Bliv en del af bestyrelsen

Vil du være en del af Sundby Sejlforenings bestyrelse som Klubhus- og havnerepræsentant eller som Sekretær?

På generalforsamlingen d. 17. marts 2024 skal vi vælge en række bestyrelsesposter, herunder nogle der ikke er besat i dag, eller som erstatning for bestyrelsesmedlemmer der ikke genopstiller dvs. en ny Sekretær samt 2 nye Klubhus- og havnerepræsentanter. Har du lyst og tid til at være en del SSF’s bestyrelse de kommende år, er det nu, du skal melde dig. SSF er inde i en spændende udvikling med mange nye medlemmer og en sund økonomi. 

De to Klubhus- og havnerepræsentanter er formand for hhv. Havneudvalget og Udvalget for klubhus og bygninger, men de er begge med i de to udvalg og de vil udføre deres opgaver i et tæt parløb. 

Havneudvalget står for den årlige tildeling af havnepladser og skure, samt i øvrigt for driften af havn, plads og bygninger i samarbejde med foreningens ansatte havnechef og pladsmænd, og et antal frivillige medlemmer.

Udvalget for klubhus og bygninger står for brugen og indvendig vedligeholdelse af vores Klubhus og foreningsbygninger (Fritidshuset, Medlems- og gæstehuset og Saltsø Pavillon, alle på nordre mole). Derudover arbejder udvalget med foreningens visionsarbejde.

Sekretæren har en række mere administrative opgaver ifm. afholdelse af bestyrelsesmøder og generalforsamling, f.eks. udarbejdelse af indkaldelser og referater, samt ajourføre lister over udvalgsmedlemmer, bistå ved udarbejdelse af kommissorier for udvalgene, og i øvrigt bistå formand og bestyrelsesmedlemmer, hvor der måtte være behov.

Alle bestyrelsesmedlemmer har, på trods af at mange opgaver er løbende opgaver, der gentages år efter år, en stor frihed til at kaste sig over de opgaver og aktiviteter, som medlemmet brænder for.

Vi opfordrer alle med interesse til at melde sig på banen som kandidat, og skulle du ikke blive valgt ind, er der altid brug for hjælpende hænder.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Læs mere om Klubhus- og havnerepræsentanternes ansvar og opgaver her>>

Læs mere om Sekretærens ansvar og opgaver her>>

Med sejlerhilsen 

SSF Bestyrelse