Brovagter søges

dsc_8051

Forudsætning

At være til stede på området omkring jollebro og det Maritime Ungdomshus før, under og efter sejladstræningen.

Formål

 • Hjælp med til- og afrigning af joller
 • Sikre at sejlerne sendes af sted fra og modtages ved slæbested/jollebro på en sikker og tryg måde.
 • At de unge sejlere kommer så hurtigt som muligt gennem badning og omklædning.
 • Kontrollere baderum for glemte sager samt at rummene forlades i god stand efter endt sejlads.
 • Sørge for at lånt/anvendt sejlerudstyr er skyllet og hængt til tørre i stativerne.
 • Ringe efter hjælp i tilfælde af en ulykke.
 • Sikre frie adgangsveje for ambulance samt dirigere denne fra Amager Strandvej til ungdomshuset/ulykkestedet.

Udførelse

 • Hjælpe primært de mindste/nyeste sejlere med at bære joller og grej i forbindelse med til -og afrigningen.
 • Hjælpe med at søsætte jollerne inden sejlads og køre jollevogne væk fra slæbestedet.
 • Sejlere, som sendes ind fra sejlads før træningen er slut, følges visuelt af brovagten på land og modtages fra jollebroen så vidt muligt med stævnen mod vindøjet, hvis sejleren vil på vandet igen hjælpes med at fortøje jollen ved broen. Bliver sejleren i land, hjælpes med at få jollen på land og afrigning af jollen påbegyndes. Sejleren skal blive i / omkring ungdomshuset til træningen er afsluttet – dvs. vente på de andre kommer ind og dagens sidste skippermøde er afholdt.
 • Få sejlerne så hurtigt som muligt gennem badning/omklædning efter sejladsen, og sikre at alt
 • lånt sejlerudstyr er skyllet og hængt til tørre i stativerne samt at baderummene efterlades ryddet og i pæn stand.
 • I tilfælde af ulykke ringes 112 og det sikres, at der er fri passage til ulykkestedet. Brovagten dirigerer ambulancen til stedet fra Amager Strandvej.

Sikkerhed

 • Alle der færdes ved slæbested og jollebro skal bære redningsvest.