,

Brug af borde, bænke, griller m.m.

På foranledning af henvendelser fra flere medlemmer har bestyrelsen diskuteret retningslinjerne for brug af private borde, bænke, griller og lignende, der er placeret på foreningens område.

Bestyrelsen har forståelse for, at nogle oplever, at vores område bliver ’oversvømmet’ af ikke-medlemmer. Det er imidlertid den nye virkelighed med de mange ny bebyggelser vest for Amager Strandvej og det er ligeledes fastslået i vores lejekontrakt med Københavns Kommune, at der skal være offentlig adgang i dagtimerne.

Bestyrelsen har besluttet at bibeholde hidtil gældende regler, der er som følger:

Sundby Sejlforening er en forening, og havn og plads er vores fælles areal, som vi deler med vores og restaurantens gæster samt andre besøgende. Alle, dvs. både medlemmer og havnens andre gæster, er velkomne til at slå sig ned på vores græsplæner eller ved de borde og bænke, der står på området.

Hvis et medlem har sat sit eget bord, stole, bænke eller gril på området skal det være til fælles brug. Intet medlem kan reservere et område til sig selv, hvorfor det heller ikke er tilladt at låse eller binde møblerne sammen eller at afmærke med afspærringsbånd eller lignende.

Skilte på møblerne med tekster som ’Privat’, ’Kun til egen brug’, ’Kun for medlemmer’ eller tilsvarende vil blive fjernet af foreningens ansatte.

Sådan har reglerne været hidtil og sådan er de fortsat!

Disse regler gælder på moler og græsplæner såvel som på vinterpladserne, idet vinterpladserne i sommerperioden er til fælles brug og ikke ’tilhører’ noget enkeltmedlem. Undtaget er selvfølgelig trailerbådspladser og andre sommer/helårspladser på land, hvor medlemmet betaler en pladsleje.
Desuden må borde og andet udstyr i de 10 nyttehaver længst mod syd (stødende op til vejen ud til Sundby Kajakklub) selvfølgelig kun bruges med havelejerens tilladelse. Restaurantens borde og stole på den indhegnede terrasse foran klubhuset er også undtaget ovenfornævnte regler.

Hvis et medlem ikke vil acceptere andres brug af sine havemøbler, skal de fjernes fra foreningens område; ligeledes må griller placeres i eget skur eller tages hjem.

Sprit af før og efter brug og ryd altid op efter jer!

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse