græsset kan betrædes. Vi anmoder alle medlemmer om at respektere dette, og også oplyse dette til de som ikke er opmærksomme på at græsset ikke må betrædes indtil videre.

De bedste forårshilsenerweb

Havnekontoret