Borgerforslag om LYNETTEHOLM

SSF’s bestyrelse har modtaget nedenstående vedr. et nyt borgerforslag om at udsætte lovbehandlingen Folketinget indtil der har været en grundig borgerinddragelse. Dette synes bestyrelsen, at SSF’s medlemmer skal have mulighed for at støtte. Bestyrelsen har selv tidligere afgivet et høringssvar på vegne af SSF.

Borgerforslag om LYNETTEHOLM:

Borgerforslaget er hverken for eller imod Lynetteholm projektet

Borgerforslaget handler om, at behandlingen af anlægslov for etablering af Lynetteholm udsættes til tidligst folketingsåret 2021-2022, så der sikres tilstrækkelig borgerinddragelse og grundig debat med afsæt i den nyligt offentliggjorte miljøkonsekvensrapport og de efterfølgende ca. 870 høringssvar fra borgere, foreninger og øvrige organisationer.

Etableringen af Lynetteholm er et omfattende projekt, som er planlagt at gå i gang i år og vare de næste 50 år. Det har konsekvenser for miljøet, herunder borgernes hverdag, eksisterende beboelses- og rekreative områder, trafikken og trafiksikkerheden, vand- og luftkvaliteten, Københavns fysiske og visuelle relation til Øresund og meget mere.  

Der er derfor behov for at projektets mange komplekse perspektiver debatteres grundigt igennem tilstrækkelig borgerinddragelse, så de store beslutninger tages på veloplyst og gennemdiskuteret grundlag. Vores demokratiske byudviklingsprocesser i Danmark med bl.a. borgerinddragelse og åben debat er et forbillede for mange andre lande. Det skal vi værne om.  

Muligheden for at stille borgerforslag er et sundhedstegn for vores demokrati. Dette forslag ønsker, at dette også sikres i udviklingen af vores by og byggede miljø.  

Borgerforslaget er stillet af en gruppe borgere i København. Du er meget velkommen til at dele og støtte borgerforslaget, hvis du bakker op om ovenstående. 

Tak for din tid. 

På borgerforslagsgruppens vegne

Ulrik Sahl

Udsæt behandlingen af anlægslov for etablering af Lynetteholm til tidligst folketingsåret 2021-2022 for at sikre bred borgerinddragelse (borgerforslag.dk)